chiddush logo

"עלה למעלה עלה כי כח עז לך " לע"נ רוזה בת שרה ומשה זאב בן טקלה ז"ל

נכתב על ידי izik28, 25/10/2019

 

בס"ד 


"מעלים בקודש ולא מורידין


ד"ת לפרשת  נח ד חשוון התש"פ לע"ה רוזה בת שרה ומשה זאב בן טקלה ז"ל 

------------------------------------------------------------------------------

בדרכי אבות

אנו מצווים ללכת בדרכי אבותינו  ,אברהם יצחק ויעקב , אברהם אבינו הלך בעקבות תרח אביו שלמעשה הקדים לצאת ארצה כנען ללא ציווי  הקב"ה ," ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברם ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד חרן ישבו שם", רצונו של תרח לרדת כנען נובעת משתי סיבות , אחת כפי שמפרש רשי,"קבל תרח על אברם בנו לפני נמרוד שכתת את צלמיו ,והשליכו [ נמרוד] לכבשן האש ,והרן ישב ואמר בלבו ,אם אברם נוצח אני משלו ואם נמרוד אני משלו,אמרו לו להרן משל מי אתה?אמר משל אברם והשליכו לכבשן האש וזה פירוש "אור כשדים  ", סיבת שניה היא עצם עקרותה של שרי , "ותהי שרה עקרה אין לה ולד",כפי שמפרש רבנו בחיי כך שאברם ושרי קיוו שיפקדו בזכות קדושת ארץ ישראל , מה עוד שתרח הושפע לטובה בזכות הנס שניצל בנו אברם למרות האסון של הרן , רבנו בחיי מוסיף שהיוזמה לרדת ארצה כנען היתה של אברם ושרי, ומפאת כבוד אביו היוזמה נחשבת של תרח .

"וידגו לרב בקרב הארץ"  

הדגים  משולים לפריה ורביה ,כמו כן ישראל משולים לדגים, וידוע שהדגים לא נכחדו במבול ,שכן הקב"ה אומר," כל אשר בו   רוח חיים מתחת לשמים כל אשר בארץ יגוע",ובהמשך כתוב, "ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה" " כלומר רק בעלי חיים שמעל פני האדמה ולא מתחתיה קרי הים  ונשאל מדוע הדגים לא נכחדו במבול? ואם כך מדוע אין למעשה קרבן מדגים ? 

 אמר רב חיסדא," בדור המבול לא נגזרה גזירה על הדגים שבים שנאמר, " מכל אשר בחרבה מתו" ולא דגים שבים" , המדרש מסביר שהדגים לא השחיתו את דרכם בשונה מהאדם  ובעלי החיים שקילקלו מעשיהם בעקבות מעשי האדם ,מה עוד שהדגים מכוסים מעיני כל ועין הרע לא שולטת בהם שכן הם מתחת לפני הים, מפרש המדרש," הדגים הם לא בשר ודם  שכן הם מותרים לאכילה בתשעת הימים,שכן אין לדגים קשר עם אדמת ארץ ישראל שכן הם נבראו מהמים , לכן בגלל העובדה שהן הבהמות והן האדמה שקשורים אחד בשני חטאו, ניתן להביא מהם קרבן חטאת מה שאין כן דגי  הים , כמו כן לקרבן הסולת שהוא לדלי דלים יש קשר עם החיטה והשעורה מה שמחבר אותנו עם האדמה ממנה נברא האדם 

המכין מצעדי גבר .

כווונתו של תרח בירידתו  לכנען הייתה מעולה ,אך הוא העדיף להשאר בחרן שהייתה גם משופעת בעבודת אלילים , אברם לעומת זה רצה להמשיך את דרכו של אביו ולהגיע לארץ כנען  ,ואודות לכך הוא זכה לצייוי הקב"ה "לך לך " כלומר , אל תעמוד במקום , המשך לצעוד ולהתקדם בעבודת ה" וכך תזכה להצלחה ולברכה," פרו ורבו ומלאו  את הארץ ורדו בדגת הים ",אנו ביציאתנו מחודש החגים המשופע במצות בו העלנו בקודש, מצווים להמשיך בדרכו של אברהם אבינו ולא להשאר במקום ,אלא לזכור מדי יום בברכנו  בברכות השחר ," המכין מצעדי גבר " מה שמפרש המדרש, "מצעדי הגבר בתורה המה כוננו מ ה" רוצה לומר ה" חפץ בו ומצליח דרכו " , התקדמות האדם תלויה בבחירה החופשית שלו עצמו לאיזו דרך ילך ,שנאמר," לב אדם יחשב דרכו  וה" מכין צעדו " .

, אור החיים מפרש פ"ס בפרשת חוקת," אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה",לפי שהתורה משולה למים, " כי באמצעות עסק  התורה מתקנים מקור עליון שנקרא באר והתיקון הוא בחינת מעלת העוסקים בתורה ", תיבת נח שטה על" התורה" הם מי המבול שטהרו את העולם כטהרת התורה מה ששמר על דגי הים  שמסמלים ברכת פריון ,עלינו להמשיך לשוט על מי התורה הקדושה במסירות וצניעות וללכת בדרך שאברהם ושרה שהעלו בקודש וזכו לברכת הקב"ה לפרי בטן  ,כך גם אנו נזכה אודות לכך בגשמי ברכה בגשמי וברוחני ויתמלאו משאלות לבנו לטובה בתחילת השנה החדשה .אמן 


[יפורסם בלנ בעלון קול מהיכל בהכנ"ס היכל יהודה ת"א עריכה שיר וחר]
להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה