chiddush logo

"-

, 28/1/2020

    "-

:
 1. 14-15: " ' וֹשׁ וּשׁ כּ לּ אָתּ נּ מּ אַיּ ' וֹ "
 2. 4-5: "וּ מּ וּ כּ שׁתּ אָ שׁהּ וּ פּ וּ בּ שׁ פּ אַשׁנּ מּ צּתּ כּוֹ וּהּ שׂתּ מּבּ שׁתּ כּ יּ תּ בּצּ"
 3. 10: "וּ וּ יִ תּוֹ וֹוֹ וֹ וּ שׂ"
 4. 14-15: " כּ אַתּ תּבּ בּ וֹ אַתּ יִ וֹ שׁ וֹ שׁ תּוֹשׁ שׁוֹ תּ"
 5. 35-36: " שׁ וּ כּ יּ נּ נּוּ שׁוּ "
 6. 5: "וֹוּ ' וּ שׁתּוּ וֹשׁ וּ"
 7. 16: " וּ שׁשׁ גּנּוֹ תּוֹ " ()
 8. 6: " אָ יִ שׁ דּוֹ שׁ וּ יִ" ()
 9. 20: " ' בּ וֹתּ כּ תּ שׁ פּ פּ בּדּשׁ כּ "
 10. 8: " וּ וּהּ יִ שׁיּ וֹהּ וֹ כּ אַ"
 11. 8: "וּ בּ שׁשׁ כּוּ גּ וּשׁ אַתּשׁשׂתּ כּ כּ" ()

(!) ,

935
( )
? ? ? !
- (0)