chiddush logo

לא מובן מה זה "שכם אחד"? (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי tseitlinmy, 15/1/2020

 בס"ד
בראשית, פרשת "ויחי", מח:כב ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד אמורי בחרבי ובקשתי".

לא מובן מה זה "שכם אחד"?

1.
 אם הכוונה היא לעיר שכם, אז מה זה מבטא ליוסף אשר הוא ימות במצרים ולעולם לא ישלוט בעיר הזאת?
ואם הכוונה היא שבניו יקבלו את העיר
הרי בני יוסף הם שני שבטים. ועומדת השאלה: איזה שבט יקבל? ואין עדות ששכם נמסרה לאחד משבטים בנוסף לחלקה שלו.

2. אם נגיד ש"שכם" הוא נמשל לניסיון (כי בשכם נאנסה דינה, ויעקב שלח יוסף לשכם ומכרו אותו אחים).
אז לא מובן כלל: מה הצורך לומר: " אשר לקחתי מיד אמורי בחרבי ובקשתי"?

בתודה מראש,
     מקסים

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
dvir45 (21/1/2020)
עיין בפירוש רש"י על הפסוק שפירש בפירושו השני ששכם הכוונה היא ל"חלק", וזה לשונו: ד"א שכם אחד הוא הבכורה שיטלו בניו שני חלקים ושכם ל' חלק הוא כתרגומו והרבה יש לו דומים במקרא (תהלים כא) כי תשיתמתו שכם תשית שונאי לפני לחלקים (שם ס) אחלקה שכם. (הושע ו) דרך ירצחו שכמה איש חלקו. (צפניה ג) לעבדו שכם אחד:
בדומה לזה פרשו פרשנים נוספים, עיין למשל רשב"ם ואבן עזרא
כנראה שהסיבה היא בגלל הקשיים שציינת..
ציורים לפרשת שבוע