chiddush logo

מסורה. "הלוך וחסור", "הלוך ושוב", "הלוך ונסוע", "הלוך וגדל".

נכתב על ידי שימי, 11/1/2021

 מסורה. "הלוך וחסור", "הלוך ושוב", "הלוך ונסוע", "הלוך וגדל". אפשר לרמוז בזה מה שאמרו בגמ' [ברכות ל"ד:] 'במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד'. וזהו שאומר "הלוך וחסור" אם האדם רואה עצמו הלוך וחסור ביראת שמים, לא יתיאש ויאמר אין לי עוד תקוה? אלא עליו לדעת שבכל רגע יכול להיות הלוך ושוב בתשובה ויתכפרו לו עונותיו. ולא זו בלבד אלא הלוך ונסוע כל העבירות שהיו לו נמחים והולכים להם, וגם הלוך וגדל להיות עומד במחיצה גדולה יותר מצדיק גמור.

 

 את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ, הקשת היא עקומה וכשנראית בענן מוכיחה לעולם על דרכם הלא טובה. א"נ הקשת היא צבעונית והיא מוכיחה לעולם שיש ביניהם אנשים צבועים מראים תומה ותחתיה ערמה, וצריכים להתעורר ולתקן מעשיהם.

 

 "ותהי שרי עקרה אין לה ולד ויקח תרח את אברם בנו וגו' ללכת ארצה כנען", אפשר לרמוז בזה מה שאמרו חז"ל שינוי מקום שינוי מזל. ולכן כאשר ראה תרח כלתו שרה עקרה החליט ללכת ארצה כנען אולי ישתנה המזל לטובה ותפקד.

 

 "ויקח אברם ונחור להם נשים", יש לדקדק שהיה צריך לומר 'ויקחו' לשון רבים ויש לומר על פי מה דאיתא בגמ' [קידושין ד':] "כי יקח איש אישה", אין קיחה אלא בכסף וכו' ע"ש. ולזה אמר "ויקח" לשון קידושין שאברהם קידש את שרה בכסף כדין, אבל נחור לא קידש כהלכה, ושפיר אמר לשון יחיד שחוזר רק על אברהם.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה