chiddush logo

" דישנת בשמן ראשי יבוא מנחם" לע"נ אברהם בן מרים ז"ל

נכתב על ידי izik28, 1/8/2019

 

בס"ד 


דבר תורה לשבת דברים  ט באב לע"נ אברהם בן מרים ז"ל 


דישנת בשמן ראשי יבא מנחם - ט באב שחל בשבת 

----------------------------------------------------------------------------

אנו  מציינים שנה שניה בה תשעה באב חל בשבת  וכתוצאה מכך צום ט באב נדחה ליום ראשון.

 כותרת דבר התורה היא נוטיקון של פרשת דברים " דישנת  בשמן ראשי יבוא מנחם 

נוטריקון זה מהווה לנו  סימן ברור מאת הקב"ה שתשעה באב שחל בשבת   מהווה זרז לבניית המקדש השלישי , אם רק נלך בדרכה של השבת שלצערנו לא מקבלת את הכבוד הראוי לה  , עצם דחיית הצום אולי נראה לנו כדבר של מה בכך , יצא במקרה, אך ידוע שהשבת מקודשת מבריאת העולם ע"י הקב"ה עצמו ,  לכן עצם העובדה שהצום חל בשבת שמקודשת על ידינו ובכך אנו שותפים מלאים במעשה בראשית לא פחות , הוא כמו שציינתי סימן ברור בע"ה לבניית המקדש השלישי במהרה ,אלא שהדבר תלוי רק בנו , בהפטרת השבת חזון מופיע הפ"ס " לא תוסיפו הביא מנחת שוא קטרת תעבה היא  לי חודש ושבת קרא מקרא לא אוכל און ועצרה, חדשיכם ומעדיכם שנאה נפשי היו עלי לטורח נלאתי נשא , ...רחצו הזכרו הסיר רע מעלליכם  מנגד עיני חדלו הרע ,למדו היטב דרשו משפט אשרו חמץ ריבו אלמנה , לכו נא ונוכחה יאמר ה" ,אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו" .

רשי מפרש את הפ"ס, " מתרה אני בכם לא תביאו לי מנחת שוא שהעשן העולה ממנה הוא   קיטור של תיעוב ולא לנחת רוח ,ועוד, לא אוכל לסבול און שבלבבכם הנוטה לעכו"ם ".

שתי בתי המקדש נחרבו לצערנו בגלל שנאת חינם , וכל זאת למרות שהיו לומדי תורה ומקפידים על קלה כבחמורה  , מטרת השבת היא לאחד בין איש ומשפחתו , והרי הזמן עצמו מקודש ע"י הקב"ה
עצמו  מימי בראשית ,  אנו אמנם בתשעה באב ,אך בעוד כמה שבועות נציין את חודש אלול בהם ארבעים ימי הרחמים והסליחות עד יו"כ, במזמור "אזמר בשבחין" שאנו מזמרים בערב שבת  יש צמד מילים לא כל כך ברורות " דתשרי  על עמיה " והפירוש הוא" ששירה הקב"ה שכינתו על עם ישראל"  , אך מה אנו עושים בפעל כדי לממש את בקשה זו שגם קשורה לחודש תשרי המשמש ובא ? 

" הסירו רוע מעלליכם , למדו היטב אשרו חמץ"  , מפרש רשי עשרה אזהרות של לשון תשובה יש כאן כנגד עשרת ימי תשובה עשרת הדברות ,וכנגד מלכויות זכרונות ושופרות, "רחצו הזכו הסירו חדלו למדו דרשו אשרו שפטו ריבו לכו", יש כאן סימן ברור  שאם נלך בדרך כותרת ד"ת נזכה לכל הטוב שבעולם, " דישנת בשמן ראשי יבא מנחם " חודש אב קרא גם "מנחם אב "  " דישנת בשמן ראשי " מלמד על משיחת המלכים בשמן בעבר , ויש לזכור שכולנו בני מלך מלכי המלכים, השמן מסמל גם את  הדלקת נרות מנורת המקדש שנאמר ," בהעלותיך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו " ,נרות השבת שאנו מדליקים מסמלים את שלום הבית  ,וכל הטוב והנכון הטהור והישר , על מנת שלא נכשל בדרך תרתי משמע , אש יכולה להיות מקור למאור וחימום בחורף אך גם חלילה מקור  לשריפה וכליון לא עלינו , עלינו לבחור באור התורה הטובה והנעימה , שהיא המקור לכל הברכות בעולם ועליה מושתתים חיינו .

בזמן שאנו נקדש את השבת ונאכל ונתענג על  מיטב מאכליה , נקדיש זמן ללימוד תורה וגם לעצמנו ולבני ובנות ביתנו , נזכור, רגע ! היום ט באב ! היינו אומרים לצום ולקונן ממש עכשיו ! ולמעשה אנו עושים ההפך הגמור ! מקדשים שם שמים בגלוי ! ראו מה  עצום הוא כוחה של השבת שמסוגלת לדחות את הצום הכי קשה של העם היהודי שקרה גם בגלל חטא המרגלים שהיה בגלל בכית החינם על הארץ "הרעה" כביכול שאנו יושבים בה .. מה שהוא ההפך הגמור , עלינו לא לחשוב רק על עצמנו  ,אלא גם על הדורות הבאים , לא להיות אנוכים , אלא להפך! להיות " אלול " שמתקרב עם כל ניגוני הסליחות , אם נלך בדרך השבת הקדושה תדיר , ונקדש אותה בשמחה ולא בטורח , קדושתה תחול גם על ימי החול ובל נשכח שזוהי שנה שניה בה צום תשעה באב חל בשבת ונדחה  למחרתו , במסכת שבת נאמר," אלמלא משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתם מיד נגאלין" משום ששקולה השבת כנגד כל המצוות ,ועוד נאמר ,"שמור וזכור בדיבור אחד שהמעינו אל המיוחד ה" אחד לשם לכבוד לתפארת ולתהילה " אם נלך בדרך שתי נרות השבת שהם כנגד זכור ושמור, ונדבר טוב איש על רעהו כמילה דברים שנקראת גם "מדברים" ולא נהיה אחד נגד השני, אלא גם הוא עדה שונה או צבע עור שונה  ,נראה את הטוב בו ולא את הרע כמו שאמר רבי אלימלך מליזנסק זצ"ל "תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך ".

יהודים יקרים, אנו  וקודמים לנו דורי דורותשנים על גבי שנים  מתפללים מיליוני תפילות ובקשות בדמעות לבניין  המקדש , נכון , אנו רוצים שינוי לטובה כל אחד בתחומו הוא, תמיד אנו מבקשים משהו בסגנון ," שיבוא המשיח יהיה טוב,או" נו מתי יבוא המשיח ויהיה טוב ".. עלינו לא רק לבקש זאת  ולא לעשות כמעט מאומה בפועל אלא להתחזק בקיום מצוות התורה ובמידות טובות גם שקשה ואולי " מעצבן לפעמים " , ולהתגבר גם שקשה ,ולזכור שגם אם ההתקדמות קטנה , בעיני רבונו של עולם היא גדולה , ולרצות באמת את השינוי של חיים בתקופת המקדש השלישי האחרון  ,שאמת ,אנו לא יודעים בדיוק איך הם יראו ,איך יהיה ? וברור שכל שינוי גדול בחיים בכל תחום מלווה בחשש מסויים, אך אנו מאמינים בכל לב שהטוב על כל גווניו כשבת זו שבה אנו לא צמים אלא מרגישים מעין " עולם הבא יום שבת מנוחה" ישנה את חיינו מקצה לקצה,שהרי הקב"ה איתנו תדיר בכל צעד ושעל!  שאז נאמר משהו בסגנון," איך לא עשינו זאת קודם? למה חיכינו ?.אז למה לעמוד שנים באותו מקום ?[או לתת גז בניוטרל ,או לנסוע רק בהילוך ראשון ..]נכון קל לכתוב וקשה לעשות , אך בעזרה הדדית אחד לשני ואחת לרעותה תוך כדי שנהיה אלול לא רק  בארבעים הימים הללו ,אלא גם בחשוון , כסלו , ואייר... . נזכה לחזות בבנין המקדש השלישי ,שגם קשור אולי בשלשת האבות, אברהם יצחק ויעקב , יעקב הוא מידת האמת שנאמר ," איש תם יושב אהלים" תתן אמת ליעקב חסד לאברהם  ובל נשכח את יצחק הוא מידת הגבורה ! " ותצא האמת הטובה לאור גדול בקיום הפ"ס " ובא לציון גואל" ונחזה בכהן הגדול מדליק את נרות מנורת הזהב במקדש השלישי ,בשמן הזית ולשמוע את שירת הלווים ולראות את עבודת הכהנים  שבינינו [אולי גם הבכורים..],ונזכה כולנו להתדשן בברכת ה" לנצח נצחים ,נראה טוב? אז קדימה!ובע"ה בהצלחה ובשמחה  גדולה לכולם!"ושיהיה הכל נחת רוח לפניך הקב"ה אמן ,שבת שלום


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה