chiddush logo

נקודה שבועית פרשת השבוע "ראה" ה'תש"פ

נכתב על ידי ידד, 12/8/2020

 

 

 

בספר משלי כתוב: "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום" - לאדם יכולות להיות בליבו תוכניות ומחשבות אך בסופו של דבר תוכנית ה' היא תתקיים ותצליח אם יפעל לפיה.

הקדוש ברוך הוא וגם התורה לא משאירים דברים פתוחים. מעגלים תמיד נסגרים בסוף.

פרשת השבוע שלנו נפתחת לכאורה בעניין חשוב אך פתוח לחלוטין: "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוקים אחרים אשר לא ידעתם" - אומרת לנו התורה שהאדם יזכה לברכה או קללה בהתאם לכך אם יקיים את מצוות ה', אולם אין כאן כלל פירוט מה היא אותה ברכה וקללה שיקבל האדם. רש"י בפירושו לפסוקים אומר לנו שהקללות יגיעו בהמשך בפרשת כי תבוא ולמעשה הברכות הן כל הקללות רק בהיפוך.

כפי שאמרנו, מעגלים נסגרים, ועניין הברכה מתברר לנו בסיומה של הפרשה. 

התורה מצווה אותנו על מצוות שלושת הרגלים והיא חותמת את הנושא ואת הפרשה כולה בפסוק: "איש כמתנת ידו כברכת ה' אלוקיך אשר נתן לך".

ההסבר הבסיסי לפסוק אומר שהאדם יביא מתנה לה' על פי יכולתו הכלכלית, אך פירוש העמק דבר נותן לנו נופך נוסף ומעניין: "לפי הברכה שנתן לך עד כה בזה יהיה הברכה עתה. שהרי אין ראוי לברך למי שלא למד שיתברך בתורה או למי שאינו עוסק שיתברך בעשירות. וכמו שכתוב בספר בראשית מ״ח על הפסוק ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה. אלא לפי ערך הברכה שנתן לו ה׳ אם בתורה אם בבנים אם בעושר יהי׳ מבורך בכל מועד בשפע." האדם יזכה לברכה כפי שכבר נתן לו ה', האחד בתורה, האחר בילדים, השלישי בעושר וכן הלאה, הכל כפי שכבר ה' החליט לתת לאדם. זוהי ברכת ה', אתה האדם תקיים את המצוות וה' ידאג לברך אותך היטב במה שאתה התברכת ממנו.

שנזכה תמיד להיות מבורכים.

 

שבת שלום ומבורך!

 

 

 

 

החוויה היהודית

http://h-y1.coi.co.il/

לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק, מאיר גרינברג, יצחק שניצר ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם.

ברכה וקללה, מעגלים, שלושת הרגלים, כאפרים וכמנשה, בתורה,בילדים,בעושר, ברכת ה',

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה