chiddush logo

הישיבה באוהלים מידת חסידות – שלא להכנס לבית עד שיבנה בית ה'

נכתב על ידי DoarHamikdash, 12/11/2019

 ב"ה


 פרשת וירא - פרשת המקדש

הישיבה באוהלים מידת חסידות –

שלא להכנס לבית עד שיבנה בית ה'

 

הרב ישראל אריאל שליט"א

ראש ישיבת המקדש

וראש ומייסד מכון המקדש

 

מול העובדה שאברהם בוחר לשבת באהל, מוצאים אנו, שאברהם שולח ידו בבנין, שכן, הוא עוסק בבנין מזבחות. ארבעה מזבחות אברהם בונה: בשכם, בבית אל, בחברון ובירושלים. הדבר מביא למסקנה, שהיתה סיבה נוספת לעובדה שאברהם נמנע לגור בבית אבנים. שכן, אבות האומה חתרו להשכין שכינה בעולם, וכפי שבא הדבר לידי ביטוי בקריאתו של אברהם בסיום העקידה, שם קרא: 'ה' יראה' (בראשית כב, יד) ומסביר רש"י: 'פשוטו – כתרגומו: ה' יבחר ויראה לו את המקום הזה להשרות בו שכינתו ולהקריב כאן קרבנות'. כלומר, פסגת שאיפותיו של אברהם היתה לקבוע את מקום המקדש בו יעבדו בניו אחריו את ה'.

כך גם יעקב אומר (בראשית כח, כב) 'וְהָאֶבֶן הַזֹּאת אֲשֶׁר שַׂמְתִּי מַצֵּבָה יִהְיֶה בֵּית אֱלֹקים', ומסביר רש"י: 'אם תעשה לי את אלה - ואף אני אעשה זאת, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה… כתרגומו: אהי פלח עלה קדם ה' [כלומר, אעבוד עליה לפני ה']. וכן עשה בשובו מפדן ארם כשאמר לו: קום עלה בית אל! (לקמן לה) מה נאמר שם? - ויצב יעקב מצבה… ויסך עליה נסך'. הווה אומר, יעקב המשיך את המטרה שהציב אברהם כשהוא חותר להגיע אל בנין הבית.

כך עולה גם מדברי הגמרא בפסחים (פח, א) שם נאמר: 'לא כאברהם שכתוב בו הר… ולא כיצחק שכתוב בו שדה… אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר: ויקרא את שם המקום ההוא בית אל'. כלומר, שאיפת האבות היתה להקים בית לה', וכל אחד מן האבות קידם את השאיפה הזו בשלב נוסף, שהגיע לידי שלמות אצל יעקב.

זו הסיבה מדוע בחר אברהם ושאר האבות להיות דווקא יושבי אהלים ולא רצו לשבת בבית קבע, זאת, מתוך התחושה כי לא מילאו את שליחותם עד שלא יבנה הבית. וללמד לדורות, שאין לו לאדם לבנות את ביתו, עד שלא בנה תחילה בית לה'. כך הם גם דברי דוד בתהילים: 'אשר נשבע לה'… אם אבא באהל ביתי, אם אתן שנת לעיני, לעפעפי תנומה - עד אמצא מקום לה'' (וראה זבחים נד, ב). את התכונה הזאת למד דוד ממנהגו של אברהם ושאר האבות.

זוהי גם קריאתו של חגי (א, ד) בראשית ימי הבית השני: 'הַעֵת לָכֶם אַתֶּם לָשֶׁבֶת בְּבָתֵּיכֶם סְפוּנִים - וְהַבַּיִת הַזֶּה חָרֵב?!'

כך גם מצינו במסכת בבא בתרא (ג, ב), שכאשר התערער בית כנסת בעירו של רב אשי ונאלצו להרוס את הבית ולבנותו מחדש, הביא רב אשי את מיטתו לשם וישן תחת כיפת השמים ובמבנה המשוקם - עד שנבנה.

דומה, שיסוד הנהגה זו, שאין לו לאדם לשבת בבית אבנים עד שיבנה הבית לה' מקורו בשיטת חייהם של האבות שלא להכנס לבית קבע עד אשר יבנה מקום קבוע לשכינה בירושלים.

 

שבת שלום


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה