chiddush logo

" עוטר ישראל בתפארה" לע"נ אימי מורתי מרגלית בת אסתר ז"ל

נכתב על ידי izik28, 1/3/2019

 

 

בס"ד


ד"ת לשבת פקודי  ב אדר ב " התשע"ט לע"נ אימי  מרגלית בת אסתר ז"ל


" עוטר ישראל בתפארה"

---------------------------------------------------------------------------------

נזר הקודש

אנו קוראים בפרשה את הפ"ס, "ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פיתוחי חתם קדש לה",  ותמוה איך אנו " כותבים מכתב" כדוגמת הפ"ס דלעיל לקב"ה בימינו אנו .

נחזור לרגע לעשרת הדברות בהם  נאמר הפ"ס," והמכתב מכתב אלקים הוא  חרות על הלוחות" , עם ישראל קיבל שני כתרים במעמד מתן  תורה, אך בעוונותינו בחטא העגל נלקחו כתרים אלו ,ונשאל  איך אפשר להחזיר את הכתרים היקרים הללו? ,אם נשים לב אנו מברכים בברכות  השחר את הברכות ," אוזר ישראל בגבורה "ומיד אחריה ," עוטר ישראל בתפארה" ,על איזו  גבורה ותפארת מדובר?

מכתב לקב"ה

כדי  לכתוב " מכתב" לקב"ה אין אנו נזקקים  לעט ונייר , אלא בכוונת ליבנו שלנו ,  כאשר עושים מעשה שהוא מלא בכוונה טהורה אפילו  אם הוא נראה בעינינו קטן ,בעיני ריבונו של עולם הוא ענק!.

בקריאת שמע מופיע הפ"ס, " ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם  וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם ולמדתם אותם את ביניכם לדבר בם "., אנו נדרשים  לחרוט את תורת ה" על ליבנו בכל יום כפ"ס ," והמכתב מכתב אלקים הוא חרות על הלוחות "בדיוק כאותיות הקדושות שהיו חרוטות על ציץ נזר הקדש, מפרש רשי, " הוא בכבודו עשאן דבר אחר כאדם שאומר לחברו כל עסקיו של פלוני במלאכה פלונית ,כך כל שעשועיו של הקב"ה בתורה".  

בפרקי אבות מפורש, " אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה וכל מי  שעוסק בתורה הרי הוא מתעלה שנאמר," וממתנה נחליאל ומנחיליאל במות" ,מפרש רבי עובדיה מברטנורא," כיוון שנתנה להם תורה במתנה  הרי שנחלו אל ,כלומר הביאם בחלקו ,וכיוון שחלקו אל ,עולים לגדולה"

חתם  אמת

המילה" אמת" מסמלת את כל מה  שנכון צודק וקיים לעד ,קרי התורה שלנו , המילה אמת בגימטריא היא  ארבע מאות ארבעים ואחת ואילו המילה " חתם " היא " ארבע מאות ארבעים ושמונה "  כדי שהאמת תהיה כחתם בליבנו אנו נדרשים להוסיף את הספרה " שבע" , כאן באה מצוות השבת לעזרנו  שהרי השבת " אות היא לעולם ", עניין השבת מתקשר גם עם תרי"ג המצוות בהם נכללת מצוות הציצית  שהיא" פתיל תכלת,מפרש המדרש, " ועל ידי הפתילים היה מושיבן על המצנפת כמין כתר ..,ויתנו עליו פתיל תכלת על המצנפת מלמעלה כאשר ציווה ה" את משה" , רשי מפרש,"פתיל תכלת זה חוטין הן לקשור  בהן המצנפת , לפי שהציץ אינו אלא מאוזן לאוזן ובמה יקשרנו ?והיו קובעין בו חוטי תכלת " ,הציצית נועדה להזכיר לנו את " כל מצוותי ועשיתם אותם" דהיינו את תרי"ג המצוות , ועוד שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ,ורקיע דומה לכסא הכבוד מה שמזכיר לנו את מציאות ה" יתברך בחיינו בכל רגע ,קיום שמירת השבת  נחשבת בעיני הקב"ה כקיום התורה כולה , וכל המקדשה מתברך מפי עליון , כך גם כל מצווה שאנו מקיימים מכל ליבנו כפ"ס " שיוותי ה" לנגדי תמיד" מעלה ריח ניחוח כקטורת שהיו הכהנים מקריבים בבית המקדש , היום לדאבוננו המקדש חסר לנו ,כדי להחזיר במעט את אור המקדש אנו נדרשים " לאזור בגבורה" כפ"ס " איזהו גיבור הכובש את יצרו" ,אותו יצר  שמנסה למנוע מאיתנו את אותו אור של " נזר הקודש ",כדי לזכות בו עלינו לזכור את דברי חז"ל " על כל קילוס

וקילוס שישראל משבחין לקב"ה הוא משרה שכינתו עליהם שנאמר," ואתה  קדוש יושב תהילות ישראל" ועוד אמרו " מלאך הממונה על התפילה ממתין עד שתתפלל כנסת אחרונה שבישראל ונוטל את התפילות ועושה אותם עטרה בראשו של מקום שנאמר," ברכות לראש צדיק לראש צדיקו של  עולם" שהרי התפילות הם במקום הקרבנות שנאמר ," ונשלמה פרים שפתינו", כל תפילה , מצווה ולימוד תורה שנעשה בגבורה נחשבת כמכתב לקב"ה, וכחתם אמת בו אנו מעידים שתורתו חרותה בליבנו לעד  ,מה שמזכנו בברכה , " עוטר ישראל בתפארה " ובכתר תורתו של הקב"ה , חודש טוב !

לע"נ אימי מורתי  מרגלית בת אסתר ז"ל

דה"ת יפורסם בל"נ בעלון" קול מהיכל" בהכנ"ס היכל יהודה ת"א עריכה שיר וחר 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע