chiddush logo

אהלי האבות – כבית המקדש

נכתב על ידי DoarHamikdash, 19/11/2019

 ב"ה


פרשת חיי שרה - פרשת המקדש

אהלי האבות – כבית המקדש

 

הרב ישראל אריאל שליט"א

ראש ישיבת המקדש

וראש ומייסד מכון המקדש

 

 

חכמינו ז"ל אומרים )בבראשית רבה סח) יש שהולך אצל זיווגו, ויש שזיווגו בא אצלו, יצחק, זיווגו בא אצלו... יעקב, הלך אצל זיווגו". כידוע, יצא יעקב לחרן הרחוקה שם עבד ברחל ובלאה שנים רבות, שאלה היא, במה זכה יצחק שהמלאכה נעשתה על ידי אחרים. אליעזר יוצא בשליחות אברהם לחרן, ומוצא בדרך פלא את רבקה אשת החסד היורדת אל המעין, ותוך ימים חוזר ארצה. שכך נאמר ביצחק: "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב... והנה גמלים באים. ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק."

במה זכה?עולה תמימה

נתייחד יצחק במעשה העקידה, שפשט את צוארו למסור את נפשו על מצות ה', ומאז הוגדר על ידי חז"ל כ'עולה תמימה'. שכן, בכך נתקדש גופו ונזדככה נשמתו בקדושה יתירה כקרבן עולה. מסיבה זו מנע ה' ממנו לרדת מצרימה בעת הרעב, וכדברי רש"י בבראשית כו,ב: "אמר לו הקב"ה: אתה עולה תמימה, ואין חוצה לארץ כדאי לך". אכן, הלכה היא במקדש, שקרבן עולה שיצא חוץ לעזרה נפסל )רש"י מנחות ו,ב(. מעתה מובן מדוע נשלח שליח לקחת אשה ליצחק, כי 'עולה תמימה' הוא, ואיך יֵצא מ"ארץ ישראל המקודשת מכל הארצות" לחוץ לארץ! ראוי לשים לב לעובדה, שמיד עם בואו של אליעזר לחרן מגיש הוא לרבקה נזם זהב "בקע משקלו". לדעת חז"ל ב'מדרש אגדה' תן לה את הנזם לשם קידושין, ובמעשה זה רמז אליעזר לרבקה: דעי לך! כי עתידים ישראל לתת "בקע לגולגולת" להקמת משכן לה' במדבר. בכך הודיע לרבקה: הנני בא מבית אברהם. לא באתי להציג עושר של כסף וזהב אלא  ערכים רוחניים! מחובתי להודיעך, כי משפחת אברהם ויצחק שאת נכנסת אליה - כבר הקימה מזבח בהר המוריה שם עתיד לקום בית המקדש. במעמד הקידושין הבינה רבקה את גודל המשימה שנטלה עליה, וכאשר היא נשאלת על ידי בני ביתה: "התלכי עם האיש הזה?!" משיבה בהחלטיות: "אלך!"

במקום העקידה

דומה, שגם המפגש המתקיים בין יצחק ורבקה מיוחד הוא. מדברי חז"ל מתברר שהיה זה בהר המוריה. לשם הלך  יצחק להתפלל כי ישלח לו ה' אשה ראויה, ככתוב: "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב" (בראשית כד,סג ) ואמרו חז"ל: "אין 'שיחה' – אלא תפילה" (ברכות כו), היתה זו שעת בין הערביים, ויצחק תיקן את תפילת המנחה, המכוונת כנגד תמיד של בין הערביים. שם ב"שדה", בהר המוריה, במקום העקידה התפלל יצחק )פסחים פח,ב(  בטרם סיים את התפילה נשמעה תפילתו. יצחק נושא את עיניו, והנה! רבקה באה לקראתו עם שיירת הגמלים שהגיעה זה עתה מארם נהריים. ובאשר לאוהל המשפחה? מבואר (בבראשית רבה ס,טז):  ויביאה האוהלה שרה אמו - כל ימים שהיתה שרה קיימת - היה ענן קשור על פתח אוהלה... והיתה הברכה משולחת בעיסה... והיה נר דולק מלילי שבת ועד לילי שבת. וכיון שמתה פסק אותו הנר, וכיון שבאת רבקהחזר. ובאו חז"ל ללמדנו, כי קדושת  אהל שרה כקדושת המקדש. הנר הדלוק תמיד, כנגד מנורת הזהב ונרותיה הדולקים במקדש. הברכה בעיסה, רומזת על לחם הפנים שהביא ברכה לישראל. והענן, מזכיר את ענן המשכן שהיה עדות לשכינה השרויה בישראל. כי אהלי האבות והאמהות קדושתם כבית המקדש.

שבת שלום

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע