chiddush logo

"כתועפות ראם לו"

נכתב על ידי izik28, 3/5/2019

 

בס"ד


" כתועפות ראם לו " ד"ת  לעלון קול מהיכל לשבת  אמור ה באייר

-------------------------------------------------------------------------------

" עמים ינגח "

ציינו השבוע  את יום העצמאות ה ע"א של מדינת ישראל היקרה , שחל למעשה ביום שישי ה באייר  בהתקדש שבת המלכה, את מדינת ישראל לא קיבלנו על מגש של כסף , נלחמנו עליה עוד   מימי מלחמת שלושים ואחד המלכים ,ועד ימנו אנו נאלצים לממש את הפ"ס ,"קרני ראם קרניו  בהם עמים ינגח יחד אפסי ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה " מפרש האור החיים, " הוא כנגד יהושע שהיה  מאפרים שהיה שומעו בכל הארץ ,אשר גדלו ה" והרים מעלתו "כקרני ראם בהם עמים ינגח" ,ומחזק רשי את דבריו באומרו, " שור כוחו קשה ואין קרניו נאות ,אבל ראם קרניו נאות ואין כוחם קשה , נתן  ליהושע כח של שור ויופי של קרני ראם ," אפסי ארץ" הם שלושים ואחד המלכים ,אפשר שכולם מארץ ישראל היו ,אין לך כל מלך ושלטון שלא קנה פלטרין ואחוזה בארץ ישראל ,שחשובה היא לכולם.

"לולא ה" שהיה לנו בקום עלינו אדם "

בפרשת  אמור ישנם מאה עשרים וארבע פסוקים , מזמור תהילים  קכד מתאר באופן מדוייק את עזרתו של ה" לעם ישראל ,בנוסף לפי ספר החינוך  ישנם בפרשה שתי מצוות שמדברות על קדושת האדם מה שגם כולל את קדושת הארץ , מצוות "רצה " ,שנאמר "שלא לעשות דבר  שיתחלל בו שם שמים בין בני האדם" ,ומצווה המקבילה לה שקשורה קשר עמוק לעניין ארץ ישראל וקדושת הבנים הנזכרים בפרשה היא מצוות " רצו" היא מצות קידוש ה" , ובל נשכח שאנו בעיצומה של ספירת העומר  בהם אנו מתאבלים על מותם של תלמידי רבי עקיבא ז"ל שלא נהגו כבוד זה בזה,  מה שמחזיר אותנו למצווה שאומרת ", שלא לעשות דבר שיתחלל בו שם שמיים בין בני האדם שמחובר למצוות קידוש ה" ,ופסק הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, " כל בית ישראל מצווין על קידוש ה" הגדול הזה שנאמר, " ונקדשתי בתוך בני ישראל ,הרמב"ם סובר שמצוות קידוש ה" אינה מיועדת לכהנים בלבד אלא  לכלל ישראל, " ואתם כהני ה" תקראו" ,המצווה מסבירה על האיסור לעבור על שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות ,שאם ציוו אדם מישראל לעבור על אחת משלוש מצוות אלו יהרג ואל יעבור ולא יתחלל שם ה" ,ואף שנטצוונו " וחי בהם" דרשו חכמים , " וחי בהם ולא " שימות בהם" וזהו בשאר העברות , הגמרא  מבארת שהחיוב למסור את הנפש ולא לעבור עבודה זרה נלמד מהפ"ס " ואהבת את ה" אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך" , ההימנעות משפיכות דמים שכוללת גם הלבנת פני אדם ברבים  נלמדת מהפ"ס," בצלם אלקים ברא אותו " ,הפוגע בחברו והשופך דמו כפוגע בקב"ה עצמו , גילוי עריות שנחשבת לשפיכות דמים נלמדת מהפ""ס "כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה ".

התורה מצווה אותנו לקדש את שמו של ה" ברבים ללא פחד או מורא , וגם שיש חילוקי דעות  ,שהרי ישנם שתים עשרה שבטים ,על אדם לכבד את דעת רעהו ולחיות חיים של קדושה ולא טומאה .

" לולא  ה" שהיה לנו בקום עלינו אדם אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו " מפרש המלבים "היה , " מה שהיה ה" לנו .. התנאי האחד לתשועתינו היה מה שאנחנו נשענו בכל לב על ה" ולא שכחנו שמו תורתו  "

" ראם  ואמר "

המילה " אמר " נקראת היפוך אותיות " ראם" שמשולות לשבטו של יוסף ששלט ביצירו וקידש את יוצרו

עלינו  ללכת בדרכו  ולקדש את עצמנו בלימוד  כ"ד הספרים שבתנך שמתאימים לפ"ס ," והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה"  שהם כנגד עשרים וארבעה תלמיד רבי עקיבא שעליהם אנו מתאבלים בימים אלו , עלינו לממש את זכותינו על הארץ הקדושה  ולממש את הפ"ס, " קרני ראם קרניו " כדי לנגח את אלו שמנסים למנוע מאיתנו לבנות בתים בארץ ולרשת אותה על פי ציווי הקב"ה ,ולא לנגח איש את זולתו אלא לשמור על כבוד האדם  ולומר דברי תורה ומילים טובות מה שיביא לשמירה על כבוד שמים וקידוש שמו של הקב"ה שיברכנו בגאולה שלמה ומהירה ושנת עצמאות טובה ושמחה לכלל ולפרט

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ד"ת יפורסם בל"נ בעלון קול מהיכל , בהכנ"ס היכל יהודה ת"א ערכיה שיר וחר

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה