chiddush logo

עין הרע בא מארבע מאוד איש של עשו הרשע

נכתב על ידי breslevmeir, 1/12/2017

 

עין הרע

מפרשת השבוע וישלח לומדים את שורש העין הרע שבא מארבע מאות איש של עשו הרשע. על כן מי שרוצה ללמוד באופן יסודי על עין הרע הבאנו קישורים לכל המאמרים והתפילות - שתזכו לפעול ישועות.

ידוע ומבואר בזוה"ק שבחי' חשבון ומספר הוא בבח'י מלכות, ומחמת שזה לעומת זה יש ג"כ בחי' מלכות דסט"א, בחי' עשו, שרוצה להתגבר בעינו הרעה על הקדושה ח"ו, שזה בחי' מה שבא עשו להלחם ביעקב עם ארבע מאות איש, שזה בחי' הרע עין שלו, כי רע עין גמט' ארבע מאות כידוע. ע"כ כשנתעורר בחי' מספר דקדושה שנמשך מבחי' מלכות דקדושה, כי אין מלך בלי עם וברב עם הדרת מלך יש לחוש לעינו הרעה של עשו בחי' מלכות הרשעה סטרא דמותא שלא יתגבר כנגד הקדושה... (נחת השולחן-אורח חיים -סימן תרפ"ה)

עוד אמר רבי נחמן מברסלב בספר שיחות הר''ן אות רמב

עניין עין הרע הוא - כי יש כח ממש בהראיה. כי כח הראות הולך לחברו ומזיקו כשעינו רעה. כי הראיה הוא כח ממש שהולך כח הראות ופוגע בהדבר הנראה. וכשעינו רעה מזיק בראיתו ממש כנ"ל. ועל כן נדה כשתסתכל במראה ימצא שם רשם דם כמובא: 

ודע שסגולה לעין הרע - סנפיר של דג לעשן בו. וסימן סנפיר בגימטריא רע עין.

עוד שמעתי בשמו זכרונו לברכה נוסח אחר: לתלות הסנפיר הנ"ל על האדם או תינוק שמורגל שיהיה לו לפעמים עין הרע, יתלו עליו סנפיר הנ"ל וינצל כנ"ל:

וספר לי עוד שאז אמר שעין הרע נמשך מהארבע מאות איש שהלכו עם עשו להלחם עם יעקב, כמו שכתוב (בראשית לב ז) "וארבע מאות איש עמו". ואיתא (תלב): שהלכו להטיל עין רעה חס ושלום במחנה של יעקב. וסנפיר הוא מספר ארבע מאות שהוא מספר רע עין במכוון כנ"ל.

וכל זה הוא כנגד הארבע מאות איש של עשו הנ"ל שמהם נמשך הרע עין כנ"ל, ועל כן סנפיר מציל מזה כנ"ל. ועוד חשב אז כמה דברים שעולים ארבע מאות שהם שיכים לענין זה:

אז מהיום אל תפחדו מעין הרע פשוט תהיו שמחים במה שהשם נתן לכם, רק אל תתגאו ותעשו הכל לא להוציא לאחרים את העיניים מקנאה - תאמרו את הסגולות תתפללו את התפילות ותראו ישועות !

כל הקישורים לכל המאמרים נגד עין הרע !

תהילים לעין הרע. פרק לא בתהילים

סגולה נגד עין הרע וכישוף

תפילה קצרה נגד עין הרע

תפילה נגד עין הרע של החיד"א

פרקי תהילים נגד עין הרע

חמסה בלי עין הרע ! באמת יש כזה דבר !

הסרת עין הרע בעופרת

עין הרע

עין הרע - ברסלב

תפילה נגד עין הרע

לחש נגד עין הרע

לחש לעין הרע

תפילה נגד כישופים

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה