chiddush logo

עיונים לשוניים - פרשת קורח: ויקח קורח - את מה? (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי איתיאל, 27/6/2019

 "וַיִּקַּח קֹרַח בֶּן־יִצְהָר בֶּן־קְהָת בֶּן־לֵוִי וְדָתָן וַאֲבִירָם בְּנֵי אֱלִיאָב וְאוֹן בֶּן־פֶּלֶת בְּנֵי רְאוּבֵן".


ישנה חלוקה בין פועל יוצא לפועל עומד, שמשמעותה תחבירית.

פועל עומד הוא פועל העומד בפני עצמו, ואנחנו דורש מושא בהכרח.
לעומתו פועל יוצא מחייב מושא, כיוון שזו פעולה שבהכרח נעשית על משהו, ומיד בנקיטת הפועל נשאלת השאלה: את מי / מה?

דוגמאות קלאסיות: ישב - פועל עומד. אכל - פועל יוצא.

השורש ל-ק-ח שבפסוק הוא פועל יוצא, ומיד נשאלת השאלה: "את מה לקח?", ואין תשובה ברורה לכך בפסוק.

הפרשנים נותנים כמה תשובות לכך:

א. מדרש (וכן בתרגום יונתן): מקשר לפרשה הקודמת (ציצית) ודורש: לקחו טליתות שכולן תכלת והקשו על משה: טלית לבנה ובה חוט אחד של תכלת - כשר, ואילו טלית שעולה תכלת - אינה כשרה? (משל לקושיית קורח, מדוע עדה שכולם קדושים צריכה מנהיג. יש כאן גם ביטוי לעושרו של קורח שיכול לממן טליתות שכולן תכלת - עניין יקר למדי (לא לחינם התכלת נחשבה לבוש מלכות).

ב. רש"י (ע"פ אונקלוס, להבנתו): קורח לקח את עצמו לצד אחד, כלומר: יצר מחלוקת. אונקלוס מתרגם לפי המשמעות: "ואתפלג" (=נחלק).

ג. חז"ל (ובדומה ברמב"ן): לקח מקח רע לעצמו. לקח מחשבה רעה. בדומה, המילה "לֶקַח" פירושה מחשבה מוסרית.

ד. ראב"ע: לקח אנשים, וחסרה מילה המובנית מההקשר.

ה. פירוש נוסף במפרשים: לקח את דתן ואבירם או את 250 ראשי העדה. היתרון בפירוש זה שהמושא אכן כתוב בפסוק. מאידך, נוצר קושי בקיומה של ו' החיבור לפני המילה "ודתן", המתפרשת כאילו דתן ואבירם הם חלק מהנושא. לפירוש זה יש לומר שזו עוד דוגמה לתופעת ו' יתירה שעמדנו עליה בעבר.

ו. אור החיים הקדוש: לקח את "בן יצהר בן קהת בן לוי". כלומר: קורח לקח סיוע לטענתו שהוא ראוי להנהגה בשל יחוסו (על פי המדרש שהתקומם על מינוי אליצפן בן עוזיאל, מכיוון שלפי סדר היחס היה הוא קודם).

ז. רש"ר הירש: בכוונה לא נאמר המושא, כדי להראות כי קורח היה לוקח במהות. בעוד הנהגת ישראל עניינה נתינה, קורח חיפש רק את הכבוד שבה.
נדמה שלקורח יש טענה אידאולוגית - "כל העדה כולם קדושים", אבל האמת היא שהוא רק חיפש כבוד. לכן מקדימה הפרשה: עוד לפני שתשמע את כל הטענות והויכוח, דע לך שהוא לא אמתי. באמת: ויקח קורח!
זאת לעומת משה שהנהגתו הייתה רק נתינה - "לא חמור אחד נשאתי ולא הרעותי את אחד מהם".

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
איתיאל (3/7/2019)
היום שמעתי פירוש נוסף מאת דרשן רהוט:

חז"ל דרשו "חכמת נשים בנתה ביתה, ואוולת בידה תהרסנה" - שאשתו של קורח הסיתה אותו והקניאה אותו במשה רבינו, ואילו אשתו של און בן פלת הפרישה אותו מהמחלוקת והצילה אותו (ולכן און "נעלם" בהמשך הסיפור).

מהיכן דרשו חז"ל שהנשים הן אלו שהשפיעו (מלבד הסברה ההגיונית, כמו שנאמר: מאחורי כל איש מצליח עומדת אשת חיל😉)?

יש לומר שהן דרשו זאת מהמילה "ויקח", שמהווה שם קוד לנישואין, על פי הפסוק "כי יקח איש אשה", ומכאן נקראו נישואין בשם ליקוחין.