chiddush logo

עיונים לשוניים - במדבר: חילוף קריאי-קרואי

נכתב על ידי איתיאל, 24/6/2021

"אֵלֶּה קריאי (קְרוּאֵי) הָעֵדָה".


הכתיב "קריאי" והקרי "קרואי". הרש"ר הירש מסביר את ההבדל:
״קָרִיא״ הוא צורת שם עצם, על משקל ״נָדִיב״, ״שָׂכִיר״. צורה זו משמעה שהאדם נקרא תדיר, ושעבורו ״היקראות״ היא תכונה קבועה. לעומת זאת, ״קָרוּא״ הוא צורת פועל, בינוני פעול. צורה זו מורה שהאדם נקרא באופן ארעי, לצורך השעה, עבור הנושא הנדון.
האנשים הנקובים כאן בשמם היו אלה שהציבור קרא להם בדרך כלל כדי לנהל את צרכי הכלל; הם היו ״קריאי העדה״, האנשים שהציבור הכיר אותם ובטח בהם. בנוסף היו ״קרואי העדה״: הם נקראו במיוחד לצורך מפקד זה.

עד כאן דבריו.

אבקש להוסיף השוואה מעניינת:
בפרשת קורח נאמר על המצטרפים אליו: "נְשִׂיאֵ֥י עֵדָ֛ה קְרִאֵ֥י מוֹעֵ֖ד". הכתיב חסר, כך שלא מוכח אם צורת קריא או קרוא. והקרי קריאי.

מנגד, במניין המשפחות המאוחר נאמר: "הֽוּא־דָתָ֨ן וַאֲבִירָ֜ם [קְרִיאֵ֣י] (קרואי) הָעֵדָ֗ה". הכתיב קרואי, והקרי קריאי. הפוך מפרשתנו.

תשובה חלקית להבדלים ביניהם ניתן למצוא ברמזי בעל הטורים שכתוב: וי״ו קטיעא וקרי קרואי, בשביל שלומיאל בן צורישדי שהוא זמרי בן סלוא. וכן בעדת קרח "קראי" כתיב חסר, ושם חסר הוי״ו לגמרי, לפי שהיו כולם רשעים. אבל בכאן היו האחרים צדיקים.

ובקורח כתב: קראי – חסר יו״ד שעברו על י׳ הדברות.

ולא פירש דבר על ההופעה האחרונה ביו"ד.

ורבינו חיים פלטיאל (מבעלי התוספות) כתב: כאן (פרשת פנחס) "קרואי" כתיב וקרינן "קריאי". ובפרשת במדבר כתיב "קריאי" וקרינן "קרואי". לפי שהללו בפרשת דגלים צדיקים גמורים, ויש לגדלם מיו"ד לוי"ו. ובכאן היו רשעים ויש למעטם מוי"ו ליו"ד.

ובביאור דבריו: ההבדל בין צורת האות יו"ד לצורת האות ו"ו הוא באורך הקו. היו"ד קצרה ורגלה תלויה באוויר, לא מגיעה למטה. לעומת הו"ו שרגלה מחברת מלמעלה למטה. התפקיד העיקרי בתחביר של האות ו"ו הוא לחבר (ו' החיבור). הנשיאים שנימנו בפרשתנו היו צדיקים. הם הצליחו לחבר בין הייעוד העליון שניתן להם (יו"ד) לבין המציאות הארצית התחתונה (ו"ו).  לכן אנו בקרי "מאריכים" את היו"ד לו"ו, כדי לבטא שהצליחו בתפקידם לחבר שמים וארץ.

קורח לעומת זאת היה אומנם מיועד להיות "קרוא" - לחבר שמים וארץ. אך בתפיסתו הוא מציג רעיון עליון, שאין לו חיבור למציאות. העיקרון "כל העדה כולם קדושים" ודאי נכון באידיאל. אך כדי שכולם יממשו את פוטניצאל הקדושה (יו"ד) צריך לעלות במעלות מהארץ לשמים, בכיבוש היצר וקיום מעשים טובים (ו"ו). לכן בקריאה אנו מקצרים את הו"ו ליו"ד.

(תודה לרב זאגא, ממנו שאבתי את רוב המקורות והמהלך).

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע