chiddush logo

אדם המביא ביכורים לבית המקדש (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי DoarHamikdash, 13/9/2016

 חידון המקדש

מבית מכון המקדש

פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש

לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה.

נא להשאיר פרטים מלאים כולל כתובת מדויקת לשליחת הפרס

התשובה תפורסם ביום ראשון

לחץ כאןnezerhakodesh@gmail.com לשלוח את התשובה

חידת השבוע  – כי תצא:

אדם המביא ביכורים לבית המקדש, 

צריך להביא משבעת המינים שבארץ ישראל 

לבית המקדש ולתתם לכהן.

אלו ארבעה דברים נוספים כל מי שמביא

צריך לעשות עם הביכורים?

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
DoarHamikdash (18/9/2016)
כל המביא ביכורים טעון קרבן, ושיר, תנופה ולינה (רמב"ם ביכורים ד, א). קרבן – כלומר שלמי ביכורים. שיר – מזמור ארוממך ה' כי דילתני. תנופה – מוליך ומביא מעלה ומוריד. לינה – משהביא ביכוריו למקדש לא ייצא אותו היום מירושלים למקומו, אלא לן בירושלים ולמחרת חוזר לביתו.
ציורים לפרשת שבוע