chiddush logo

הכוחות המופלאים !!!

נכתב על ידי DL2000, 13/5/2018

בס"ד

הכוחות המופלאים !!!!  :
לא בכל יום מתקבלת שיחת טלפון
שכזאת למערכת העלון.
שיחת טלפון מתלמיד חכם, כשכולו
נרעד ונרגש ומתחנן בכל נפשו: "אנא,
העבירו את המעשה המופלא הזה אל
כל אחיי בני ובנות ישראל, אשר ידעו
כי אין גדול מאדם המוסר נפש לכבוד
בורא עולם בדבר שקשה לו, שהקב"ה
אומר: "אתה עשית למעני מעל הטבע
למרות שהיה קשה לך, אף אני אעשה
לך מעל הטבע".
וכך פרטי המכתב: "שלום, שמי (הרב)
יגאל נוי, מ'מגדל – העמק', והנני עוסק
בזיכוי הרבים בעירנו.
היה זה לפני כארבעה חודשים בשעת
ערב שגרתית. אני מקבל טלפון
מאשה תושבת 'מגדל העמק',
כששאלה הלכתית בפיה.
תוך כדי שהציגה את שאלתה, היא
סיפרה כי כבר יומיים שלמים שהיא
נמצאת בצום ותענית ולא נתנה מאכל
ומשקה לפיה. קטעתי את שיחתה
ושאלתי אותה לפשר העניין, מדוע
אשה בריאה כמוה מתענה וצמה ימים
שלמים?. קולה היה נשמע שבור ועצוב
והיא החלה לספר כי אמה היקרה
חלתה לאחרונה במחלה הנוראה.
כל בני המשפחה לקחו זאת קשה
מאד, ולכן היא מנסה לקרוע שערי
שמיים ולעשות מעשים שיעבירו את
רוע הגזירה, כשהיא משקיעה בעיקר
בעריכת צומות ותעניות בכדי לעורר
רפואה וישועה לאמה היקרה.
שמעתי את דבריה ואמרתי לה כי אין
ספק שצום ותענית הינם דבר גדול, אך
כשהקב"ה שולח לאדם ייסורים
ובעיות, הוא מנסה לרמוז לו שיתקן
דבר מסוים אשר הוא לקוי בו, והוא
אינו שולח לו יסורים בכדי שיצום
ויתענה ימים ולילות.
"אפילו ביום כיפור, בו ציונו ה' יתברך
להתענות יום שלם מהתורה",
המשכתי להסביר לה, "חמל ה' עלינו
עד מאד וביקש מאיתנו לאכול יום
לפני בכדי שנוכל לסבול את הצום,
ועל ידי כך יחשב לנו כאילו התענינו 
בתשיעי ובעשירי, לכן, גם כעת, אין לה'
רצון שתעני את גופך, אלא חפץ הוא
שתמסרי את נפשך למענו ותתקני את אשר
קלקלת, וכאשר תעשי זאת, וודאי שהוא
יושיע אותך מיד".
ואז תוך כדי השיחה, נזכרתי כי אח שלה,
אשר הינו בקשר טוב איתי, שח לי בעבר כי
אחותו, הלא היא אותה אחת שמדברת
עימי כעת, אינה מכסה את ראשה כבנות
ישראל הנשואות והצנועות, וכי הדבר קשה
לה עד מאד. פניתי אליה ושאלתי לתומי:
"אמרי נא לי בבקשה, האם הינך מכסה את
הראש בכיסוי ראש כדרך אשה נשואה?".
"לא", היא השיבה מיד. "נו, אז זהו
ההזדמנות שלך לקרוע שערי שמיים 
 - ולעשות מסירות נפש עצומה מאין כמוה
לפני ה' כשתקבלי על עצמך לחבוש כיסוי
ראש מלא, אשר הוא אחד הדברים הקשים
ביותר לאשה, והינו היפך טבעה, ובוודאי אף
ה' יעשה לך מעל הטבע ויושיע את אמך".
דממה דקה שררה באויר, אך לאחר שניות
בודדות זעקה האשה: "איני מסוגלת, זה
קשה לי מידי, אני מוכנה לקבל הכל
לרפואת אימי, רק לא את זה".
מיד הבנתי כי דוקא בגלל הקושי הגדול
שיש לה בכך, דוקא פה ה' רוצה את מסירות
נפשה ומטמין לה את הישועה.
"אני מבין את הקושי שיש לך בכך, ובפרט
מהבושה שיש לאשה כמוך לעשות צעד
שכזה, אשר ביום מן הימים מגיעה היא
לעבודה ולמשפחה כשהיא מכוסה בראשה.
הדבר מיסב לך אי – נעימות משוועת, אשר
חוסמת אותך מכך אף ברגעים קריטיים
שכאלו, אך הקשיבי לי כי אם תמסרי את 
נפשך לה' – אף הוא יעשה למענך".

"בבקשה הרב יגאל", היא
התחננה, "אני מוכנה לעשות הכל
בשביל אמי החולה, אבל רק לא את זה,
אנא ממך, תן לי קבלה אחרת".
לא ויתרתי ולא הרפתי, "אדרבה, 'לפום
צערא – אגרא', לפי הצער הרב שיש לך
במצוה, כך גודל השכר והישועה.
יש לך פה הזדמנות נדירה למסור את
נפשך לכבוד בורא עולם, ואני מבטיח
לך שה' לא ישאר חייב".
כשראיתי שהיא נצורה בעמדתה וקשה
לה לוותר על כיסוי שערותיה, סיפרתי
לה מקרה שאירע לי, בתקוה לנסות
לשנות את דעתה: "היה זה לפני שנתיים
בדיוק. בוקר אחד, אני מתעורר כהרגלי,
אלא שלמרבה תדהמתי אני מגלה כי יש
לי טשטוש בעין ימין, וכי אינני רואה בה
טוב. שטפתי את עיניי היטיב וציפיתי
שהדבר יחלוף, אך מרגע לרגע חשתי
שהטשטוש הולך ומתגבר ואף החל
להיות גם בעין השמאלית.
מבוהל ומפוחד ניגשתי בדחיפות אל
רופאים רבים, שלאחר סדרת בדיקות
לא מצאו את שורש הבעיה.
לא ידעתי מה קורה איתי – הראיה הלכה
ונעשתה מטושטשת מרגע לרגע, ולבסוף
הוחלט לאשפז אותי בבית החולים.
שכבתי במיטה ליד יהודי שסיפר לי כי
בוקר אחד הוא מתעורר לתומו ורואה
שחור בעין ימין. הוא רץ מהר לבית
החולים, שם הודיעו לו כי עין ימין לעולם
לא תחזור לתפקד.
"אם כן, מה אתה עושה פה כעת?",
שאלתי אותו, והוא החל להסביר לי כי
עומד הוא לעבור 'הזרקת אלכוהול' בעין
ימין, אשר מטרתה להרדים את נימי הדם
האחרונים שנותרו בעין ימין, שאומנם
עדיין פועלים, אך הם מפריעים ומציקים
לו מאד. או במילים אחרות – לתת סם
מוות לחלק שעדיין מתפקד בעין.
אשתו שישבה לידו, הבינה כי אני אדם
תורני וביקשה ממני שאתפלל שהניתוח
יעבור בהצלחה, כשאומנם העין לא
תתפקד יותר, אך לפחות הוא לא יסבול
ממנה.
 "ראו", פניתי אליהם, "גם אני שוכב
כאן עקב טשטוש מוזר בעיניי, אך יודע
אני כי אין זה לחינם, אלא כל מה
שבורא עולם עושה לאדם הינו לטובה.
ואם ה' עשה לי זאת, הוא מפני שהוא
רוצה ממני דבר מה. אין מקרה ואין
סתם בעולם. ה' רוצה שנתקרב אליו
לכן הוא לפעמים מייסר אותנו, כדי
שנשנה את מעשינו ונתקרב אליו".
ואז פניתי לאשתו ואמרתי לה: "אני
מבחין כי אינך מכסה את ראשך, אבל
אני בטוח שאם תעשי צעד גדול
והקרבה למען בורא עולם ותכסי את
ראשך, אולי יעשה ה' נס וישיב את
הראיה לבעלך. כי מי שעושה את רצון
ה', ה' עושה את רצונו, שהרי אין לה'
מעצור להושיע".
אשתו נלחצה מאד והחלה לומר לי:
"כבוד הרב, אל תראה אותי ככה,
אפילו שאינני מדקדקת במצוות, אני
מקפידה מאד לקרוא תהילים כל יום,
ואף לקרוא פרק שירה ולהדליק נרות
לצדיקים". "כל הכבוד", פניתי אליה
ממיטת חוליי, "אך כל זה קל לך
לעשות, אבל כעת ה' רוצה לראות אם
תעשי למענו דבר שהוא קשה לך, דבר
שאת צריכה למסור ולוותר מעצמך
למענו, ואם תעשי מעל הטבע – בוודאי
שגם הוא יעשה לכם דברים מעל
הטבע". היא הבינה את דבריי, אך היה
קשה לה מאד, שהרי היתה היא רחוקה
מתורה ומצוות.
עד שלפתע חשבה מעט ואמרה: "כל
השבוע קשה לי מאד בכך, אבל אני
מוכנה להתחיל לכסות את ראשי רק
ב'שישי – שבת' לכבוד בורא עולם".
שמחתי מאד ואמרתי לה שגם זה הוא
צעד גדול עד מאד שעושה רעש עצום 
בשמיים, ומי יודע כמה ישועות ישפיע
עליכם ה' בזכות זה, לפי שיש לה' יתברך
נחת רוח מכל חיזוק קטן של יהודי.
"האמיני לי כי אחר שתתרגלי לכך, יהיה
לך קל מאד, ובעינייך תראי כמה ברכה
ושפע יתמלא ביתך".
"אין בעיה, אתחיל לכסות את ראשי כבר
בשבת הקרובה", קיבלה על עצמה.
למחרת, אני רואה כי לוקחים את אותו
יהודי ששכב לידי ומובילים אותו לניתוח
'הזרקת האלכוהול' בעין הסופנית.
והנה, כאשר הגיעו אל הד"ר אשר אמור
-  לערוך את הניתוח,ביקש הוא לעשות
בדיקה שגרתית בעין לפני הניתוח.
הד"ר בדק את העין הימנית במשך כמה
דקות עם המכשירים שלפניו, ושאל: "איזו
עין היא הלקויה?". "ימין", ענה היהודי.
הד"ר שמע את דבריו והמשיך בבדיקה
שוב במשך זמן מה. "אני מתנצל", חתם
הד"ר, "אך אני חושב שאתה טועה
וכנראה עין שמאל היא הלקויה".
לפתע, התערבה אשתו ואמרה: "סליחה
ד"ר, אבל בעלי סובל כבר כמה חודשים
סבל איום ונורא מעין ימין, ובקושי רואה
הוא בה. לפניך כל המסמכים המורים על
כך". הד"ר אכן הביט במסמכים וראה
זאת, ולאחר בדיקת העין השניה, הודיע
רשמית: "לדעתי חלה פה טעות רפואית
חמורה, איני מבין מי הפנה אתכם לעשות 
- הזרקת אלכוהול בעין, העין שלך
בריאה ברובה ומתפקדת כרגיל.
דמעות של ישועות נזלו מעיניהם, והללו
רצו אליי למחלקה וסיפרו לי: "אין ספק כי
בזכות ההחלטה לכסות את ראשי
בצניעות ב'שישי שבת', היא זו שעשתה
את הנס הבלתי יאומן, כשבעלי מעיד
שהוא רואה טוב לפתע פתאום".
את כל המעשה הזה אני מספר לאשה
שמתקשרת אליי עקב מחלתה הקשה של
אמה, בניסיון לשכנע אותה לכסות את
ראשה. בקול שבור ובוכה, היא אמרה:
"אני מוכנה למסור את הנפש ולכסות את
ראשי לכבוד ה', בתפילה שהוא יעשה את
הבלתי יאומן ויושיע את אמי מהמחלה".
הקשיבו היטיב רבותיי, אני עד לכך,
לאחר שבועיים בדיוק, אני מקבל טלפון
מאותה אשה בהיסטריה עצומה: "הרב
יגאל נוי, נס! נס!". "מה קרה?", שאלתי.
"כעת יצאנו עם אמי מבדיקת בית החולים
שהודיעו כי אין זכר למחלה, וכי היא
נעלמה כליל כלא היתה. עוברת בי
צמרמורת ברגע זה שאני מספרת לך
זאת". היא בכתה וצחקה יחד, ואמרה:
"אני מתחננת שתעבירו זאת לכל יהודיה
בעולם – מה הכוח של אשה שמוסרת את
נפשה לכבוד ה', ובפרט בצניעות ובכיסוי
הראש. ויתרתי על כל מהותי, וכעת אני
עדה לכך שזכיתי באמא חדשה, אמא
בריאה. אני מאושרת ללכת בכיסוי ראש
ויודעת בוודאות כי מי שמוסר נפש במה
שקשה לו לכבוד בורא עולם, ה' יתברך
משנה את הטבע למענו".
"אני מבקש ממערכת העלון שתפרסמו
את פרטיי", מסיים הרב יגאל נוי, "למען
יתקדש שם ה' בארץ וידעו כי כל מי
שמוסר נפשו לה' במה שקשה לו: טלפונים
לא כשרים, צניעות וכדומה – ה' משלם לו.
ממני יגאל נוי - 052-7137807 .או במייל:
renananoy91@gmail.com

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע