chiddush logo

מתי נבנתה רומי של איטליה ? (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי DL2000, 22/12/2010

                                      מתי נבנתה רומי של איטליה ?

   ידוע ומפורסם מה שכתוב שכשנשא שלמה את בת פרעה ,ירד המלאך גבריאל ונעץ קנה
   וממנה נבנה . אבל ראיתי רמב"ן בסוף פרשת ויחי שאומר כך  :
"כי בא צפו בן אליפז בן עשו ועשה עמהם קטטה על זה עד שערכו מלחמה ותגבר יד יוסף ותפשו עם מבחר גדודיו והביאום למצרים ועמד שם בתפיסה כל ימי יוסף וברח משם במותו והלך לארץ כאנפנייא ומלך על כתים ברומא ובסוף הומלך על כל ארץ איטלייא והוא אשר מלך ראשון על רומה והוא אשר בנה ההיכל הראשון והגדול מאשר נבנו ברומה וגם רבותינו (סוטה יג) הזכירו מזה הענין מקטטת עשו במערה והכתוב שאמר בכאן (להלן נ יד) וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל העולים אתו לקבור את אביו"
   ונשאלת השאלה מתי באמת זה היה ?

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
רפאל (29/12/2010)
בלי להיכנס לפרטים ההסטוריים המדויקים שבהם איני בקי, לדעתי המקורות המובאים אינם ברי השוואה. בעוד שהמקור הראשון הוא מסוג המדרשים שעליהם הרמב"ם ודאי היה אומר שאין להבינם כפשוטם, המקור השני הוא הסטורי לכאורה. לכן, המקור השני הוא היחיד ממנו אפשר ללמוד לכאורה *מתי* נבנתה רומא.

אשר למקור הראשון, כדי להבינו צריך להבין תחילה מהו המלאך גבריאל, מה הכוונה האלגורית ב"נעץ קנה בים", כלומר מה מסמל הקנה ומה מסמל הים וכן למה הכוונה ב"נבנתה", האם בניין כפשוטו או בניין במשמעות של חזוק וקיום.

קישור לדוגמה לדיון "לא כפשוטו" על המדרש האמור:
http://www.haoros.com/Archive/index.asp?kovetz=766&cat=6&haoro=1 />
לכן, רק המקור השני יכול לכאורה לשמש עדות הסטורית.
ציורים לפרשת שבוע