chiddush logo

פרשת במדבר - לקט מ"תורה ככתבה"

נכתב על ידי אורן מס, 31/5/2019

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 ----------------------------------------------------------------------------------

לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת במדבר

במדבר א, ב: כל זכר לגולגלותם: תובנה: כאשר ה' מצווה לשאת ולמנות את בני ישראל, השיטה היא ספירה לפי גולגולת האדם הנִמנה, או לפי משפחת בית אבותיו (ג, טו) או לפי שמו בלבד (ג, מ). הציווי לספור לפי מחצית השקל (שמות ל, יב-יג) חל רק כאשר היוזמה למפקד באה מצד משה או העם ("כי תשא", לרצונך), אך אם המפקד בא כציווי מאת ה', הרי הספירה היא לפי גולגלות או שמות. כן נפקדו בלי מחצית השקל גם בני לוי (במדבר ג, טו), בני קהת (במדבר ד, ב) ובני גרשון (במדבר ד, כב), וכן כל בכור זכר בבני ישראל (במדבר ג, מ), כי מפקדים אלה נערכו במצוות ה'.

 

א, כד: במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה: ש: מדוע משבט גד ואילך לא נמנו לגולגלותם (כמו ראובן ושמעון), אלא רק "במספר שמות"? ת: אולי דווקא שבטי ראובן ושמעון נמנו גם בשמות וגם לגולגלותם, כיוון שלא היו אמינים, לאור עברו של ראובן (במעשה בלהה) ושמעון (במעשה דינה וחמור ושכם) והם היו צריכים השגחה מיוחדת על ספירתם. אם נחשוב שהסיבה לכך היא שהתורה מקצרת, מדוע האריכה התורה וציינה בכל שבט ושבט "במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא"? אפשר היה לקצר גם כאן, ובפרטים נוספים החוזרים על עצמם.

 

ג, מג: ויהי כל בכור זכר... שנים ועשרים אלף שלושה ושבעים ומאתים: תובנה: כל גבר מבני ישראל הוליד בממוצע 18 ילדים (מאישה אחת או יותר). סך הגברים בבני ישראל בלי שבט לוי, בני חודש ומעלה, מנו כ-804,000 (ראה תובנה לפסוק ל"ט), ואלה הולידו 22,273 זכרים בכורים (ג, מו), ובהנחה שהסיכוי לבכור זכר או בכורה נקבה הוא שווה, הרי שהיו 44,546 בכורים ובכורות, ובהנחה שכל הגברים הולידו ילדים (וכמובן שלכל אחד יש בכור אחד או בכורה אחת), הרי שכל גבר הוליד בממוצע 18 ילדים (804,000 חלקי 44,546).

 

ד, כ: ולא יבואו לראות כבלע את הקודש, ומתו: ש: מהו לשון 'כבלע'? ת: הכוונה כאשר אהרן ובניו (פסוק ה') "בולעים", מכסים, את כלי הקודש בפרוכת, או בבגד התכלת ובעור התחש, אל להם לבני קהת לעמוד שם ולהסתכל, לראות, שמא ימותו. הם צריכים לבוא לעבודת המשא רק כאשר כל הכלים כבר מכוסים.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע