chiddush logo

הנודר להביא פלגס (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי DoarHamikdash, 5/10/2016

 חידוןהמקדש

מביתמכון המקדש

פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש

לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה.

נא להשאיר פרטיםמלאים כולל כתובת מדויקת לשליחת הפרס

התשובה תפורסםביוםראשון

כתובת דוא"ל: nezerhakodesh@gmail.comלשלוחאת התשובה

חידת השבוע  – וילך:

כבש מוגדר כבש מיום לידתו ועד גילשנה הוא ונסכיוקרבים בהתאם לקרבן. איל מוגדר כבש מגיל שנה ושלושים ואחד יום הוא ונסכיוקרבים בהתאם לקרבן. פלגסנקרא כבש מגיל שנה ויום אחד ועד גיל שנה ושלושים יום. 

הנודר להביא פלגסלבית המקדש מה יביא לבית המקדש?

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
DoarHamikdash (9/10/2016)
תשובה:
המנחת חינוך במצוה קמא ובמצוה רמט דן בנושא הפלגס והוא מסיק שניתן להקריב פלגס, ולגבי הנסכים יביא את נסכי האייל ויתנה ויאמר:
אם זהו כבש נסכיו יהיו של כבש והמותר לנדבה.
ואם זהו איל אלה נסכיו.
ציורים לפרשת שבוע