chiddush logo

האם התורה יכולה לדבר?

נכתב על ידי אריאל מרדכי פנדל, 20/1/2019

 האם התורה יכולה לדבר? האם היא 'ברייה' בפני עצמה?


גם אם נאמר שלא, ודאי חז"ל שמו בפיה טענות ודברים, כמו במדרש הבא (שמות רבה כט, ד):


א"ר לוי: שני דברים שאלו ישראל מלפני הקדוש ברוך הוא שיראו כבודו וישמעו קולו. והיו רואין את כבודו ושומעין את קולו שנאמר (דברים ה, כא) ותאמרו הן הראנו ה' אלהינו את כבודו ואת גדלו וכתיב (שם) ואת קולו שמענו מתוך האש ולא היה בהם כח לעמוד שכיון שבאו לסיני ונגלה להם פרחה נשמתם על שדבר עמהם שנאמר (שיר ה, ו) נפשי יצאה בדברו. אבל התורה בקשה עליהם רחמים מלפני הקדוש ברוך הוא, יש מלך משיא בתו והורג אנשי ביתו כל העולם כולו שמחים ובניך מתים?! מיד חזרה נשמתן שנאמר (תהלים יט, ח) תורת ה' תמימה משיבת נפש:


מי שפגש מקורות נוספים שבהם התורה 'מדברת', אשמח שיעלה אותם כאן.


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (0)
לשאלה זו עדיין אין תשובות