chiddush logo

על מצות ומרורים - גם ה׳מרור׳ הוא לטובה

11/6/2021

 אומרת התורה הקדושהעל מצות ומרורים - גם ה׳מרור׳ הוא לטובה

כתב הרה״ק ה׳שפת אמת׳ זי״ע (תרל״ב לקוטים ד״ה מרור) לבאר טעם אכילת מרור בזה״ל, להראות שנם הגלות וימי העינוי רואין עתה ומאמינים שהיתה לטובה ומשבחין על זהיז, כי עי״ז נכנסנו בבריתו של הקב״ה וכו׳. ומבאר כי מה שנאמר (במדבר טו מא) ׳אני ה׳ אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם ממצרים׳, אין הכוונה רק שה׳יציאה׳ היתה בכדי להיות לכם לאלוקים, אלא גם הגלות היתה הכנה לדבר אך נזכר רק הגאולה שהיא העיקר, וכלשונו ׳כי לא במקרה היינו במצרים׳,
אלא היא היתה ׳כור הברזל׳ (דברים ד כ) להכשיר את בני ישראל ולצרפם להיות לו לעם הנבחר.
וכדברים הללו ממש כתב עוד ה׳שפת אמת׳ זי״ע (תר״מ ד״ה אלו) לבאר במה שאנו אומרים ׳והיא שעמדה׳, וז״ל, הוא הגלות מצרים והגאולה כל זה היה הכנה לכל דור ודור שעומדין עלינו. לכן אנו שמחים על גלות מצרים גם כן, ואוכלין מרור זכר לעבדות שכל זה היה לטובתינו

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע