chiddush logo

מדידת חום בשבת

נכתב על ידי הרב יוסי איתן, 15/3/2015

 "יִהְיֶה לָכֶם קדֶשׁ שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן"

יסוד השבת: שביתה והימנעות אנושית. משום כך, הגדרת ל"ט המלאכות האסורות בשבת מתבססת על מלאכת היצירה האנושית המושלמת ביותר -המשכן. בניית המשכן הייתה כרוכה גם במדידות מדויקות, אולם המדידה תֵחשב מלאכה דאורייתא רק אם יש בה יצירתיות כגון: מחתך (=חיתוך לפי מידה מדויקת). עם זאת, מדידה רגילה שאינה לצורך מצווה הינה בכלל איסורי "שבות" שאסרו חכמים בשבת משום "עובדין דחול" (שו"ע ש"ו,ז; שכ"ג,א)

מדידת חום בשבת מותרת כי אינה "עובדין דחול" אלא "עובדין דחולי" (הגרשז"א) וה"ה מדידות דופק או לחץ דם. ומותר גם אם מדידת החום איננה במצב חולי אלא לצורך כגון חום השחר לזיהוי עיתוי הביוץ של האישה. אלא שכל זאת בתנאי שמדובר במכשיר מֵכָני ולא חשמלי, כגון מדחום הכספית "עתיק היומין" אשר חום הגוף רק גורם להתפשטות הכספית בצינורית. ומותר גם לחטא אותו באלכוהול נוזלי ללא הספגת צמר-גפן בנוזל, וכן לנערו לאחר השימוש ואין בכך משום תיקון שהרי זהו אופן שימושו השוטף (גרשז"א, שש"כ,מ הע' ז).

אולם בזמננו מקובל השימוש במדחומים דיגיטליים בלבד, ובהם אין להשתמש בשבת כי בסגירת המעגל החשמלי ובכתיבת המספרים הדיגיטליים יש איסור דרבנן. כמובן, שבספק סכנה –מותר.

לכן, חולה המאושפז ואינו בסכנה, יבקש בשבת למדוד חומו במדחום כספית, וכן שהרישום יתבצע ע"י גוי. במידה ואין גוי, אין הדבר בשליטתו, ואל לו לעבור בעצמו על איסור כדי למנוע זאת, בפרט שלעתים עלול סירובו לגרום לריבוי איסור, כגון שיכתבו שהחולה מסרב להיבדק.

בעבר השתמשו ב"גלאי החום" שהוא סרט העשוי צלולואיד והצמדתו למצח מציגה מספרים לפי רמת החום. אם הספרות אינן נראות לעין לפני הצביעה, לדעת הגרע"י, היות ואין הכתב מתקיים כלל -לצורך רפואי מותר. ואילו הגרשז"א סבר שהואיל והכתב נצרך ולו לרגע קט, הדבר אסור מדרבנן.

לסיכום: עצם מדידת החום מותרת, אלא שבמכשירים דיגיטליים אין להשתמש כשאין חשש סכנה. 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע