chiddush logo

"-

, 15/8/2019

"-

:""


 1. 18-19: "אַ בּ בּ שׁ וֹ אַ אַ שׂ שׁתּוֹ שׂ מּפּ פּ וֹ בּ כּ"()
 2. 7: " וּ תּ בּ לּ כּוֹ שׁשׁ וּ שׁשׁוּ תּ"
 3. 27: "מּ מּגּ תּ טּבּ תּ דּ שׂ שּׁ"
 4. 14: "מּ מּגּ וּ טּבּ בּתּ בּדּ שׂ שּׁ"
 5. 10-11: " נּוּ וֹ וֹ בּ וֹ בּוֹ בּ בּ וּ וּוּוֹ יִ קּשׁ כּ בּ אָ שׁ וּ מּנּ בּ ' בּ כּ"
 6. 9: "וּ אָ בּ "
 7. 13: "אָשׁ פּ בּ "
 8. 15: "תּ בּ "
 9. 8: "טּ יִ וֹשׁ בּ וּ"
 10. 21: "טּ בּ כּוֹ"
 11. 23-24: " וֹ טּ שּׁ שׂ נּ בּ וּטּ יִ שׂ וּ בּ שׁ"
 12. 17-18: " כּוּ בּמּשׁפּ כּקּ כּגּ תּשׁוּ וּוּ פּ שׁ כּ מּשׁפּ וּ דּ שׁ יִשׁ כּ תּוּ וּשׁתּ וּ בּ כּ דּ שׁ תּשׂוּ"
 13. 4-5: " שׁ דּ נּ וּ וֹ וֹ וֹ וּ כּ סּ ' יִשׁ ' בּ וּ שׁ אַ ' תּוּ וֹ וּ תּשׁוּ וּוֹ שׁוּ וֹ וּ וּוֹ בּוּ"
 14. 1: " יִ כּ יּ כּ שׁ יִשׂ שּׁ ' וֹ וּ"
 15. 12: " אָ ' יִשׁכּ כּ יּוֹ וּ שׁ"
 16. 39: "שׁ וּ וֹ"
 17. 42: ""
 18. 32-33: " תּ גּוֹ שּׁשּׁ תּ שׁפּ וּ וֹ בּנּ נּ קּוּ יּדּ"
 19. 3-4: " תּ בּ יּוֹ זּ וּשׁתּ שׁ ' תּ ' כּשׁ דּבּ תּ פּוּ וּוּ אָ זּ שׁ שׁ ' בּ יּדּ"
 20. 16-17: "מּ שׁתּ בּ מּשׁפּיִ שׁ שׁוֹ גּוֹ וּ גּוֹ גּ בּ יּדּ שׁ מּ וּ יּוֹ אָשׁ שׁ וֹ מּ יִשׁכּוֹ"
 21. 2-3: "זּ בּ שׁשׁוֹ נּ יּבּוּ יּוּ וֹ לּ בּשׁ יּשׁוּ לּ וֹ בּ וּ יּשׁכּ שׁשׁוֹ לּ יּ בּ לּ יּ בּוֹ שׁ וּשׁתּ מּוּוֹ יּסּ בּ יּשׂ כּ יּ שׁ שׁ פּ וֹ"
 22. 5-6: " אָתּ דּ דּ כּ אָ ' אַתּ תּ לּ יִ שׁתּ כּ שׁתּ בּיִ יּוֹ בּ יִשׂ מּיִ יּוֹ זּ לּ בּ וּשׁכּ"
 23. 3: "לּ זּ וּ תּתּ בּ כּ שׁ פּ יּדּ"
 24. 11: " שׂ כּ וּוֹ אַ תּ"
 25. 10-11: " יִוּ יִוּ כּ שׁ שׁשׁ כּ בּוּ יִ שׂתּ דּ וּלּ וּ"
 26. 21: " שׁ יּ וּשׁ יּיִ"
 27. 9-10: "נּ שׁבּ בּ בּ וּ כּ וֹ יִ כּשׁ שׁכּוֹ וּ וֹ יִ פּ ' וּפּ דּ שׁוֹ כּ אָ אָ כּ פּ אָ אָ אָ שׁוּ וֹ בּ תּ וּ וּוּ "
 28. 23: " כּ אָ ' שׁבּתּ מּשׁ זּ יִשׁוּ וֹ וֹ בּיִשׂ כּ דּבּ וּ יּ וּ כּ וֹ"
 29. 54: " תּשׂ מּ תּ כּ שׁ שׂ בּ "
 30. 30: " שׁ כּ שׁפּ בּ יִשׂ ' שׁוּוּ שׁוּ כּ פּשׁ יִ שׁוֹ "
 31. 35-36: " כּ אָ ' שׁתּ וֹ תּשׁ וֹ אַ וּ אַתּ שׂ מּ תּוּיִ יּ ' בּ אָ שׁפּוֹ אָ אָ גּ וֹוֹ"
 32. 3-4: " אָ שׁ אַ תּ כּ אָ אַ בּ שׁ פּ לּוֹ כּ וּ וּ וּשׁ כּ וּוּ"
 33. 4-5: " אָתּ דּ דּ כּ אָ ' אַתּ תּ לּ בּיִ שׁ כּ שׁתּ בּיִ יּוֹ שׁ יִשׂ יּוֹ זּ וּמּשׁכּ"
 34. 6: " יִצּוּ וֹ שׂ כּ פּ אָ"
 35. 1-2: " אַ תּ בּמּ אַ תּנּ בּשׂ כּ יִמּוּ וּ דּשׁ יִבּוֹוּ"
 36. 21: " שׁ שׁלּ דּ וֹ וֹ" ()
 37. 10-11: " [] מּוֹ וּ יִמּוּ וֹ אָוּ שׁ דּ וֹ"
 38. 25-26: " אַבּ אָ שׁ שׁ שׂ סּ בּשּׁיִ בּזּוֹ "
 39. 42-43: " וּ וֹ וֹ שׁ פּ נּ שׂ בּיִ וֹ וּוֹ בּשׂ "
 40. 8: "בּ אַ כּ שׁ אָ ' כּ פּ אָ"
 41. 95: " וּוּ שׁ אַבּ בּוֹ"
 42. 11: "וֹ וּוֹ בּשׁ וּ וֹ כּ"
 43. 17: " קּ יִשׁכּוּ"
 44. 10-11: " אָתּ שׁ לּ וּ דּ אַ אָ וֹתּ אָ תּוּ תּוּ לּ"
 45. 6: " יּ שׁ וּשׁפּ יּ יִתּ"
 46. 20-21: " נּוּ שׁ שׁ פּוּ וֹ אַ כּשׁ שׁוּ וֹ יִשׂ שׁ כּוֹ"
 47. 30-31: " וּוּ גּנּ כּ יִוֹ לּ שׁוֹ כּ יִ שׁלּ שׁיִ כּ וֹ בּוֹ יִתּ" ()
 48. 1: "אָ ' שׁוֹ" ()
 49. 16: "מּ זּ בּ כּ וֹ אָיִ" ()
 50. 15: "וּ שׁתּ וֹ שׁוֹשׁ נּ שׂבּ אַבּ אָוּ וֹ" ()
 51. 13-14: " לּ בּ יִאָ וֹ יִאָ פּ וּאַתּ אָ ' שׁ בּ תּשׁכּ [גּוֹ] בּ תּ [] כּ שׁ וּ יּ אַ יִוּ כּ אָ שּׁ גּ"
 52. 35: "טּוֹ שׁפּ גּ פּ וֹ"
 53. 35-36: " וֹוֹ גּ שׁ וּ יּ וֹ וּ "
 54. 13: " שׁלּ וֹ"
 55. 18: "גּ שׁמּוּ שׁ וֹ"

(!) ,

2102
( )
? ? ? !
- (0)