chiddush logo

"מי כמוכה באלים ה'" (טו, יא)

31/3/2021

 "מי כמוכה באלים ה'" (טו, יא) דבר תורה עם סיפור

סיפר הרה"ק משינאווא זצוק״ל, פעם בא נגיד אחד, חסיד , ממרחקים לבעל שם טוב זי״ע, וכאשר נסע בחזרה לביתו, אמר אליו הבעל שם טוב אתה נוסע לביתך דרך עיר פלוני, אבקשך שתהיה אצל רבי בערל ותמסור לו פריסת שלום ממני. הבטיח האיש למלאות בקשתו וכאשר בא לעיר שאל האיש את בני העיר היכן דר ר' בערל, הוא צייר לעצמו שמסתמא הוא מחשובי העיר כיון שהבעל שם טוב פורס בשלומו, אבל אף אחד לא ידע ממנו. ענה אחד, אולי כוונתו על בערל מלמד, והלך שם ומצא שם חדר קטן ומלמד לומד ברכי נפשי עם ילדים, ובאמצע כאשר הגיע לפסוק "מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית מלאה הארץ קניניך" שאל את הילדים למה הפסיק דוד המלך באמצע דבריו שסידר סדר הבריאה ונפלאותיו, היה לו להמשיך "זה הים גדול ורחב ידיים", ולבסוף לומר "מה רבו מעשיך ה'", אלא התירוץ הוא, שכשסידר דוד המלך שבחו של מקום על סדר הבריאה ונפלאותיו, הגיע להתלהבות גדולה, ותיקד בקרבו כאש בעצמותיו שלא היה יכול להתאפק לגמור שבחי השי״ת בסדר הבריאה, והיה מוכרח להפסיק ולצעוק בקול "מה רבו מעשיך ה'", ושוב היה יכול להמשיך הלאה שבחי השי״ת בסדר הבריאה. וכאשר ראה ושמע החסיד איך המלמד ר' בערל מדריך הילדים ודבריו הלפידים פלחו ללבו, הבין מדוע שלח אליו הבעש״ט הק' פריסת שלום. והמלמד היה הרבי ר' בער ממלא מקומו של הבעל שם טוב הק'.
על פי דברים האלה אמר הגה"ק משינאווא זי״ע לפרש הפשט בשירה, כי גם כאן קשה כי משה ובני ישראל התחילו לסדר שבחו של מקום על גודל הנסים שעשה עמהם אם כן למה הפסיקו באמצע לומר "מי כמוכה באלים" וכו' היו צריכים להמשיך השירה על גודל הניסים והנפלאות ולומר "נטית ימינך" ולבסוף לומר מי כמוכה באלים ה'. אכן בני ישראל אמרו השירה בהתלהבות ודביקות ושמחה עד שבאמצע היו מוכרחים להפסיק ולצעוק מנהמת לבם מי כמוכה באלים ה', כי לא יכלו עוד להתאפק, כדברי הרבי ר' בער על דוד המלך בברכי נפשי. (דברי יחזקאל)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע