chiddush logo

אלה תולדות נח - פרשת נח

נכתב על ידי שימי, 11/1/2021

 

עוד יש לפרש על פי שאמרו חז"ל בגמ' [בב"מ פ"ה.] ' אמר רבי יוחנן כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם שוב אין התורה פוסקת מזרעו שנאמר "ואני זאת בריתי אותם אמר ה' רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם", ע"כ. וזהו רמז הפסוק "אלה תולדות נח" מוסב על הפסוק לפניו "ונח מצא חן בעיני ה' " שהוא תלמיד חכם, וגם "אלה תולדות", זרעו גם הם תלמידי חכמים נוחים, צדיקים ותמימים, "בדורותיו" – בשתי דורות זרעו וזרע זרעו, ושוב תורה אינה פוסקת ממנו כי היא חוזרת על האכסניא שלה כי שם אהלה.

קרא על קלף לספר תורה 

"אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו", אמרו חז"ל 'לא פחית עלמא מן ל"ו צדיקים'. וזהו רמז הפסוק "אלה" גמטריא ל"ו, אך בדורו של נח לא היו ל"ו צדיקים רק נח ובניו ולכן לא היתה זכות להציל את העולם מן הפורענות ובא המבול.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה