chiddush logo

לקט מביאור הרוקח לתורה – פרשת יתרו

נכתב על ידי אורן מס, 25/1/2019

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 

לקט מביאור הרוקח לתורה – פרשת יתרו

 

יח,ב: צפורה אשת משה אחר שילוחיה: האם הייתה צפורה אשתו או גרושתו של משה? הרוקח: "לפי שאין נושאין אלמנתו וגרושתו של מלך, וכשם שהייתה צדקת בהיותה עמו, כן כשפטרה – לכך נקראת שמו עליה". הבנתי שצפורה הייתה גרושתו ושמרה את שם משפחתה הקודם, כנהוג היום אצל גרושות.

 

יט,כג: ויאמר משה אל ה', לא יוכל העם לעלות אל הר סיני:  הרוקח: "וכי היה משה חכם מן הקב"ה, הוא (ה') אמר לו רד ומשה אומר 'לא יוכל העם'? אלא כך דרך ענוות המלך הכבוד, נתן כח ליריאיו לדבר כרצונם, אמר לו הקב"ה, אני אומר ואתה מחזיריני, באשר 'דבר מלך – שלטון', מי יאמר לו (למלך) מה תעשה?". ה' מאפשר לנתיניו להתווכח עמו וללמדם מרות, לקבל את דברו.

 

כ,ח: זכור את יום השבת: מה ההבדל בין 'זכור' ל'שמור'? הרוקח: "זכירה – מה שרואה, למען תזכור את יום צאתך ... ובשניות 'שמור' – לזמן, כמו תשמור לעשות". בעת המעשה – זכור, ובלוחות השניים זה שימור הזיכרון. מעניין.

 

כ,יד: לא תחמוד בית רעך: מה ההבדל בין 'רעך' ל'עמיתך'? הרוקח: "רעך – נקרא שתדיר אצלו ...עמיתך – אינו תדיר עמו, כאזרח וכגר בסחורה". האזהרה באה על ריע.

 

כ,טו: רואים את הקולות: איך אפשר לראות קולות? הרוקח: "שהיה אש בוערה יוצא מפיו". רעש הבעירה מתוך האש הנראה, מדומה לקול. מעניין.

 

כ,כ: לא תעשון אתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם: מדוע כפילות 'לא תעשון אתי' ו'לא תעשו לכם'? הרוקח: "'לא תעשון' – לעצמכם, 'לא תעשון' – לאחרים, לא לכם, אפילו אם יעשו אחרים גויים". איסור מוחלט.

 

שבת שלום, שבת של שם טוב, הכפפה לה', שמירת המצוות, עבודת ה' נאמנה, אורן, בן וכו'.

 

 

 

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע