chiddush logo

בר נש

כל החידושים של בר נש | כל התגובות של בר נש

 פרשות בהר-בחקתי    לרפואת אסתר בת אירן,ולהבדיל-לעילוי נשמת אביתר בורובסקי הי"ד.האם יש הבדל בין פַּטריוֹטיוּת שוודית לפַּטריוֹטיוּת ישראלית?כן. התורה מגלה לנו השבת את התהליך מ...

 שלום,לגבי הפרשות בהר-בחקתי:פעם אחת מבטיח הקב"ה "...ולא תגעל נפשי אתכם" (ויקרא כו,יא) ואח"כ כתוב:"..וגעלה נפשי אתכם"(שם,ל)אולי מישהו\י יודעים לענות לי,מה עם ההבטחה?ת...

 פרשות אחרי מות-קדושים  לעילוי נשמת הרב יעקב חי בן מרגלית זצ"ל.השבת אנו קוראים על הבטחה לישראל:"אל תִטַמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם ותטמא הארץ ואפקד עו...

 פרשת שמיני   לרפואת אפרת בת אביטל תמר,אדל חיה בת אדווה ונחמה נסיה בת בלהה מרים. ולהבדיל-לעילוי נשמת שמעון אריה רפאל בן אביטל תמר ז"ל.לאחר שבעת ימי המילואים במשכן,מברכים ...

 פרשת ויקרא  לעילוי נשמת יוסף בן מרגלית,נועם בן ציפורה וארזבן אביבה, ז"ל.בזמן ביתהמקדש,אדם צריך להביא קורבן חטאת על חטא שעשה חלילה. בקורבן חטאת ישנו ציווי:"..לאישים עליה שמן ו...

 ויקהל-פקודי,שבת החודש   לעילוי נשמת הרב מנחם פרומן זצ"ל והרב אברהם קהניאל זצ"ל שתי הפרשות השבת מלאות בת...

 פרשת כי תשא  לרפואת חנניה בן צרויה,ולהבדיל-לעילוי נשמת שמואל בן יואל ושושנה ז"ל כל נשפט בבית משפט רוצה סנגו...

 פרשת תצווה   לעילוי נשמת מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל,ויהונתן דוד זצ"ל בן יהודה ולורן זהבה. מסופר שהרב שאר ישוב הכהן שליט"א הרב של ...

 בלב שלם   לעילוי נשמת יהונתן דוד ז"ל בן יהודה ולורן זהבה יבדל"א"ועשית חמישים קרסי זהב וחברתאת היריעֹת אישה אל אחותה בקרסים והיה המשכן אחד"שמות כו,ו  המשכן חייב...

 פרשתמשפטים  לעילוי נשמת 54 הרוגי אסון המסוקים,נהרגו ב:כח' שבט,ז"ל.ולעילוי נשמת אילן רמון ז"ל,נספה בכט' שבט.בסוף הפרשה,עולה משה רבנו אל הר סינילקבל את לוחות הברית.עד גבול מסוים עול...

 פרשת יתרו  בתפילה לרפואה שלימה לנער משה בן אסתר מינה שנפצעהשבוע בפיגוע דקירה בצומת תפוח,בתוך שאר חולי ישראל.  ולהבדיל לעילוי נשמת יאיר אברהם שטרן הי"ד נרצח ב כה' שבט בהילחמו למען ...

 לתת צ'אנס    לעילוי נשמת אלי כהן הי"ד המרגל היהודי בסוריה,נתפס בכא שבט "אני הזהרתי אותך!אתה לא הקשבת-עכשיו שא בתוצאות!"-זהו בערך המשפט הקבוע של אם\אב\מורה ליל...

 פרשת וארא לעילוי נשמת איתי בן רותי גלבוע ז"ל"אמר רב יהודה מודים אנחנו לך על כל טפה וטפה שהורדת לנו.."(ברכות נט ב)ברוך ה' שזיכה אותנו בגשמי ברכה! תודה! בפרשה השבת מתחילות 10...

 פרשת שמות   לעילוי נשמת ר' דוד בן זינת שרה ואיתי בן רותי גלבוע זצ"לעוד פחות מ20 יום הולכת מדינת ישראללבחור בעזרת ה' את המנהיג הבא.מהי הנקודה המרכזית שחייבת להיותבמנהיג?התורה מלמדת...

 שמחת חיים   לעילוי נשמת ר' דוד בן זינת שרה זצ"ל "ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים"(בראשית מט,א) על ערש דווי,יעקב אבינו רוצה ל...

מידע אישי

44 חידושים
7 תגובות
234 נקודות
שם: מ
מין: אישה
תאריך לידה עברי: כה אייר
כתובת: ישראל, תאריך הרשמה: 6/24/2012