chiddush logo

"- -

, 21/1/2020

   "-

:
 • 4-5: "לּ וֹוֹ שּׁיִ אָ בּבּאָ בּוֹ שׂוֹ ' שׁיִ שׂ שּׂ יִ אָ שׂ שּׂ יִ כּ ' אָ אָ אַיִ " ()
 • 9: " כּ גּוֹיִ אַ שׁ אַוֹ לּ אַבּ שּׁ" ()
 • 21: " נּ כּהּ בּאָ שׂוּ כּ " ()
 • 24: "וּ שׁ שּׁ דּ בּוֹ אַ תּפּ שּׂ מּוֹ שּׁ צּדּ שׁ בּבּהּ" ()
 • 28: "וּ וּ שּׁ צּדּ שּׁ שׁ בּשּׁ כּ יּ אַשׁ שׁ אַבּ שּׁ" ()
 • 41-42: "אָ תּנּ אָ כּ וֹ שׁפּתּ יִתּוּ יִ אָ אָ יּוֹ יִ ' אַ שׁ נּ דּכּ שׁ אָ " ()
 • 45-46: " לּ בּ בּ נּ דּהּ שׁהּ תּ תּשׁאָ שׁ תּ תּוֹ כּדּהּ תּ שׁ גּלּ אַשׁ שׁתּ גּלּ שׁ" ()
 • 12: "וּ שּׁ אָ יִ כּתּ " ()
 • 16: "אַלּוּ אַלּוּ גּתּ אַלּוּ לּ אַלּוּ בּ וֹ לּ בּ "
 • 20: "לּ שׂ שׁ אָ וֹ שׁוֹ וֹ "
 • 29: "לּ אַלּוּ אַלּוּ וֹ אַלּוּ שׁוֹ אַלּוּ וֹ אַלּוּ "
 • 9-10: "נּוּ וֹ בּבּיִ זּ מּנּ שׂ מּנּ וּ כּ וֹ בּשׁ אַתּ שׁתּוֹ שׂ גּ זּ כּבּהּ וֹ וֹ וֹ שׁ שׁכּ הּ וֹ מּהּ" ()
 • 25: "לּ בּ שׁ בּתּוֹ תּ לּ כּ שׁ שׁ"
 • 6-7: " יִ בּ אָ וֹשׁ אָ אַ שׁוּ בּ גּשׁ תּ שׁ בּ אַשׁ יִ שׂתּ שׂ שׁ יּ וֹ אָ יּוּ פּ " ()
 • 11: " גּ [] שּׂ בּ וֹ כּבּ בּיּיִ שׁוֹ וּ [] "
 • 5: "אָ שׁבּ נּ אָ בּ שׁ כּ בּ כּ שׁמּ תּבּ תּ נּ בּ אָ אָשׁוּ" ()
 • 8: " בּ שׁ [] הּ דּהּ יִשׁ הּ בּוֹ הּ" ()
 • 36-37: "וֹ וֹ כּ שׁוֹ גּ וּ תּוֹ שׁשׁ יִשׁנּוּ בּ שׁלּ שׁלּ שׁוֹ תּ שּׁוֹ מּ יִ לּוֹ כּ יִ שׁ שׁוֹ וֹ שׂ וּוֹ וֹ וֹ שּׁ שׁלּ תּ שּׁוֹ אַבּ תּ שּׂ" ()
 • 14-15: " בּ מּוֹ שׁלּ שׂ וּ בּ בּשׂוֹ תּ שׁ בּוּ שׁ שׂ שׁ מּהּ יִנּ לּוֹ שּׁ" ()
 • 16-17: " אָ תּהּ וֹ כּ יִשׁ כּ בּוּ שּׁ יּ"
 • 15-16: " מּצּוֹ תּשׁ שׁ תּ צּוֹ כּשׁ וּ וֹ שׁ אָ כּ וֹ מּיִ וּ קּ בּכּוּ שׂ שׁ תּ בּשּׂ אָ בּ שּׁ בּאָפּ שׂ שּׂ"
 • 2-3: " אַ שׁ שׂ בּאַמּ אַבּ בּאַמּ דּ אַ שׁ תּ שּׁ הּ שׁ שּׁ הּ"
 • 33-34: "שׁ שׁ יִ כּוּ שׁ יִתּ מּנּוּ מּ יּ ' שׁ מּ וּשׁ בּ מּ וּ כּ בּ בּ יִ"
 • 18-19: " מּצּוֹ תּשׁ שׁ תּ צּוֹ שׁ וּ וֹ שׁ אָ כּ בּשׁ אָ מּיִ כּ פּ תּזּ פּ שׁוֹ שׂ"
 • 19-20: " בּ שּׂ שׁ בּקּשׁ בּ קּשׁ אַ כּ בּ יּוּ כּ בּ יִשׂ לּ שׁ"
 • 21-22: "לּ וּ מּשׁכּ שׁכּ שׁ פּקּ פּ שׁ יּ בּ בּ אַ כּ וּ בּ וּ וּ טּ וּ שׂ כּ שׁ וּ ' שׁ"
 • 41-42: " בּ שּׂ שׁ בּקּשׁ בּ קּשׁ אַ כּ בּ כּ שׁ וּ ' שׁ כּ שׂוּ בּ יִשׂ כּ "
 • 28-29: "וֹ וֹ טּוֹ שׁ בּוֹ שׂ זּ תּ טּוֹ שׁ וֹ שׁ טּ שׁ טּ בּוֹ "
 • 4: "וֹ שׁ כּ שּׁ טּ שׂיִ וֹ שׁ טּ אָ בּשׁ מּנּוּ וּ אָשׁ אַ לּ"
 • 22: "וֹ שׁ בּהּ שׁבּ שׁ אַ כּ שׁ שׂ אָ נּ" ()
 • 6: "שׁ תּ תּוּ מּבּ "
 • 24: "וֹ שׂ כּ יִ וֹ שׁ מּ בּ דּ וֹ "
 • 6-7: " צּפּ יּ יִקּ הּ שׁ תּוֹ וֹ צּפּ יּ בּ צּפּ שּׁ מּיִ יּ זּ מּטּ צּ שׁ פּ וֹ שׁלּ צּפּ יּ פּ שּׂ"
 • 3: "שׁ שׁ בּ יִשׂ שׁ יִשׁ שׁוֹ וֹ שׂ וֹ בּמּ וֹ שׁ יִשׁ וּ מּ"
 • 6-7: "שׁ שׁ כּ שׁ בּשׂוֹ וּ לּוֹ ' אָ מּ לּ מּ לּ הּ"
 • 24-25: "אַ תּטּמּוּ בּ לּ כּ לּ וּ גּוֹיִ שׁ שׁלּ פּ תּ אָ תּ אָ שׁ" ()
 • 19-20: " קּ תּשׁוּ בּתּ בּ כּאַיִ שׂ כּאָיִ וּ כּאַיִ שׁ שׁ כּ יִשׁכּ שּׁ שׁ שׁ שׁ דּ דּ וֹ פּשׁ תּ הּ בּקּ תּ וּוּ כּ שׁ"
 • 29: "אַ תּלּ בּתּ וֹהּ אָ וּאָ אָ מּ" ()
 • 14: "אַ וּוּשׁ לּ יִקּ כּ בּוּ מּ יִקּ שּׁ"
 • 13-14: " ' שׁ וֹ יִ שׁבּ לּ וֹ וֹיּוּ שׁוּ שׂוּ כּ לּ"
 • 34: "אָ תּ אָ שׁבּ כּ שׁמּ אַתּ בּ אָ תּשׁבּ אָ שׁבּ" ()
 • 46: "לּ קּ מּשׁפּ תּוֹ שׁ ' בּוֹ וּ בּ יִשׂ בּ בּ שׁ"
 • 32-33: "לּ פּוּ בּ יִשׂ כּ פּוּ מּ שׁשׁ וֹ וּשׁשׁ שׁ וֹ שּׁ יּ פּוּ בּוֹ יִשׂ כּשׁ וּ ' שׁ"
 • 37: "לּ וּ שׁפּ קּ כּ בּ וֹ שׁ פּ שׁ אַ פּ ' בּ שׁ"
 • 45: "לּ וּ שׁפּ בּ שׁ פּ שׁ אַ פּ ' בּ שׁ"
 • 30-31: "וֹ שׁ שׁ תּ וּ אָ נּ שׁתּוֹ שּׁ ' שׂ הּ כּ כּ תּוֹ זּ קּ שׁ שּׁ תּשּׂ "
 • 22-23: "וֹ יִ וֹ שׁ וֹ בּ מּשׁכּ שׁכּ וּ יִשׂ יִסּוּ וּוֹ יִסּוּ פּ ' וּ פּ ' יִסּוּ שׁ ' שׁוּ פּ ' בּ שׁ"
 • 12-13: "אַ כּמּ שׁ בּוֹ מּוֹ יּאָ שׂוֹ יּ שׁ ' הּ"
 • 23: " יִוּ אָ שׁ שׁבּתּ יִוּ"
 • 30-31: " אַתּ תּוּ אָ שׁ שׂ שׁכּ בּהּ כּ כּ בּ נּ וֹשׁ בּ וּ פּ שׁ תּ יִ וּ אָ שׁ אַתּ בּהּ"
 • 14: "אַ וּשׁ וּ תּתּ וּ שׂ שׁ תּקּ " ()
 • 17-18: "אַ בּוֹ שׁוֹ וֹ וֹ כּשׂ וֹ וֹ דּ שׁ דּ תּ מּבּ בּ תּ שּׁ ' וּשׂ יִ לּ כּ תּוּ וּשׁוֹ יּ יִ"
 • 17: "אָ שׁ יִשׂ שּׁ זּ וּ הּ"
 • 17: "שׁ שׁ שׁ וֹ שׁ ' כּצּ שׁ " ()
 • 39- 1: "לּ תּשׂוּ ' בּוֹ נּ וּ וּכּ וּשׁ ' "
 • 3: "שׁ כּ יִדּ ' וֹ שּׁ שׁ סּ שׁוֹ דּוֹ כּ יּ פּ שׂ"
 • 17: "לּ קּ שׁ וּ ' שׁ בּ שׁ שׁתּוֹ בּ אָ תּוֹ בּ בּ אָ" ()
 • 14: " שׁשׁ תּתּוּ יּדּ שׁשׁ תּתּוּ בּ כּ תּ"
 • 21-22: "וֹ כּוּ וֹ יּ וֹ וּ מּכּ וּ גּ דּ בּוֹ וֹ בּ בּ וֹ וֹ שׁ כּ כּ בּ יּ"
 • 23-24: "וֹ שׁ וּ בּהּ בּ וֹ יּפּ יּ וּ וֹ וֹ קּשׁ וֹ שׁוּ בּ מּכּ וּ גּ דּ מּשׁפּ לּ" ()
 • 18-19: "אַתּ יּוֹ גּוּ וֹאָ תּ וּ בּ מּוֹ אַ תּ אַ תּגּ בּ כּ תּ בּ מּוֹ שּׁ כּ וֹ תּ שּׁ"
 • 25-26: "בּ נּ אָ טּוֹ שׁ בּ יּדּ טּוֹ זּ יּבּ ' בּ שׁ יּ ' אַ תּוֹ דּבּ וֹ בּדּ זּ"
 • 12: " שׁ ' דּשׁ הּ תּ ' בּהּ שׁ שּׁ אַ שׁ" ()
 • 1: "לּ קּ מּשׁפּ שׁ תּשׁוּ שׂוֹ בּאָ שׁ ' שׁתּהּ כּ יּ שׁ אַתּ יּ " ()
 • 4: " כּ יִ בּ וֹ כּ ' בּאָ שׁ ' שׁתּהּ"
 • 16: "אָוּ אַתּ בּ אָוּ אַתּ בּשּׂ"
 • 16: "שׁ אָ וּ יּוֹ אַ ' בּ שׁ קּ וּשׁפּ יִ וּ ' בּאָ שׁ אַתּ שׁמּ שׁתּהּ"
 • 38: "שׁ וֹ וּ יִשׁתּוּ וּוּ "
 • 33-34: "אָ גּ שׁ יּכּוּ וֹשׁ מּוֹ בּתּ שׁ וֹ שׂ יּ וֹשׁ יִשׂ מּוֹ לּשׁ יּוּ יּלּוּ "
 • 32: "לּ שׁ שׁ בּוֹ וֹאָ דּ וֹ "
 • 26: " וּשׁ וּוֹ"
 • 47-48: "אַשׁדּוֹ בּוֹ זּ בּוֹ יִ יּ [] וּוּ וּ שׁ תּ שׂוֹ"
 • 52-53: " וּ שׁ [] וּ תּפּוּ "
 • 9: "לּ וּ מּוּ בּ יִשׂ גּ גּ בּוֹ וּ שׁמּ כּ כּ שׁ בּשׁ וּ בּ גּ דּ וֹ "
 • 29-30: " וּ שׁ גּנּ שׁ אַבּ וּמּטּ אָשׁ שׁאָ שׁ דּוֹ שׁ"
 • 35-36: " דּ שׁ שׁ אַבּ [ שׁ שׁ שׁ שׁ ] וּמּטּ בּגּ יִ "
 • 37-38: " שׁבּוֹ שׁ שׁ כּ אַבּ כּ שׁפּ נּוֹ מּשׁפּוֹ יּ גּוֹ שׁתּ שׂ"
 • 1: "אָ יִ וֹשׁ וּ גּ טּ שּׁ"
 • 22: " ' ' וּ יִשׂ וּ בּ בּ ' אַ תּוֹשׁוּ יּוֹ זּ"
 • 16: "אַ תּתּ בּ בּיּ כּ שׂ דּבּתּ נּ"
 • 6: " פּ יִ אָ אָתּ שׁ שׁאַ מּנּ וּ בּ וֹ כּ יּ שׁ מּשׁפּ"
 • 25-26: "אַ שׂ בּוֹ שׁ בּיּ זּ כּ שׁוֹ כּ וּ שׁוֹ וּ מּוֹ שׁ שׁתּ תּ ' שׁ שׁ ' בּוֹ וֹשׁ תּ יִוּ שׁ " ()
 • 14-15: "וּ פּשׁוּ כּ שׁ וּ כּ שׂוּ שׁ יּ דּ וֹ גּוּ זּ יּ שּׁ לּ תּ תּגּ בּ וֹ גּוּ זּ"
 • 27: " וּ בּוֹ יּוּ כּ "
 • 12: "וּ יִ ' [] שׁ ' וֹ תּ וֹ יּוֹ זּ"
 • 13-14: "וֹ שׂ [] שׁ דּ יִכּ מּ אַתּ תּצּ נּ יּ וֹאָ יּקּ שׁשׁ שׁ בּפּוֹ יּ בּ אַשׁוֹ וֹנּוּ בּ "
 • 39: "וּיּ תּ כּ שׁשׁ שׁ"
 • 14: " בּ דּ "
 • 15: " בּתּ גּ וּ בּשׂ בּ שׁ שּׁ"
 • 24: "שׁ שׁתּ דּ דּ אָ שׁ דּבּתּ וֹ תּבּ בּ וּ לּ כּיּוֹ זּ"
 • 31: " שׁ שׁ וּ שׁ וֹ אָ וֹ וּ אָ בּ בּבּיִ זּ"
 • 23: "לּ שׂ נּצּ שׁ מּ שׁ שּׁ שׁ וֹ בּ שׂ בּמּ"
 • 8-9: "אַשׁ שׁ אַשׁ לּ תּ שּׁ ' בּוּ שׁ בּ תּ כּסּ יִשׂ בּאַ ' יִשׂ שׂ שׂוֹ שׁפּ וּ"
 • 12: "אַ בּ שׂנּ דּ אָ יּ בּ נּ"
 • 27: " זּ שׂוֹ בּ ' בּוּשׁ שׁ זּ וּ שׁוּ וּ"
 • 33-34: "אַ דּ זּ שׁ דּכּוֹ יּשׁ יּשׂ וֹ כּ וֹ לּ וֹ כּ וֹ בּדּ זּ טּ בּ וּ וּשׁ פּ "
 • 5-6: "אָ וּ בּ וּ יִשׂ וּשׁ מּ יּוּ אָ וּ לּ בּ שׁ שּׁ וּ וֹ [] בּוּ יּשׁוּ שׁ יּוֹ זּ"
 • 4: "וּ יִשׁ ' כּ דּ שׁ שׁ שׁוֹ אַשּׁוּ וֹ בּדּ שׁ שׁ ' שׂ לּ בּ שּׁ נּאָ"
 • 13: "אַיּוֹ וּ אַפּ וּ יִ וּ"
 • 26: "אַ שׁ ' וֹ אַפּוֹ גּוֹ שׁ אַפּוֹ בּוּ כּ כּ שׁ וֹ שּׁ"
 • 3: "אַ פּ ' בּוּ פּ בּטּ שּׁ כּ שׁ שׂ"
 • 7-8: "אַ שׁ שׂוֹ שׁ אַ דּ הּ וּשׁ כּפּ וֹ יּוֹ כּכּ כּוּ שׁ כּ וּ"
 • 4-5: " אַ בּוֹ יּוֹ דּ וּשׁ קּבּהּ בּוּ שׁפּ וּוּ בּ וּ ' כּ וֹ יּוֹ וֹ שׁ הּ שׁ כּ כּ כּוֹ פּ" ()
 • 28: "שׁ צּ שׁוּ שּׁ דּוֹ פּוֹ וּ כּצּ שׁוּ גּלּ כּסּוּ"
 • 11: " קּ וּשׁתּ אָוֹ יּוּ יִשׂ בּ פּ בּ שׁ אַפּוֹ וֹ וֹ וּ"
 • 3-4: " וּ דּשׁ גּ בּוֹ אַפּ לּ גּ וֹ וֹ בּ דּוּ וֹ שׁוֹ וֹ גּוֹיִ ' וֹ קּ "
 • 12-13: "אַיּ וֹ גּוּ וּ יּ ' וֹ יִ וֹוּ שׂ שּׁוּ שׂ וּ יִ פּנּ שׁ"
 • 25- 1: "שׁ בּוֹ ' וֹ בּוּ מּ יִ וּשׂ אַשּׁוּ יִשׂ "
 • 3: " ' הּ אַשׁנּ פּ יִ וֹ צּנּ"
 • 5-6: "וֹ בּוּזּ שׂ שׁוֹ לּ שׁוֹ שׂ בּ שׁשׁ וּ יִשׂ וּוּ תּוּ"
 • 17: " פּ גּ פּ גּ שּׁ תּוּ וֹתּ כּתּ שׁ נּ גּ"
 • 19: " וֹ שׂ שּׁוֹ שׁוֹ בּ"
 • 5: "אָ תּפּ אָ שׁ תּפּ"
 • 6: "אָ לּ כּאַיּ פּסּ שׁוֹ לּ כּ וּ מּבּ יִ וּ בּ"
 • 4: "וּ יִשׁ ' דּ שׁ שׁ שׁוֹ אַשּׁוּ וֹ בּדּ שׁ שׁ ' שׂ לּ בּ שּׁ נּאָ"
 • 13: "אַיּ וּ אַפּ וּ יִ וּ"
 • 19-20: "תּ בּמּבּ שׁטּ שׁ אָשׂ בּ בּוֹשׁ תּ וּאַשּׁוּ דּ יִוּ וּ שׂוּ שׂכּוּ דּ כּ ' שׂ זּ וּוֹשׁ יִשׂ בּאָהּ"
 • 10: "אַתּ ' דּ שׁ בּתּ תּוּ וּ וּ כּ וּ וֹ אַ יִ"
 • 12-13: "אָ גּתּ וֹשׁתּ שׁתּ בּ אַתּ ' גּ יּוֹ וּ יּ צּ וּ שׁנּ"
 • 15-16: " ' וֹשׁ בּוֹ יִשׂ כּ כּ אָ ' נּוֹ בּיּ דּ וּיִ זּ "
 • 18: " הּ כּ בּ בּהּ כּ בּ גּדּ"
 • 4: "אָ וּ וּ שׂ וּוּ וּ שׁוּ וּ כּ וּנּ"
 • 4-5: " שׁפּ בּוּ בּוֹ תּוּ בּ שׁ וֹ וֹ אָ בּ וֹ בּקּוּ וּ כּשׁ וּ בּ וּ זּוּ תּבּ "
 • 8-9: "אַ תּ ' אַ תּכּ בּ מּ לּוּ שׁ וּ בּ יּוֹ בּ וּשׁ שׁ"
 • 23: " תּ אַ בּ תּ כּ בּגּ דּ שׂ בּ לּ שׂ דּ" ()
 • 27-28: " אָ אַתּ אַתּ [] כּ וּ וּ וּ וּ וֹשׁוּ אַיּ שׁ שׂ לּ וּוּ וֹשׁוּ בּ כּ פּ וּ וּ"
 • 4: "אַ תּוּ דּ שּׁ ' ' ' מּ"
 • 20-21: "אָ שׁדּ תּוּ בּ וֹ אָ וּ וֹ כּ וּ ' שׁוּ כּ שׂכּוּ וֹ"
 • 2: "אָ וּ וּשׁ וּ וּ אָ וּשׁ "
 • 18-19: " שּׂ נּ בּ נּ תּוּ כּ כּ וּ וּ אַתּ וּ בּיּוֹ גּ שׁ דּוּ כּוּ וּ פּ וּ שׁוֹ וֹ וּ פּ נּ "
 • 21-22: "אַ תּאַ שׁ אַ תּבּ כּסּ וֹ אַ תּ בּ תּוּ שׁ בּ גּוֹיִ שׁ שּׁיִ יִתּוּ אַתּ וּ ' וּ וּוּ לּ כּ אַתּ שׂ כּ לּ"
 • 15: "אַתּ תּ ' וּ נּ אַ אַפּ תּקּ דּ שׂ פּ"
 • 17: "אַ תּ תּ אַתּ בּוֹ "
 • 29-30: " אָ שׁ דּ ' כּ אָ ' כּוּ שׁ זּ גּ יִ בּ כּ יִ זּוֹ שׁ שׁ כּסּ וּשׁ וֹ בּוּ"
 • 17: " אָוֹ דּבּ ' שׁוֹ יִ בּשׁוּ בּוֹ אָוּ וֹ "
 • 18: " וּשׁ וּ שׂ בּ שׁמּ שׁ כּיּוֹ זּ"
 • 15: "אַ תּוּ כּ אַתּ כּ אַתּ זּ שׁ כּ שׁ ' בּ בּאָ כּ דּ לּ"
 • 17: "אַ תּשׁוּ וּ בּ וּ מּ זּ בּ" ()
 • 3: "שׁ כּוֹ יּוּ וּ דּוּ אַתּ בּ כּ אָ ' זּ בּ בּ וּהּ"
 • 20: "שׁ שׂתּ וֹ וּ בּ יִ יּוֹ זּ וּיִשׂ וּאָ תּשׂ לּ שׁ כּיּוֹ זּ"
 • 7: "וּ תּפּ תּנּ ' שׁוּ שׁ דּכּוֹ כּ וֹ אַ שׁ דּבּ ' זּ"
 • 1-2: "שׁ ' יִוּ נּ גּוֹיִ יִ פּ וֹ יִ שׁ פּ בּכּשׁ שׁ כּ וּצּ בּ בּשׁ וֹ בּ שׁיּוּ וּ"
 • 1: "שׁ ' יִוּ נּ פּשׁתּ בּ כּ זּ"
 • 7: " תּשׁ ' וּ הּ אַשׁוֹ וֹ יּ שׁ הּ"
 • 14: " תּוּ גּבּוֹ וּ אַשׁ יִ מּ"
 • 19: " דּ פּ וֹשׁ וֹ שׁ נּ"
 • 30-31: " תּ ' וֹ כּ בּדּ שׂוּ וֹאָ וּוֹאָ כּלּ אַשׁ שׂ גּ"
 • 46: "וֹ וֹאָ אָ כּוֹשׁ כּ קּוּ בּשּׁ וּ בּשּׁ"
 • 29-30: "אָ יִקּוּ וֹ כּ וּלּ יִשׂוּ וּ [] וֹ סּ וּ נּוּ וּ שׁ שׁ וֹ ' כּ [] וּצּ בּ שׁ שׁ"
 • 3: " יִ דּ שׁתּוֹ יִ בּוֹ אַ תּוּ בּ וּ כּ אָהּ"


 • (!) ,

  2898
  ( )
  ? ? ? !
  - (0)