chiddush logo

אם לא בריתי

נכתב על ידי תורתך_שעשועי, 22/10/2020

  **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי**

מה מיוחד ב"שמירת הברית" של עם ישראל, וכיצד נוכל לתקן את "פגם הברית"?

לאחר שאנשי דור המבול שהשתמשו בכוח יצירת החיים בצורה מושחתת ונענשו במי המבול. ה' כורת ברית חד-צדדית, עם נח ובניו, "אֶת קַשְׁתִּי נָתַתִּי בֶּעָנָן וְהָיְתָה לְאוֹת בְּרִית בֵּינִי וּבֵין הָאָרֶץ... וְלֹא יִהְיֶה עוֹד הַמַּיִם לְמַבּוּל לְשַׁחֵת כָּל בָּשָׂר" (כראשית ט' י"ג). לאחר היציאה מן התיבה, ה' רומז לנח לחבר חזרה את הזוגות שהיו מופרדים בתיבה ובקש ממנו לפרות ולרבות, כלומר להשתמש נכון בכוח האדיר שנמצא באדם, "וַיְבָרֶךְ אֱלֹוקִים אֶת נֹחַ וְאֶת בָּנָיו וַיֹּאמֶר לָהֶם פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת הָאָרֶץ" (בראשית ט' א'). ה' מתחייב לא להחריב את העולם ודרישתו היחידה מאומות העולם, היא רק שיפרו וירבו ולא ישחיתו את דרכם, כפי שעשו דור המבול.

הברית עם בני ישראל

עם בני נח הברית היא ברמה של "קשת" בלבד, שהינה רק השתקפות קרני השמש בעננים. לעומתם, הברית שה' יתברך כורת עם אברהם אבינו ועם כל עם ישראל היא ברית של שותפות, זה כבר לא השתקפות של השמש אלא השמש בעצמה, כפי שנאמר בזוהר הקדוש "שֶׁמֶשׁ וּמָגֵן דָּא בְּרִית קַדִּישָׁא" (שמות ג:) - כוח הברית (שנמשל לשמש[1]) הוא אחד הכוחות החזקים ביותר באדם, הברית עִם עם ישראל היא בדרגה של "שמש".

 זאת ועוד, הברית בין ה' לעם ישראל היא "דו-צדדית" והיא מקיפה את כל חלקי החיים - לימוד תורה, שמירת שבת, קיום כל המצוות ועוד. אבל עניין "שמירת הברית" - שימוש נכון בכוח מרכזי זה נמצא במוקד. ולכן גם כאשר בודקים את מעשיו של האדם כאשר הוא מגיע לבית דין של מעלה, תחילה בודקים את התנהגותו בתחום זה. תחום זה, כה משמעותי עד שאפשר להגיד שהתנהגות נכונה בתחום מרכזי זה יכולה להעלות את האדם במדרגות רוחניות וכן להפך ח"ו.

תיקון הברית

אם כן, מה יעשה האדם שחטא בתחום זה ועומד חרד אל מול דברים אלו (ודברים במקומות אחרים המדברים על עומק הפגם שניתן לגרום בתחום) - אדם זה "סוחב" על עצמו מטען שאינו יודע כיצד יוכל להתמודד עימו. הוא רוצה לעשות טוב אבל "יושבים עליו" דברים שחשב, שראה או שעשה.

התשובה היא ש"תשובה" על חטא היא דווקא באותו איבר שבו הוא חטא, כפי שמסביר רבינו יונה, ועון העינים יכפר בדמעות כמו שנאמר (תהילים קי"ט) "פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך". לא אמר על לא שמרתי תורתך, אבל אמר לא שמרו. כי הם סבבו החטא על כן הורדתי פלגי מים" (פרק א' ט"ז). וכפי שאומר הילקוט שמעוני, "אם עשית חבילות חבילות של עבירות עשה כנגדן חבילות חבילות של מצות[2]" (משלי כ' המשך רמז תתקנ"ט). אם כן, תשובת המשקל לחטא בתחום הברית צריך להיות באותו עניין, הרבה חיים חדשים לעולם - ובעיקר, לקחת על עצמו את עול פרנסתם, הטיפול והחינוך היום יומי בילדים.

כאשר התינוק בוכה בלילה, ואדם מתאמץ וקם כדי לעזור לו, עליו לדעת שיש בכך כפרה על איזה פגם שהוא פגם בברית. הוא מחליף טיטול לתינוק? מצוין, עוד כפרה! הילד ביקש משהו ואתה משתדל לעזור לו? עוד כפרה... אתה עובד ומזיע כדי לפרנס את משפחתך? כל אלה "חבילות של מצוות" שמכפרות על ה"חבילות" הקודמות. כל מאמץ שאדם מתאמץ בגידול הילדים ובקשר עם אשתו, זאת, גם במקרים שלא ממש חייבים מבחינה הלכתית. מפני שכדי לחזור בתשובה, צריך לעשות יותר, זו היא הדרך הפשוטה תשובת המשקל.

מסופר על אישה שהניקה את בנה התינוק באמצע הלילה ונרדמה לפני שהספיקה להחזירו לעריסה הוא נחנק למוות (לא על אף אחד מישראל). האישה שהייתה שבורה לחלוטין בעקבות המקרה הלכה למקובל שהיה בעירה שלה ובקשה שייתן לה תיקון למעשה. הוא פסק שעליה לצאת מביתה לגלות של שבע שנים, לא לישון שני לילות באותו מקום, כדין רוצח בשוגג.

לאחר זמן מה, באחד ממקומות הנדודים שלה היא קבלה עצה ללכת לבעל שם טוב שבדיוק הגיע לאותו מקום, אולי יש לו דרך תיקון אחרת. האישה עשתה כפי שיעצו לה ונפגשה עם הבעל שם טוב הקדוש, אשר אמר לה מיד לחזור לביתה, להתלבש טוב, לאכול טוב ולהתקשט. וגם לתרום נרות לבית הכנסת ולוודא שהנרות אכן ידלקו. האישה עשתה כמצוותו, חזרה לביתה ותרמה נרות לבית הכנסת. היא גם ניסתה לראות שהם ידלקו אבל בכל פעם היה מקרה אחר שבגללו הנרות כבו. פעם הגיע אדם וכיבה אותם, פעם רוח, פעם חתול והדבר הסב לה עוגמת נפש רבה.

בינתיים הגיע שמועה לאוזנו של המקובל שהאישה חזרה לפני תום זמן ה"גלות". לאחר שהתברר שהדבר נעשה על-פי עצתו של הבעש"ט הוא נסע אליו כדי לברר מדוע הוא לא הסכים עם פסיקתו. ענה לא הבעל שם טוב, שהעיקר הוא תשובת המשקל, אמנם לא טעית ובספרי המקובלים אכן כתובים התיקונים שאמרת, אבל הם אינם מתאימים למקרה הזה. התיקון של האישה הזו הוא להוליד עוד ילדים! במקום הילד שנפטר ולגדל אותם. והצער שהיה מגיע לה היא כבר סבלה מעצם הפטירה של בנה ובכך שלא הצליחה לדאוג שהנרות ידלקו. ואם היא הייתה הולכת לגלות כמו שאמרת לה ככל הנראה כבר לא הייתה לה אפשרות ללדת ילדים נוספים לאחר שתחזור.

התיקונים ל"פגם הברית" שכתובים בספרי פנימיות התורה, מיועדים למקרים שאי אפשר לעשות תשובת המשקל אבל מתי שהאפשרות קיימת אין צורך בתיקונים אחרים. מפני שלהשלים את החיסרון יותר טוב מאשר רק לקבל עונש.

 [1] השמש היא אחת התופעות העוצמתיות ביותר בעולמנו, ובהשפעתה נוצרות תופעות רבות - הרוח, נוצרת בעקבות שינויי טמפרטורה, הגשם, על-ידי אידויי מי הים, החמצן נוצר בתהליך הפוטוסינטזה. הצמיחה - כל צמח צריך שמש צריך את קרני השמש כדי לצמוח, השפעות רבות על גוף האדם, מבלי אור השמש לא היינו יכולים לראות את העולם. ועוד רבות הן סגולות השמש, עד שאין העולם יכול להתקיים בלעדיה. לא לחינם טעו כל עובדי עבודה זרה - וסגדו לשמש. ואולי זאת הסיבה ששמה - 'שַמַש'  למנוע טעות, היא רק השַמַש ולא כוח בפני עצמו.

[2] המשך המדרש - "עינים רמות - והיו לטוטפות בין עיניך. לשון שקר - ולמדתם אותם את בניכם. ידים שופכות דם נקי - וקשרת לאות על ידך. לב חורש מחשבות און - אשר אנכי מצוך היום על לבבך. ורגלים ממהרות לרוץ לרעה - הוי רץ אחר מילה שנתנה בין ברכים".*** ישיבת ישועת מרדכי היא ישיבה לבחורים אוהבי תורה ועשייה.

ישיבה תורנית ומשפחתית עם חיבור לתורת ארץ ישראל. 

- מסגרת שהיא מחוץ למסגרת 

סרטון תדמית:

https://www.youtube.com/watch?v=UO3xCgBUOEY

טלפון לפרטים מזכיר הישיבה : 

פינחס בן חמו - 0545770853

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע