chiddush logo

"כוס ישועות אשא " לשבת אחרי קדושים ה באייר התשע"ח

נכתב על ידי izik28, 12/4/2018

 

בס"ד

ד"ת לשבת אחרי קדושים  ה באייר התשע"ח לעלון קול מהיכל בלנ


כוס ישועות אשא

----------------------------------------------------------------

שבעים

פרשת השבוע כוללת בתוכה את הציווי, " קדושים תהיו כי קדוש אני ה" אלהיכם  ,מפרש הרמבן," כשם שאני קדוש כך היו אתם קדושים, כשם שאני פרוש תהיו אתם פרושים" ,המספר שבעים שהינו שנות המדינה  מתאים גם לשבעים התמרים שהיו בחנית ישראל באלים ,שהם כנגד שבעים הזקנים ושבעים הנפשות שירדו למצרים , היין שבגמטריא הוא שבעים הוא גם  המילה "סוד", דהיינו ," נכנס יין יצא סוד " ,היין משמש לברכה על שמחה של מצווה , קידוש בשבת וחג, אבל עלול אם לא נבחין בין העיקר לטפל  גם לגלות סוד מה שמביא הן לביזוי האדם האדם עצמו והן לחילול ה" .

קדושה אני מבקש

בין שפע המצוות שמוזכרות בפרשה ישנה מצווה שמהווה את הבסיס לכולן ושנכללת בתוך פרשת העריות והיא  ,"אל תחלל בתך להזנותה ולא תזנה הארץ",מצווה המהווה את דרישת ה" לחיים תקינים ומוסרים כנאמר, " הגיד לך אדם מה טוב ומה ה" דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלקיך", מה שנגזר מהמצווה, " שלא להכשיל תם בדרך " ,שלא להכשיל את  ישראל ולתת להם עצה רעה ,אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו ,כגון המושיט כוס יין לנזיר",כשאדם משיא לרעהו עצה רעה הוא  גורם לרעהו לחטוא , מה  שמחלל את צלמו של האדם שהרי, " בצלם אלקים ברא אותו " ,אזי גם הארץ מקיימת בצער את הפ"ס " ולא  תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה",שהרי הארץ מקשרת בין האדם לה" כפ"ס, " ונטעתם כל עץ מאכל ובשנה הרבעית יהיה כל פריו קדש הלולים לה" ,בהמשך מופיע פ"ס שנראה לא שייך, " את שבתותי תשמרו ומקדשי תראו " ,השבת ששקולה כנגד כל המצוות היא ברית

עולם בינינו לקב"ה  ומי שמחללה עובר על איסור  ביזוי שם ה" , כיוון הכחיש את מעשה בראשית ,דבר שגורם לזלזול אדם בחברו,מה שמחבר אותנו עם איסורי העריות , מפרש האור החיים," על האב לדעת ש, "כל כבודה בת מלך פנימה " ולא ינהג בבתו מנהג חולין דבר שהוא חלול ה" אלא ישיאנה לראוי לה" .

אנו נמצאים בימי ספירת  העומר בהם מתו עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא  משום שלא נהגו כבוד זה בזה , רבי עקיבא שדגל בקיום הפ"ס," ואהבת לרעך כמוך ", נשא את רחל בת כלבא שבוע לאשה ,שדרבנה  אתו ללמוד תורה שמשולה לתמר שנאמר," צדיק כתמר יפרח" מה שזיכה אותה בפירות התורה של בעלה ובברכה, " שלי ושלכם שלה הוא".

ובשם ה" אקרא

חגגנו השבוע את יום הולדתה  של מדינת ישראל שנתנה לנו מידיו של הקב"ה ,חללי צה"ל ז"ל נהרגו על קידוש ה" וכך הם ציווי לנו את החיים,הם " קראו בשם ה" כדי שנבנה מדינה לתפארת  ובתים מלאים תורה ומוסריות וננהג כפ"ס," כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו" ,אלא "ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" ,הקריאה בשם  ה" נעשתה ע"י אברהם אבינו שהפיץ

את תורתו של הקב"ה וכך קידש שם שמיים, היין נועד לקיום הקריאה בשם ה" שכן כוס הישועות  היא כוס יין הנסכים הבאים עם קרבן התודה במקדש ,הוא היין עליו אנו מקדשים בשבת, וכך אנו שותפים במעשה בראשית, ומשרים את שכינתו יתברך  בבתינו ומתקדשים בברכה, " זכו שכינה ביניהם",עלינו להרים כוס של ברכה לקב"ה ולהודות לו על שנתן לנו מידיו את מדינתנו היקרה על כל הטוב  שבה ,ויחד עם זאת לזכור שיש שבעים פנים לתורה , היין שהוא בגימטריא שבעים צריך להוות עבורנו את הציווי , " אשתך כגפן פריה, ואזי," בניך כשתלי זיתים " עלינו לטעת את פירות מצוות ה" בחיינו,ולקדש את חיינו במותר לנו כך נתברך בברכתו של הקב"ה לגאולה שלמה ומהירה .

--------------------------

דבר התורה יפורסם בל"נ בעלון " קול מהיכל" בהכנ"ס היכל יהודה ת"א עריכת העלון שיר וחר

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה