chiddush logo

עונש איסור דרבנן. (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי mose67, 17/3/2010

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"ב''ה מתכון לבן גאון (או לישיבה שמייצרת גאונים) בעקבות המצב שאנו רואים הרבה נושרים מישיבות ומהיהדות לדעתי צריך לעשות שינוי רציני (מי שפוחד משינויים יעשה זאת לפחות עבור הנושרים) הישיבה תחלק את 8 שעות הלימוד כך: עיונא, גירסא, משניות ותויו''ט, מדרשים, טור וב''י, שו''ע ונ''כ, חומש ומפרשי מקראות גדולות, נ''ך ומפרשי המקראות גדולות. בנוסף לכך: כל יום א' יהיה שעה עם מומחה לציצית (איך קושרים, מנהגים, מה פוסל וכו') תפילין, שעטנז, שופר, סימני עופות טהורים וכו' כל שבוע מצוה אחרת. כל יום ג' מומחה ליהדות פולין או טוניס או ברסלב או תימנים מי היו תולדותיהם רבותיהם ספריהם וכו'. כל יום ה' מומחה לניגוני חסידים ובקשות ופיוטי עדות כל שבוע עדה אחרת. בטוחני שכל הלומד בישיבה זו אהבתו לתורה וידיעותיו ישמרוהו נטוע חזק ביהדות וגם אם ינשור חלילה אז היהדות תהיה נזכרת במוחו כחוויה נפלאה."
mose67 (‏יום שני ‏01 ‏ינואר ‏2018)

 ב"ה,

 

יש גמרא בבבא בתרא דף לא, מהגמרא רואים כמה עונש בעולם הבא קשה.

הגמרא אומרת שאשה ששני עדים מגיעים ואומרים שבעלה נפטר. ושני עדים מגיעים ואומרים שהוא עדיין חי. הגמרא אומרת שלא תינשא ואם נישאת לא תצא. זאת אומרת לכתחילה לא תינשא, אבל בדיעבד. לא תצא. עכשיו הסברא אומרת שעונש שאדם מקבל זה חיסרון יותר ממה שהרויח במה שעשה, למשל ילד קטן אומרים לו אל תיקח שוקולד. ואם תיקח חבילה של שוקולד. מחר לא תקבל קוביה של שוקולד, ודאי שעונש כזה לא מסתבר זה לא עונש, אלא עונש זה אם תקח שוקולד מחר לא תלך לטיול שנתי. זה נקרא עונש,

עכשיו, בא נתאר לעצמנו אשה צעירה עם שמונה ילדים קטנים, שצריכה לטפל בהם. להלביש לקלח, להכין כל בוקר סנדויצים לילדים ועוד לדאוג לפרנסה, ויש לה שני אפשרויות או להתחתן למרות האיסור של רבנן, או לא להתחתן. ולחיות עם כל העול של פרנסה גידול ילדים. וכו... או להפטר מכל זה ברגע אחד ולהתחתן. עכשיו, לפי היסוד המוכרח שהבאנו לעיל שמקבלים עונש יותר ממה שהרווח, יוצא שאם היא תתחתן ותפטור את עצמה מכל זה. לחיות בבדידות שבעים שמונים שנה. אבל היא עברה על איסור דרבנן, לכתחילה. היא תקבל עונש למעלה הרבה יותר מסבל של שבעים שנה. גוואלד!!!               

                                                                                       אורח.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
ירון (25/4/2010)
בכלל לא מבין את הנחת היסוד, ודאי שאין כל חשבון של עוה"ז שיכול לעמוד בפני נצח של מצוה או עבירה?