chiddush logo

חרד

נכתב על ידי בר נש, 30/1/2013

 פרשת יתרו  בתפילה לרפואה שלימה לנער משה בן אסתר מינה שנפצעהשבוע בפיגוע דקירה בצומת תפוח,בתוך שאר חולי ישראל.  ולהבדיל לעילוי נשמת יאיר אברהם שטרן הי"ד נרצח ב כה' שבט בהילחמו למען עמ"י ארץ ישראל ותורתישראל.

מה זה "חרדי"?אדם לבוש שחורמכף רגלו עד ראשו?!לא חובה.בפרשה השבת זוכה עמ"י למעמד הר סיני.ה' מדבראליהם,אומר להם את 10הדברות,והעם?"..וירא העם וינֻעו ויעמדו מרחקויאמרו אל משה דבר אתה עמנו.."(שמות כ,טו-טז) תגובת משה:"..אל תיראו כילבעבור נסות אתכם..ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו"(שם,יז)העםמפחד.קולות,רעמים,שופרות עשן ולפידים,זה מלחיץ אותם!ומה משה אומר להם?אל תפחדו!ה'רק בודק אתכם,רק רוצה שתהיו יראי ה'.השאלה היא למה היראה צריכה להיות "עלפניכם",מה-רק כלפי חוץ?!ברור שלא.המילה "פניכם" יכולה לרמוז גם עלהמילה פְּנִימִיוּתְכֵם! בפנימיוּת שלנו אנו צריכים להיות יראי ה',ולא רקכלפי חוץ.אם נקרא כמה פס' אחורה,נראה שיש עוד מילה בפרשה שמתארת פחד:.."ויחרדכל העם אשר במחנה"(שםיט,טז) שורש ח-ר-ד.אונקלוס מפרש (שם):"..וזע.." הםזזו באי נוחות,בפחד.האם היה אפשר כבר אז לקרא לעמ"י "חרדים"?חרדים מדברה'-כן,אבל חרדים לדבר ה'? החרד הראשון(חרד מ..) הוא ירא ה' מתוך פחד.מפחדשהקב"ה "יראה לו את נחת זרועו".החרד השני (חרד ל..)מתוך יראתו אתה' הוא חושש מה יקרה לתורת ה'(=דבר ה') הוא מקנא לדבר ה' מתוך יראה ומתוךהמון אהבה לה' ולתורתו.הוא לא ירא מעונש!מתוך הכרה במציאות ה' ובאמיתות התורה,מתוךאמונה שלימה הוא ירא! זוהי יראת הרוממות!אדם שרק מפחד מעונש משתדל לא לעשותכלום,שלא יחטא חלילה.הפחד מקפיא אותו!הוא לא יכול לעבוד את ה' בצורה שלימה!לכן הפס'מסתיים ב:"..לבלתי תחטאו" אדם צריך להיות ירא ה' מאהבה!לאמפחד!וזה אפשרי!אהבה לא סותרת יראה!להיפך!אהבה אמיתי מביאה ליראה אמיתית!חרדי לאנמדד בגוון בגדיו או טיב כובעו.הוא נמדד במידת אהבתו ויראתו לה'! שבת שלום,בשורות טובות וכל טוב!

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע