chiddush logo

מי מריבה

נכתב על ידי יגאלגר, 7/7/2016

 בה"י 


רבים הפרשנים המנסים להבין את חטא מי מריבה ,  עליו מגיב רבש"ע "לא האמנתם בי להקדישני" "על אשר מריתם את פי למי מריבה ".  "כאשר מריתם פי במדבר צן במריבת העדה להקדשני במים לעיניהם,".
הפרשנים הסבירו בפנים רבות אך השאירו לי מקום .

בפרשת בשלח ,[שמות י"ז] אחרי קריעת ים סוף , אחרי מדרגת אשירה לד' , אחרי אילים  ופרשת המן, עם ישראל חונים ברפידים "ואין מים לשתות העם " . העם צמא ומתלונן .
..ויאמר ד' אל משה עבור לפני העם וקח אתך מזקני ישראל , ומטך אשר הכית בו את היאור קח בידך והלכת. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב והכית בצור ויצאו ממנו מים...
הכית בו את היאור הרי למדנו שאהרון היה המכה בשתי המכות הראשונות על היאור מכוון שמשה רבינו היה חייב ליאור שהצילו לפני 80 שנה בערך  כאשר היה בתיבה . אמנם אפשר לתרץ ששלוחו של אדם כמותו , אך למה ד'  מכניס פה את הפרט הזה שלכאורה מיותר . מה מעלה או מוריד המילים ההלו אשר הכית בו את היאור , בעינינינו.

מהותו של היהודי היא הודאה . על כך נקרא יהודה "הפעם אודה את ד'"  ולכן אנו  נקראים יהודים .
אנחנו מודים לרבש"ע  ומודיעים  שמו  בעולם .
משה מקבץ את זקני ישראל לעיני העם וומודיע להם כי הוא הולך להכות את הסלע כמו שהכה ביאור . מיד  קופצים כמה מהסובבים אותו ואומרים לא הכית את היאור , משה בשלוה מסביר להם כי שלוחו של אדם כמותו ולכן אהרון עשה בשליחותו ואז נותן  להם שיעור כללי  בנוגע  לחובת ההודאה ואי כפיות טובה. ואפילו ליאור שמימיו מלפני 80 שנה הלכו  לים צריך להכיר טובה וכן לכלבים .

עוברות 39  שנים  הגענו למצב דומה  "ולא היה מים לעם "..  אומר ד " קח את המטה והקהל את העדה... ודברתם אל הסלע ונתן מימיו ..ויקח משה את המטה...ויך את הסלע.." 
בשביל מה לקחת מטה אם לא משתמשים בו ?  האם לדבר אל הסלע זה נס גדול יותר מלהכות ?

נראה לי כי הטעות היתה באי העיקביות במסר שמשה העביר ברפידים . משה למדם שם שאסור  להיות כפוי טובה אפילו לדומם . א"כ אסור להכות את הסלע הרי הוא נתן לך מים כל השנים . כדי להדגיש את המסר הזה ד'  מצוהו לקחת את המטה אך לא להכות אלא לדבר כי אנו מכירים טובה .

נ"ל כי לכן בטויי החומרה שהקב"ה מתבטא בחטא משה ואהרון  ועונשם .

חייבים  לפתח  בנו את נושא הכרת הטוב  ואי נוחות מירבית  מכפיות טובה .

והנלע"ד  כתבתי .

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה