chiddush logo

יום הכיפורים - יום של רפואה

נכתב על ידי אריאל מרדכי פנדל, 17/9/2018

 בס"ד


יום הכיפורים - יום של רפואה

 

"גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם" (יומא פ"ו ע"ב).

אמרה נפלאה זו חושפת בפנינו טפח מעולמה המיוחד של התשובה. נתבונן ברעיון של דברי חז"ל אלו מתוך שבבי אורותיו של הרב הראי"ה זצ"ל בספרו אורות התשובה. נציין שזהו אחד ממאמרי חז"ל רבים המובאים בגמרא מסכת יומא (שם) שמלמדים שהמושג תשובה אינו רק תיקון המעשים, תשובה מחטא בלבד, אלא מעלה עליונה של שיבה אל ה', עם כל הגודל והעומק שמונח בכך.

התשובה מביאה רפואה. המהרש"א מסביר זאת כפשוטו, רפואה גופנית (הוא מבאר שהרפואה הנפשית נלמדת מפסוקים מפורשים, למשל "ושב ורפא לו" (ישעיהו ו), ושחז"ל באו ללמדנו כאן עקרון נוסף, יותר מהפסוק). אלא שוודאי לא רק רפואה גופנית יש בתשובה אלא רפואה עליונה יותר.

אנו למדים מכאן על האוירה הכללית של התשובה. התשובה היא תרופה, מביאה להרגשה של בריאות וחיוניות. אדם חולה שמחפש מזור, כמה משמח הוא שסוף סוף מוצא הוא את התרופה לכאביו. כך היא התשובה. היא משמחת את האדם וממלאת אותו אושר כדברי הרב "גדול ונשגב הוא אושר התשובה". הרב מדמה את הוצאת הפסולת מן הגוף ו"הרקה רוחנית של כל מעשה רע... של כל מחשבה רעה" (ה, א). כשם שהוצאת פסולת מתרחשת כאשר האדם הוא בריא, כך התשובה שהיא דחיית המיותר והמזיק, מתרחשת מתוך בריאות הנפש וגם מביאה לבריאות.

עוד כותב הרב במתק לשונו (ח, ד): ולזאת קוראים הם הצדיקים אנשי הטוב והחסד, אנשי האושר של החיים, אל הרשעים האומללים: באו וחיו, שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו, התעדנו על טוב ד' וראו חיים של עונג ושל אורה, של שלום ושל שלות השקט... 'כרביבים עלי עשב'".

יום הכיפורים, יום מלא וגדוש, שנושא עמו רפואה וברכה רבה לכל העולם, חיוניות וחיים בכל המישורים.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה