chiddush logo

תורתך_שעשועי

כל החידושים של תורתך_שעשועי | כל התגובות של תורתך_שעשועי

 **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי** לפני שמשה רבינו מברך את ישראל הוא פותח בשבחו של ה', נשאלת השאלה מדוע הוא בוחר דווקא בדברי שבח אלו. ועוד, מה יש לנו ללמוד מ...

 **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי** איך לוקחים את האור של סוכות לבית? בסוכות אנו לומדים כמה ה' אוהב אותנו ודואג לנו, מאותה אהבה מגיעים גם כל התורה והמצוות. על...

 **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי** איך לוקחים את האור של סוכות לבית? בסוכות אנו לומדים כמה ה' אוהב אותנו ודואג לנו, מאותה אהבה מגיעים גם כל התורה והמצוות. על...

 **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי** איך לוקחים את האור של סוכות לבית? בסוכות אנו לומדים כמה ה' אוהב אותנו ודואג לנו, מאותה אהבה מגיעים גם כל התורה והמצוות. על...

 **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי** בסוכות מנסכים מים על המזבח, ומזה נלמד שגם צריך להתפלל על הגשם. אך לדעת ר' יהושע לא מתפללים על הגשם כיוון שאנחנו בזמן קירבה...

 **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי** יש לשאול, לכאורה יש כפילות בפסוק "צוּר יְלָדְךָ תֶּשִׁי וַתִּשְׁכַּח אֵל מְחֹלְלֶךָ" (דברים ל"ב ח')[1]. האם...

 **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי** כאשר הלב סתום ולא יכולים להתפלל, מלמד אותנו דוד המלך עצה נפלאה להודות לה' על הטובות שנתן לנו, ומתוך ההודאה יפתח הלב גם לצע...

 **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי**עיקר התשובה היא לקבל את הייסורים בהכנעה, אבל התורה משאירה לנו את הבחירה אם להתבזות או להסתיר את החטאים. מלמד אותנו רבי נחמן...

 **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי** כל צרה וגזירה רעה היא סימן מה' שאנחנו צריכים להשתנות. במיוחד אם התפילה לא מתקבלת זה סימן שהשינוי צריך להיות בי. אין להאשים...

**סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי**תפקידנו הוא לעשות מה שביכולתנו ולהתפלל אל ה' שהוא ישלים מה שאינו בכוחותינו. זה הסוד של שובו אלי ואשובה אליכם. גם אם אדם לא עשה כלום ...

**סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי** העיקר הוא לעבוד את ה', אפילו אם לא מגיעים ליעדים שרוצים, יש ערך עצום לכל שלבי הביניים. לפעמים אדם מתבונן על המרחק בינו לבין ה...

**סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי** השופר צועק לנו לשפר מעשינו, אך עם זה השופר הכשר הוא רק שופר שעשוי מקרן בתוך קרן, אבל אם עשוי מעצם אחת פסול. וזה מלמד אותנו שהרע ...

 **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי**מדוע לא נזכר בפסוקי השופרות הפסוק של ר"ה, "יום תרועה יהיה לכם"?  עניין של שופרות הוא השופר הראשון של מתן תו...

**סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי**יש לשאול, לכאורה יש כפילות בפסוק "צוּר יְלָדְךָ תֶּשִׁי וַתִּשְׁכַּח אֵל מְחֹלְלֶךָ" (דברים ל"ב ח')[1]. האם זו רק חזר...

**סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי**נתאר בקיצור נמרץ רעיון מתוך השיעור של הרב שנדורפי בדבר הההפטרות של שני הימים של ראש השנה הפטרה של יום ראשון ההפטרה הראשונה מת...

מידע אישי

32 חידושים
0 תגובות
160 נקודות
שם: pinhas
חידושים וסיכומי שיעורים. שזכיתי לסכם מהשיעורים של הרב יגאל שנדורפי שליט"א ראש ישיבת ישועת מרדכי ע"ש הרב ישעיה'לה מקרסטיר - בנחליאל philippinhas@gmail.com *** ישיבת ישועת מרדכי היא ישיבה לבחורים אוהבי תורה ועשייה. ישיבה תורנית ומשפחתית עם חיבור לתורת ארץ ישראל. - מסגרת שהיא מחוץ למסגרת סרטון תדמית: https://www.youtube.com/watch?v=UO3xCgBUOEY טלפון לפרטים מזכיר הישיבה : פינחס בן חמו - 0545770853
מין: גבר
תאריך הרשמה: 8/2/2020