chiddush logo

תורתך_שעשועי

כל החידושים של תורתך_שעשועי | כל התגובות של תורתך_שעשועי

  **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכי** מדרך הפעולה של הנחש, בניסיונו להפיל את חווה אנו לומדים שלושה כלים מרכזיים בהם משתמש יצר הרע מאז ועד היום. אם נזהה ...

  **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי**ה' רוצה שנבנה בקרבנו את אהבתנו אליו. רגש זה כה חשוב עבורו, שהוא מוכן להעמיד אותנו בניסיונות קשים בהם האמת תיראה רק למי ש...

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.com היחס הנכון לארץ ישראל. ארץ הקודש. נשאל רבי יוחנן, כיצד יתכן שמא...

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.com  תפקיד הפטרות הנחמה הינו להכין אותנו להמלכה של ראש השנה. שיכו...

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.com במעמד הר סיני משתתף כל עם ישראל, שום דת אחרת אפילו לא מספרת סיפור כ...

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.com ייחודו של עם ישראל. וכוחה הגדול של תפילה. עם סגולה בנאומו לע...

  סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.com דווקא ברגעים הכי קשים כשמרגישים ש"אין כוח לכל המצ...

  סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.com נשאלת השאלה מה אנו לומדים ממבנה הציצית מדוע יש לה דווק...

 סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.comעוג מלך הבשן היה הענק האחרון שנשאר בעולם והיה לפלא בעיני כל העול...

 סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.comעוג מלך הבשן היה הענק האחרון שנשאר בעולם והיה לפלא בעיני כל העול...

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.com עניינה של מגילת רות הוא חסד, כפי שאומר המדרש, "אָמַר רַבִּי ז...

 סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.comקיים קשר הדוק בין קדושה לאכילה, זאת נלמד ממגילת רות. נשאלות מ...

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.com בכל שנה מופיע שפע חדש של תורה. גודל התורה שאנו ניחשף אליו תלוי בין...

    סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.comמה ניתן ללמוד מתפילתם של משה ואהרן, על אופן הע...

   סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.comנשאלת השאלה מדוע נמצא צום במהלך חודש אדר שבו צריך לה...

מידע אישי

87 חידושים
0 תגובות
435 נקודות
שם: pinhas
חידושים וסיכומי שיעורים. שזכיתי לסכם מהשיעורים של הרב יגאל שנדורפי שליט"א ראש ישיבת ישועת מרדכי ע"ש הרב ישעיה'לה מקרסטיר - בנחליאל philippinhas@gmail.com *** ישיבת ישועת מרדכי היא ישיבה לבחורים אוהבי תורה ועשייה. ישיבה תורנית ומשפחתית עם חיבור לתורת ארץ ישראל. - מסגרת שהיא מחוץ למסגרת סרטון תדמית: https://www.youtube.com/watch?v=UO3xCgBUOEY טלפון לפרטים מזכיר הישיבה : פינחס בן חמו - 0545770853
מין: גבר
תאריך הרשמה: 8/2/2020