chiddush logo

"-

, 13/11/2017

  "-

(: )

 1. 20: "וֹ וּ וּ בּ הּ כּ שׂ וּ שׁיִ כּ וּ וֹ
 2. 27: "לּ שׁ תּ גּ בּ שׁ תּ מּ וֹ שׁ שׁ וֹ
 3. 32: " שּׂ מּ שׁ בּוֹ בּ "
 4. 12: "כּ שׁ וֹ וּ"
 5. 17-18: "שּׁ יּ כּ שׁ בּ וֹ וּ"
 6. 35: "לּ שׂוֹ כּ שׁ שׁ בּתּ וּאַגּ בּוֹ שּׁ וּשּׁשׁ שׂ כּ שׁ שׁ"
 7. 7-8: "טּ וּ שׂ וּ אָ בּ וּוֹ וּ שׁ שּׁ אַבּ וֹ"
 8. 35: "קּוֹ תּ וּ וֹ יּוּ בּוֹ"
 9. 4-5: "תּ כּ כּ וּ שׁ צּ גּוּ אָ גּ לּוֹ שּׁשׁ בּ גּ תּ וֹ וֹ "
 10. 21: " כּ בּ בּשׁ וֹ שּׁ שׁ פּ וֹ יּ בּ מּ גּשׁתּ וֹ אָתּ גּ דּ וּיּ תּ "
 11. 15: "[] תּכּוּ מּ וּ יּ תּוּ ' וֹ"
 12. 1: "שּׂ גּ זּוֹ לּ וֹ כּ כּלּ גּגּוֹ"
 13. 6-7: "שּׂ בּוֹ בּ וּ יִשׁ שׂ וֹ יִשׂוּ כּ דּבּשׁ גּלּ וֹ וֹוּ וּיִ וּ שׁ"
 14. 2: "דּוּ אָ וּשׁ וּ כּ בּ"
 15. 13-14: "וֹ בּתּוֹ כּסּוּ בּמּבּ יִכּשׁוּ כּבּ בּבּ וּ ' תּנּוּ כּ תּ מּ שׂוֹ שׁ תּאָ"
 16. 8-9: "יִ כּ נּוֹ יִגּשׁוּ יִ יּ אַ סּ שׁ הּ וּ סּוּ וּ וּ גּבּוֹ כּוּשׁ וּוּ תּשׂ וּ תּשׂ דּ שׁ"
 17. 46- 1: "קּוֹ פּשׂ שׁ אָ וּ בּגּוֹיִ שׁ ' "
 18. 20: "פּ אַתּ כּ פּתּ גּוֹיִ שׁתּ וֹ" ()
 19. 30: " בּ ' בּשׂוֹ כּ לּ שׂ שּׁ וֹ שׁלּ"
 20. 3-4: " נּשׁאָ שׁ אָ בּיִ זּ בּוֹוֹ שׁוֹ וּ אַתּ וֹ תּ וֹ וּ כּאַיִ בּ תּ בּ ' וֹשׁ בּ וֹ כּ גּוֹ כּ אָ ' שׂוּ כּ תּ ' וֹ"
 21. 7-8: "גּשׁ בּ אָ תּ בּמּ אַוּ בּ שׁ ' וּ גּשׁוּ וּ בּ גּשׁוּ פּסּ וּ יִ וֹ יִשּׂ אָ ' וֹ"
 22. 10-11: " בּ יִגּ דּיִ וּ בּ נּ בּ אָ ' וֹ וּ יּ כּ מּ שׁשׁ וֹוֹ גּוֹ שׁ בּגּוֹיִ וּ וֹ גּשׁ שׁ וּ וֹ כּ וֹ שׁ בּגּוֹיִ אָ ' וֹ"
 23. 27: " בּ לּ אַבּ שׁשׁ וֹ"
 24. 18: " יּוֹ וֹ דּ וֹ דּ אַתּ דּ תּ"
 25. 9-10: "פּ שׁ וּ שׁדּוּ בּשׁ קּוּ בּוֹ סּוּ פּוֹ דּבּוּ וּ"
 26. 20-21: " וּ שׁ תּ לּ פּתּ בּ בּ אָ תּתּ בּ פּ שׁ תּפּ בּכּ שׁוֹ"
 27. 9-10: "כּ פּשׁ צּ פּ אַ תּשׂ תּ תּ פּ כּ אַתּ שׂ"
 28. 2: " יּוֹ שׁכּוֹ ' וֹ"
 29. 1: "וֹ שׁ וֹ שּׁבּ"
 30. 6-7: " גּוּ שׂ ' וּ שׁ שׁ בּ וּ "
 31. 6-7: "קּוֹ אַ דּ שׂ דּ אַ בּ יִ כּוֹ וֹ"
 32. 24-25: " בּוּ שׂ ' כּלּ בּ שׂ אָ אָ יּ גּוֹ וּ יִ שׁ שׂ פּ יּוֹ נּוֹ גּוֹ"
 33. 2-3: " לּ גּוּוֹ ' שׁ כּ תּלּוֹ אַשׁ שׁ שׁפּ שׂ "
 34. 5: " ' וּ מּבּ שׁ"
 35. 9: " בּ לּ כּ ' שׂ זּ"
 36. 22: "לּ וֹ נּ שׁ יּ וֹ "
 37. 3-4: " יִתּ תּ וּ אָוֹ תּוּוֹ שׁפּ וּ לּ וֹוֹ"
 38. 3: " יּתּ וּשׁיּ וֹתּ"
 39. 2: " שׁ לּ בּ "
 40. 25: " לּ שּׁ תּ וֹ"
 41. 15-16: "פּ שׂוֹ וּ וּ בּ יִמּוֹ בּוֹ וּ כּוֹ אָ וּ כּ תּתּ"
 42. 11-12: "מּ תּשׁ תּוּ כּ צּ דּ שׁ בּ תּפּוֹ" ()
 43. 1-2: "שׁ שׁ בּ שׂמּ אָ וּ כּ תּוּ מּוֹ וֹוּ וֹוֹ שׁ וּ תּצּ מּ" ()
 44. 1-2: " רּ שׁ וּ אָ שׁוֹ תּ דּ וּ בּ וּ" ()
 45. 10: "וּ שׂוֹ וֹ וּ" ()
 46. 22: "וֹ יּ שׂ בּ וּוּ וּ" ()
 47. 4: " שׁ שׂ אָ שׁ שׁוֹ וּ" ()
 48. 22-23: " שּׁ וֹ יּ וֹ ' תּוּ בּ שׁ שׁ זּוֹ" ()
 49. 26-27: "שׁדּ אָ בּ שׁ וּפּ בּ שׁ וּ שׁוֹ " ()
 50. 5-6: "שׁוֹ וּ אַ וֹ אָ אַ וֹ פּ וֹוֹ בּשׁוֹ שׁ דּ שׁ " ()
 51. 17-18: " בּאָ בּ לּ וֹ כּהּ יּ קּ צּ " ()
 52. 23-24: "וֹ אָ אַ יִ מּ שׁוֹ גּוֹ אָ מּוֹ פּשׁ וּ שׁ שׁ" ()
 53. 7: " שּׁ סּ בּ כּוּ וּ שׂוּ שׁ וֹ"
 54. 10: " נּשׁ כּוֹ שׁ לּ בּ כּמּ מּ כּנּגּוֹ"
 55. 7-8: " יּ וּ נּתּ אַ בּתּוּ וֹ דּ שׁיִ אַשׁכּוֹ"
 56. 3-4: " יּוֹ אָ בּ וֹ שׁיּ תּ שּׁשׁ דּוֹ וֹ בּ אָ וֹ "
 57. 15: "וּ וּ וֹ וּ מּוֹ"
 58. 16-17: "וֹ כּ דּ תּבּ שׁוּיּ יִשׁתּוּ דּ בּ פּ שׁ כּ וּ בּ שׁשׁ וּשׁאָ כּוֹ דּ בּשׁיִ וּשׁאָ שׁ וּ"

(!) ,

1181
( )
? ? ? !
- (0)