chiddush logo

ארץ החיים - קדושת הארץ (קצרצר וחזק)

נכתב על ידי תורתך_שעשועי, 29/7/2021

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכי

להערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.com

היחס הנכון לארץ ישראל. ארץ הקודש.

נשאל רבי יוחנן, כיצד יתכן שמאריכים חיים בחוץ לארץ? ועונה, כי זה בזכות שהם משכימים ומעריבים לבתי כנסיות, "אמרו ליה לר' יוחנן איכא סבי בבבל, תמה ואמר 'למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה' כתיב, אבל בחוצה לארץ לא! כיון דאמרי ליה מקדמי ומחשכי לבי כנישתא" (ברכות ח.).

בתי כנסיות, הינם מקום של קדושה ושל עבודת ה', הם בבחינת ארץ ישראל, שהיא ארץ החיים. על-ידי שהבבלים קשורים לבית הכנסת, הם מקבלים השפעות של חיים מארץ החיים. רבי יוחנן, למד על קדושת בתי כנסיות שבבבל מתוך קדושת ארץ ישראל. אפשר ללמוד גם לכיוון השני, אם בית כנסת, שהוא רק 'בחינת' ארץ ישראל, הוא מקום של קדושה ועבודת ה'. אם כן, על אחת כמה וכמה שארץ ישראל בעצמה, מקום של קדושה ועבודת ה'.

אומר החתם סופר, חרישת האדמה בארץ ישראל היא עבודת ה'. במקום אחר (בתשובות), הוא אומר שגם העבודה ב'פבריק' - במפעל, בארץ ישראל גם היא עבודת ה'! יוצא מדבריו, שכל חלק של ארץ ישראל הוא קדוש.

להבנה בדבר קדושתה של ארץ ישראל יש השלכה לדרך החיים של כל אחד מאיתנו באופן פרטי. ובנוף לכך היא משפיעה גם על הגישה הכללית של העם לדיון על חשבות כל חלק מארץ ישראל. כפי שלא ייתכן, לקרוע חלקים מספר תורה חס-ושלום. כך לא ייתכן, לקרוע חלקים מארץ ישראל, ולא בגלל שיקולים בטחונים או כלכליים וכו', אלא בגלל קדושתה של ארץ ישראל. כמו שלא יעלה על הדעת, לקרוע חתיכיה קטנה מספר תורה, וכפיצוי לכתוב 300 ספרים חדשים, כך לא יעלה על הדעת, להרוס חתיכה קטנה מארץ ישראל, וכפיצוי לבנות עוד שלוש-מאות מקומות אחרים.

 הטענה האמיתית צריכה להישמע, ארץ ישראל אינה 'נדל"ן' והשומרון אינו 'רצועת בטחון' של 'מרכז הארץ'. אלא, ארץ ישראל כולה קדושה! ועלינו להתייחס אליה בהתאם.


 *** ישיבת ישועת מרדכי היא ישיבה לבחורים אוהבי תורה ועשייה.

ישיבה תורנית ומשפחתית עם חיבור לתורת ארץ ישראל. 

- מסגרת שהיא מחוץ למסגרת 

סרטון תדמית:

https://www.youtube.com/watch?v=UO3xCgBUOEY

טלפון לפרטים מזכיר הישיבה : 

פינחס בן חמו - 0545770853

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע