chiddush logo

ל"ג בעומר - כל ישראל חברים

נכתב על ידי אלון, 27/4/2021

 

ביום ל"ג בעומר, לפי המסורת, עלתה נשמתו של רשב"י השמיימה באש שלהבת יה. זהו יום הילולת רשב"י, יום בו המוני בית ישראל פוקדים את קברו. מבקשים אנו לשאול על החיבור בין ל"ג בעומר לבין רשב"י.

הגמרא (יבמות סב, ב) מציינת שעשרים וארבעה אלף תלמידיו של רבי עקיבא נפטרו במגפה, וזאת עקב אי הכבוד שרחשו זה לזה. לפי הגמרא, עם מותם של תלמידי רבי עקיבא היתה סכנה מוחשית לחורבן עולם התורה: "והיה העולם שמם", עד שבא רבי עקיבא והעמיד חמישה תלמידים שעליהם נמנה רשב"י, והם שכוננו מחדש את עולם התורה. מבקשים אנו להציע כי בפועלו של רשב"י יש לראות תיקון לחטאם של תלמידי רבי עקיבא.

רשב"י מלמד אותנו עיקר גדול בכל הקשור ליחסים שבין אדם לחברו (ברכות מג, ב): "אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחי: נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים".

יש שראו מימרה זו מליצה (המאירי ועוד ראשונים ואחרונים), אולם "התוספות" ראו בדברי רשב"י פסק מחייב להלכה. לפי "התוספות", אדם צריך למסור את נפשו כדי שלא להלבין את פני חבירו ברבים, בדיוק כשם שהוא מוסר את נפשו שלא לעבור על גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. ואכן מוציאים אנו התייחסות מחמירה מאוד למי שמלבין את פני חבירו ברבים (שו"ע חושן משפט תכ, לט): "וכל המלבין פני אדם כשר מישראל בדברים אין לו חלק לעולם הבא".

לאור האמור לעיל, רשב"י, תלמידו של רבי עקיבא, הוא זה שייסד את היחס החמור כלפי הלבנת פנים. בכך יש לראות תיקון במידה כנגד מידה של חטאם של תלמידי רבי עקיבא שחטאו בכך שלא נהגו כבוד זה בזה, ובכך אף חיזק רשב"י את תורתו של רבו הגדול, רבי עקיבא, שהורה לנו כי "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה".

אם כן, הקשר בין ל"ג בעומר, יום בו פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, לבין מותו של רשב"י ברור: רשב"י ותורתו הינם התיקון הגדול לחטאם של תלמידי רבי עקיבא, חטא שהביא לפירוד ומחלוקת בקרב התלמידים וממילא בקרב העם כולו.

כעת ברור מדוע אנו חוגגים דווקא במדורות, שכן מדורות אלו הנן תזכורת חיה למימרת רשב"י לפיה "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים". הריקודים ודיבוק החברים שקורה בלילי ל"ג בעומר הם תזכורת חיה לתורת רשב"י, ותיקון אותו עושה כל דור ודור לחטא הפירוד והזלזול ביחסים שבין אדם לחברו, ביטול המחלוקות והפירוד כדי להגיע לדיבוק חברים ולמעלת "כל ישראל חברים".

 

הרב שמעון ביטון, מהספר: "בין אדם למועד"

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע