chiddush logo

" ובנה אותה בנין עולם"

נכתב על ידי izik28, 24/6/2021

 בסד 


ד"ת לפרשת בלק   טז תמוז לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל

 וּבְנֵה אוֹתָהּ בִּנְיַן עוֹלָם
------------------------------------------------
יז תמוז 
אנו נמצאים ערב יז תמוז ,ימי בין המצרים  , בפרשה מופיע פ"ס שרומז לימים קשים אלו, "ויעמד מלאך ה" במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה ותרא האתון את מלאך ה"  ותלחץ אל הקיר "  , הקב"ה פתח את פי האתון  שהיא בהמה  טמאה ונתן לה לראות מראות שאדם רגיל כבלק עם כל כשרונותיו לא ראה .
הביטוי" גדר מזה וגדר מזה" רומז לימים קשים אלו בהם נחרבו שתי בתי המקדש  ,מה שבלעם ניסה לעשות עוד טרם כניסת ישראל לארץ 
ברכי נפשי 
ברכתו של בלק ," מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל  " מקשר אותנו לחורבן המקדש .
מפרש רשב"ם: "וירא את ישראל שוכן - ראה היאך שוכנים ולפיכך אמר מה טובו אהליך וגו', שאין פתחי אהליהם מכוונים" אמר רבי יוחנן: מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו. ביקש לומר: שלא יהיו הם בתי כנסיות ובתי מדרשות – "מה טובו אוהליך יעקב". לא תשרה שכינה עליהם – "ומשכנותיך ישראל",לא תהא מלכותן נמשכת – "כנחלים נטיו",לא יהא להם זיתים וכרמים – "כגנות עלי נהר". לא יהא ריחן נודף – "כאהלים נטע ה'". לא יהיו להם מלכים בעלי קומה – "כארזים עלי מים", לא יהיה להם מלך בן מלך – "יזל מים מדליו" …
אמר רבי אבא בר כהנא: כולם חזרו לקללה, חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. שנאמר: "ויהפוך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה' אלהיך"
בתי הכנסת הם מקדש מעט ואנו חייבים לנהוג בהם ממש כמו שהיינו נוהגים במקדש אם היה בנוי עכשיו .
הקמת המקדש השלישי
עוד שנה עברה וטרם נושענו  ,ונשאל איך אנחנו מזרזים את הקמת המקדש השלישי? לאחר שנת קורונה בה אולצנו להתפלל ברחובה של עיר  וההרחקה מאהובינו .
קללותיו של בלעם הפכו לברכה מאהבת ה" אותנו  , אם נשים לב  נראה שמואב משווה את ישראל לשור  באומרו , "עתה ילחכו הקהל את כל סביבתינו כלחך השור את ירק השדה" מה כוונת מואב  והקשר לבנין המקדש מדרש רבה מבאר", מה שור כחו בפיו אף אלו כחן בפיהן מה שור כל מה שמלחך אין בו סימן ברכה אף אלו כל אומה שנוגעים אין בהם סימן ברכה מה שור מנגח בקרניו אף אלו מנגחין בתפלתן " 
 בימינו בהם המקדש חרב ,בתי כנסיות הם מקדש מעט  והתפילות הם כקרבנות ,כנאמר  " ונשלמה פרים שפתינו",  מדרש תנחומא מפרש" , צפה משה ברוח הקודש וראה שבית המקדש עתיד ליחרב והבִּכּוּרִים עתידין ליפסק, עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללין שלושה פעמים בכל יום. לפי שחביבה תפילה לפני הקב"ה מכל מעשים טובים ומכל הקרבנותה מה  שמתקשר לפ"ס," ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" אומר 
המדרש," כל בית ובית מישראל הוא מקום להשראת השכינה, מעין מקדש מעט, ובכל בית שמוקם נוספת  בית דירה לשכינה, עד שבהצטרפות כל בתי ישראל נבנה מכון שלם מקדש מלך עיר מלוכה, ומתקיים הפ"ס  "כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה אמר ה'". כדי לקרב את בנין המקדש השלישי ולכפר על חטאי ימים, ובל נשכח את ימי הרחמים הסליחות  והדין הקרבים ובאים, נחזור  לאתנו של בלעם ,בראשית רבה מסביר ," אבא כהן ברדלא אמר: אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה! בלעם, חכם של העובדי כוכבים, לא יכול לעמוד בתוכחתה של אתונו, זהו שכתוב: "ההסכן הסכנתי לעשות לך כה ויאמר לא". יוסף קטנן של שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו, זהו שכתוב: "ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו". לכשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר: "אוכיחך ואערכה לעיניך"– על אחת כמה וכמה." 
אם נקרב איש את רעהו  לדרך התורה בדיבור טוב ומקרב  ,נזכה  לבריאות אהבה ושמחה לכל משפחה  בישראל .וימים אלו יהפכו לימי מועד ושמחה  בבנין המקדש השלישי  במהרה
, לע"נ אבי מורי אברהם  משה בן גרציא ז"ל 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה