chiddush logo

מדרש אשאביאל: נשא, עליה ו, יסוד בשבוע

נכתב על ידי danielginerman, 28/5/2015

נשא, עליה ו, יסוד בשבוע.  במ' ז,מד: "כף אחת, עשרה זהב, מלאה קטרת".

שניים עשר נשיאי ישראל, ראשי כל השבטים, מביאים לפי סדר מבוקר קרבנות לה' למשכן, כולם זהים, ובתוכם "כף אחת, עשרה זהב, מלאה קטרת" = 1883, כף עשויה עשרה מידות של זהב, שהוא סימן העושר עליו שרוים דינים חזקים וקשים, אשר יומתקו בסגולת הקטורת, כל כולו חסדים מכפרים בריח פלאי הפותח נתיבים לתודעה מתוקנת בכל העולמות, לגלות את בחינת טוב ורחמים אשר בזהב (הרי "זהב" = 17 = "טוב"). כי כשמקריבים לה' את העושר, הכל נהיה צלול וברור, ולא יקרה אשר יביסו את כהני הבריאה, [ש"א ד,יא] "וארון א-להים נלקח; ושני בני עלי מתו, חפני ופינחס" כי הם הוליכו את מוסר העם שולל עד כדי שלא היה מקום לארון ה' בקרבם, וגם מקום לאחראיים על כך לא יהיה, כתנאי לכפרה ולתקומה הקרובה לבוא. כי [תהי' פט,ט] "י-הוה א-להי צבאו-ת, מי כמוך חסין י-ה, ואמונתך סביבותיך"; [מש' ב,כב] "ורשעים מארץ יכרתו, ובוגדים יסחו ממנה", ועם קדוש יקום שבעתיים לתקן בדעת ובמעשה את אשר נטמא, [תהי' כא,ז] "כי תשיתהו ברכות לעד".

לכל אחד מהנשיאים, בשם כל שבט ושבט, "כף אחת, עשרה זהב" = 1098; (ברא' יא,ו) "הן עם אחד ושפה אחת לכלם", ובכל זאת יאה שיהיה קרבן שוה מכל אחד מהנשיאים, מפני יחודיות כל שבט וכל אדם גם במסגרת ההשתיכות הדומה, הכללית, ללאום, לשפה, לתרבות, למוסר. כי יהיה (זכ' ט,א) "משא דבר י-הוה בארץ חדרך" (חדרך הוא כינוי למשיח בן דוד, חד-רך, אחד שמרכך את המצוי לסגלו לרחמים, וערכו 232 הוא סך כל ד' מילויי שם הוי-ה עב-סג-מה-בן ביחד, פרצוף שלם), (שמ' ד,טו) "והוריתי אתכם", (יהו' כג,ג) "ואתם ראיתם", (ירמ' ב,ז) "ואביא אתכם אל ארץ הכרמל" כאשר תשובו כל אשר (תהי' לז,לא) "תורת י-הוה בלבו" (ש"ב ו,יח) "מהעלות העולה והשלמים", לגלות סוד (יש' מ,ט) "מבשרת ציון", תודעה חדשה המבשרת ישועה לציון, לבחינת היסוד של הבריאה כולה, מתוכה יתגלה שלום עליון הניתן בידיכם לעשותו על פני הארץ; (יש' סו,יג) "ובירושלם תנחמו (תנוחמו)", במלכות המתוקנת הלבושה מעכשיו בזהב המתוקן והטוב. (ירמ' יא,יז) "וי-הוה צבאו-ת, הנוטע אותך" בארצו, (יח' מד,ה) "ולכל תורתו" יביאך למען תידמה לו ותמלוך ביושר על ממלכתו. אז (ברא' מח,ד) "הנני מפרך והרבתיך" זרע בנים וזרע תלמידים המאירים את העולם באור חדש הנגלה מציון. ה' מלכי היחיד, (תהי' פט,כז) "וצור ישועתי". (אסתר ט,לב) "ומאמר אסתר קים", לתרגם את ישועת האדם ללשון מעשיו אשר יבנוה.

והכף תהיה "מלאה קטרת" = 785, (דניאל יב,י) "ולא יבינו כל רשעים" (ירמ' לב,לא) "כי על אפי ועל חמתי" אני משפילם; (ירמ' כ,יא) "בשו מאד כי לא השכילו" כי (דה"ב לב,ח) "זרוע בשר" נראה להם בא להכותם, (ברא' לה,יא) "ויאמר לו א-להים: אני א-ל שד-י" (א-ל העושה חסד, גם שד-י שאמר די בגבורה), (ש"ב ז,ח) "אני לקחתיך מן הנוה", [תהי' קה,לא] "אמר, ויבא ערב (ערוב), כנים בכל גבולם", גמול על כל הרעה אשר עשיתם; (יש' לז,לד) "ואל העיר הזאת לא יבוא". כי (ש"ב א,טז) "את משיח י-הוה" עוררתם בהקרבת קטורת בכלי זהב, בהמתיקתכם את הדינים הזהובים השוררים עליכם בכח הקטורת המתוק שבלבכם. ועתה, (תהי' קלד,ב) "שאו ידכם קדש", את היד היחידה הנעשית מאיגוד ידי כולכם. (שמ' כד,א) "ואל משה אמר: עלה אל י-הוה", (מ"א א,כח) "ותעמד לפני המלך".

כי "כף זהב" = 114 בבחינת (יש' ב,ב) "כל הגוים" אשר יתמלאו "קטרת" = 709, יתעלו עד בחינת "אין מזל לישראל" (כפי שנאמר בשבת קנו ע"א שאין ישראל כפופים מטבעם לכוחם של כוכבים ומזלות) המובילים תיקון השלום וכורזים (ש"א י,יט) "התיצבו לפני י-הוה", (יש' נג,יב) "ולפשעים (ולפושעים) יפגיע", (יש' ה,כד) "ופרחם כאבק יעלה, כי מאסו" בדרכיו (נחמ' ט,יח) "ועשו להם עגל מסכה"; ואותך, אשר סרת מן (איכה ג,לח) "הרעות, והטוב" בחרת לחיי אמת, (תהי' פא,יז) "דבש אשביעך". (ש"ב ו,יז) "ויבאו את ארון י-הוה", (ש"א כו,ה) "והעם חנים סביבתו (סביבותיו)", עולים בסולם התודעה המתוקנת עד ראשו, אשר יגיע לשמים.**************************

הקבוצה שלנו בפייסבוק: https://www.facebook.com/groups/toratmashiach/

הבלוג שלנו: http://titularesdetorah.blogspot.com/

אם ברצונך לקבל את ההתבוננות היומית באמצעות הקבוצה המיועדת בווטסאפ, בקש למספר 0523066459 את הצרפותך לקבוצת "מדרש אשאביאל"

אנו עושים גם ניקוי בעופרת יצוקה, לביטול כח עין הרע וכישופים. המידע, וההזדמנות להזמין לעצמך עבודה נאמנה שלרוב הסיכוים תשנה את חייך מיד: https://www.facebook.com/ainharavekishuf/app_208195102528120

ואם נכון בעיניך לעזור לנו לקיים את השליחות אשר לקחנו באהבה על עצמנו, ברוכה הבאה תמיכתך באמצעות פייפל. אם באפשרותך, יתן לנו הרבה נחת שתעשה מנוי זעיר לפרנסת השעות הרבות אשר אנחנו מקדישים כל יום בשמחה להתבוננות זו.

תרומה חד-פעמית: http://goo.gl/lRDiAw

המנוי: http://goo.gl/Snh7JU

***************************


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע