chiddush logo

"ואתחנן" לאחר תשעה באב

נכתב על ידי יניב, 5/8/2012

 פרשת "ואתחנן" תמיד יוצאת לאחר תשעה באב. וכבר עמד על כל מו"ר הגאון הגדול הרה"ג חיים דרוקמן שליט"א והסביר שחורבן ירושלים נבע מזלזול בתורה, שלא ברכו בתורה תחילה. וכנגדו ב"ואתחנן" יש את "ועשית הישר והטוב" שהוא לפנים משורת הדין שזהו מאהבת התורה עושים גם מה שלא נאמר במפורש אבל הוא יוצא מרצון התורה. ואולי אפשר להוסיף ש"ואתחנן" היא תחינתו של משה רבנו ע"ה ליכנס לארץ שכך אנו מבקשים מה' שיחזירנו לא"י שתהיה תחת שליטתנו, לחזור מהגלות שבאה בחורבן הבית. ושלמות הארץ יוצרת שלמות בקדושה ולכן קשורה למקדש, וזהו שמבקש משה "ההר הטוב הזה והלבנן" שכוונתו לביהמ"ק (רש"י). וכן יש את עשרת הדברות שהם מסמלות את הברית ביננו לה'(ולכן ניקרא "לוחות הברית") ברית הקדושה שמוטלת עלינו לתקן ולקדש את העולם, וזה בא בכח א"י. ולכן סמוך בפרשתנו "ארץ זבת חלב ודבש, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד"(ו, ג-ד) שבא"י זהו המקום להפיץ את אחדות ה' בעולם. ולכן מבקשים מה' שיחזירנו לא"י. והנה משה לא ניכנס בשל מי מריבה שלא הקדישו את ה' לעיני העם, ניראה שזה גם רמז בפרשתנו "ואתחנן" סמוכה לתשעה באב. שהחורבן בא בשל 3 העברות החמורות ובשל שנאת חינם, שדברים אלו מבזים את מעשינו כמייצגי ה' בעולם, פוגעים בקידוש ה' בעולם. ולכן בתגובה נחרב המקדש שהוא מראה את השכינה שבאה דרכנו, כיון שבחילולנו את שם ה' לא ראוי שהמקדש שמייצג את קידוש ה' בעולם יהיה קיים. וכך אנו מבקשים ב"ואתחנן" שמשה לא ניכנס כיון שאחרת לא היה נחרב הבית והיה בא שמד ח"ו לבנ"י וחטאו היה אי קידוש ה'. כך אנו מבקשים שיחשב סוף לזמן הקשור לחילול ה' שלנו שמוכח בחורבן הבית וכבר אין יותר חורבן (לבית השלישי) ולכן שה' יבנה את המקדש מיד לעיננו בזכות תפילת משה ששקול כבנ"י ועכשיו ראוי ליכנס ולבנות הבית בבי"א.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה