chiddush logo

מדוע רבי יהושע אינו ב"שיטה" של "כל ישראל בני מלכים הם"?

נכתב על ידי איתיאל, 12/7/2020

 ב"שיטה" של הסוברים "כל ישראל בני מלכים" היה ראוי לצרף את רבי יהושע, מהמשנה השניה בש"ס, הסובר שקריאת שמע עד שלוש שעות, שכן דרכן של בני מלכים לעמוד בשלוש שעות.


אולי י"ל שאינו סובר ש"כל ישראל בני מלכים", אלא שהואיל והתורה הגדירה "בקומך" כללי לכל עם ישראל ולא חילקה, אנו מחפשים את הקימה הסבירה המאוחרת ביותר שקיימת בעם ישראל. שהתורה לא חילקה מי יקרא מוקדם ומי מאוחר, אלא כל עוד שייך "קומך" על מי מישראל - מותרים כל ישראל לקרוא עימו.

(ולהעיר שדווקא דוד המלך היה קם בחצות ומקדם אשמורות, כמובא בגמרא שם).

ומוכרחים לומר כך, כי כידוע הכלל שכל הנמצא בשיטה זה משום שאין הלכה כמותו. וכאן אכן לא פסקו כמותם, אבל פוסקים להלכה כרבי יהושע.

ולכאורה כולם תלויים זה בזה. דהיינו: כיוון שכולם דינים שיוצאים מאותו יסוד - כל ישראל בני מלכים - ממילא, כל מי שבשיטה צריך להסכים עם כל הדינים (אא"כ נמצא חילוק צדדי).

א"כ, א"א לפסוק במוקצה שאין אומרים כל ישראל בני מלכים, ובקריאת שמע כן. אלא אם כן נבאר כדברי, שסברת רבי יהושע שונה.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה