chiddush logo

למי שייכת הטהרה

30/6/2017

בפרשת "חוקת" מלמדת התורה דין פרה אדומה,שצוה הבורא ליקח פרה תמימה אדומה
ןלהביאה אל הר הזיתים  ולא נתגלה סודה אלא למשה רבנו. הרמב"ם:שרק לך נתגלה הטעם ולא לאחר.
ומדוע נאמר חוקת התורה ולא חוקת הפרה-הטהרה.
אלא באה התורה ללמדנו שכל מי יש לו שייכות בתורה דהיינו  עם ישראל  רק עבורם שייכת הטהרה.
מצווה זו היא סמל למצוות שאינן ניתנות להבנה. כידוע המצוות נחלקות לשלושה:
משפטים-מצוות שכליות שמובן שיש לקיימן -כיבוד הורים.אסור גזל וכו'.
עדות-מצוות שאולי לא היינו מגיעים בכוחות עצמנו אך לאחר שניתנו מאת ה' ביכולתנו להבינן. -אכילת מצה זכר ליציאת מצרים וכו'.
חוקים-מצוות שאין להן כל אחיזה בשכל האנושי-כגון מצוות פרה אדומה.
מטבע הדברים נוטה האדם לקיים את המצוות המובנות וטעמן עימן. אך את החוקים קשה אך  בחוקים חש האדם במלוא העוצמה את הקשר שלו עם הקב"ה בבחינת נפשו קשורה בנפשו.
התבטלות לה'  מצוה זו מבטאת את הקשר הטהור של יהודי עם הבורא קשר שאינו מבוסס על שכל ורגש או כל מניע אנושי אחר .
הקב"ה ציווה והאדם מקיים בשמחה. ובכך מבטא  את הרצון העליון והשמחה על עצם הזכות למלא את רצון ה'.
ובזכות החוקים שעם ישראל מקיימים נמחלים עוונותיהם.
פרה אדומה -שורש טהרתן של ישראל.
ומדוע אדומה שהאדימו פנים כאשר עשו את העגל .
להיות בעלי כתמים שנאמר נכתם עוונך לפני.. תבא פרה תמימה ותכפר על בעלי כתמים אדומים. שנאמר:אם יאדימו כתולע כצמר יל בינו.
עץ ארז ואזוב-פרה אדומה מטהרת טמאים ומטמאה טהורים. כי  פרה אדומה היא דרך בעבודת ה' שלוב המדות של שפלות -אזוב.
וגבהות -ארז.לכאורה שלוב של דני הפכים אך למדים מכך כי לכל מידה יש שמוש בזמן ובמקום הנכון בבחינת דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.

שבת שלום!

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה