chiddush logo

מדרש אשאביאל: במדבר, עליה ה, הוד בשבוע

נכתב על ידי danielginerman, 20/5/2015

 במדבר, עליה ה, הוד בשבוע. במ' ג,לב: "ונשיא נשיאי הלוי, אלעזר בן אהרן הכהן: פקדת שמרי משמרת הקדש".

על כל תפקיד, משפחה; ולה ראש. ועל כל הראשים הנישאים, ראש הפוך אשר הוטל על כולם מאת ה', והוא הכי גבוה, נישא אל מעבר להיכן יתר הנשיאים נישאים. "ונשיא נשיאי הלוי, אלעזר בן אהרן הכהן: פקדת שמרי משמרת הקדש" = 4008. כי העולם הזה מלא פיתוים ליצר הרע, ותפקיד המושל על הכלל (וכן תפקיד כל אחד בערבות בפני זולתו) לסייג ולשמור ולחזק את הזהירות והבטחון, למען אפילו קמעה לא תחסר מהיושר המושלם אשר ישראל מצווה להדגים וממנו להאיר, עד כדי קיום כל התנאים גם כשהזולת יתכן ואינו מודע למה שאנחנו באמת חייבים לו ועלול להסתפק בהרבה פחות: [ברא' מג,טו] "ויקחו האנשים את המנחה הזאת, ומשנה כסף לקחו בידם, ואת בנימין; ויקמו וירדו מצרים, ויעמדו לפני יוסף". כי [תהי' יב,ז] "אמרות י-הוה אמרות טהרות, כסף צרוף, בעליל לארץ מזקק שבעתים"; ולכל המכחיש בהם יוכרז כדברי הנביא: [יח' לו,יב] "והולכתי עליכם אדם, את עמי ישראל, וירשוך, והיית להם לנחלה; ולא תוסף עוד לשכלם"; כי לא ינתן עוד נשק לצוררי ישראל כי אם תופסק להם הבחירה, למען לא ירשיעון עוד, ולמען יתקנו את דרכיהם לטוב להם, להיות נוחים לא-להים וטובים לבריות.

ועל כולם, ערב לכל אשר תחתיו, ובכח הערבות הנכפית עליו בעל סמכות משמים: "ונשיא נשיאי הלוי, אלעזר בן אהרן הכהן" = 1485; ואם איש ניזוק או נהרג עלי ידי איש אחר אשר לא היתה בו כוונה לפגוע כלל בחברו: [במ' לה,כב] "ואם בפתע, בלא איבה, הדפו, או השליך עליו כל כלי, בלא צדיה", יש משפט צדק שצריך להיעשות, ואף אחד לא ישמח בו כי גם לא ישיב את המת, אך על כולם להיכנע למשפט צדק. אך יתגבר פעם כח הצער על גואל הדם לשים את יצרו לפניו, (דב' כב,יז) "והנה הוא שם עלילת דברים לאמר" אשר ההורג הוא חו"ש רוצח, ושב בתשובה על דבריו והשלים עם אשר הזיק בדבריו, (ויק' ה,י) "וכפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא". ואם ירבו המקרים בו דין צדק אינו מתקבל מרצון והכנעה על העם, וירעו מאוד מעשיהם לעדה כולה, (שופ' ו,ד) "וישחיתו את יבול הארץ" אשר ה' (דב' יט,ב) "נתן (נותן) לך לרשתה", עד כדי שגם מקדושתכם תפלו, (ש"א ו,א) "ויהי ארון י-הוה בשדה פלשתים" כי כליכם לא מסוגלים לקלוט אור אמת. ויהיו הדינים אשר אתה בעצמך עוררת (שמ' כד,יז) "כאש אכלת בראש ההר" (ברא' לט,יב) "ותתפשהו בבגדו לאמר" שאשנה את דרכי עד (ש"א טו,כ) "אשר שמעתי בקול י-הוה"; [יהו' ח,ל] "אז יבנה יהושע מזבח לי-הוה אלהי ישראל, בהר עיבל".

וכשיש את המזבח, כשיש את המשכן ממנו להשקיף סדר עליון אל כל העולמות, תקום "פקדת שמרי משמרת הקדש" = 2523, [במ' ז,יב] "ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו, נחשון בן עמינדב, למטה יהודה"; ועליו גם החסדים המתעוררים משמים כדברי ה' אל הנשמה [יונה א,ב] "קום, לך אל נינוה העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפני" ואזהרתך יחזירם למוטב; ולצורך קיום הצדק בכל החברה יקום, [דה"ב יט,ה] "ויעמד שפטים בארץ, בכל ערי יהודה הבצרות, לעיר ועיר". וכל אחד לפי כבודו ולפי גדולתו, לא עליך המלאכה לגמור; אשר ממתיקות התמסרותך, מזה אשר אתה מקדיש את עצמך לעשות אמת ומשליך לה' את יהבך, הוא יבוא ויכלכלך בנסים גלוים, כאשר פתר לאברהם כאמרו אליו (ברא' יז,טו) "לא תקרא את שמה שרי, כי שרה", ואף על פי ששרי לא יכלה ללדת לך, אכן שרה תלד.
**************************

הקבוצה שלנו בפייסבוק: https://www.facebook.com/groups/toratmashiach/

הבלוג שלנו: http://titularesdetorah.blogspot.com/

אם ברצונך לקבל את ההתבוננות היומית באמצעות הקבוצה המיועדת בווטסאפ, בקש למספר 0523066459 את הצרפותך לקבוצת "מדרש אשאביאל"

אנו עושים גם ניקוי בעופרת יצוקה, לביטול כח עין הרע וכישופים. המידע, וההזדמנות להזמין לעצמך עבודה נאמנה שלרוב הסיכוים תשנה את חייך מיד: https://www.facebook.com/ainharavekishuf/app_208195102528120 

ואם נכון בעיניך לעזור לנו לקיים את השליחות אשר לקחנו באהבה על עצמנו, ברוכה הבאה תמיכתך באמצעות פייפל. אם באפשרותך, יתן לנו הרבה נחת שתעשה מנוי זעיר לפרנסת השעות הרבות אשר אנחנו מקדישים כל יום בשמחה להתבוננות זו.

תרומה חד-פעמית: http://goo.gl/lRDiAw

המנוי: http://goo.gl/Snh7JU


***************************להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע