chiddush logo

לראות את מטה משה ואהרון להפטרת ויגש ל"ענ אבי מורי אברהם משה בן גרציא וחללי השואה שלא נודע מקום קבורתם ולע"נ כל נפטרי עם ישראל מיום בריאת העולם עד היום ז"ל

נכתב על ידי izik28, 9/12/2021

 בסד 

ד"ת להפטרת ויגש לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל  ולע"נ חללי השואה שיום פטירתם לא נודע ולע"נ כל נפטרי עם ישראל מיום בריאת העולם עד היום  .ת.נ. צ. ב.ה 
רוצים לראות את מטה משה ואהרון ? 
------------------------------------------------------
בהפטרה אנו קוראים את הפ"ס ," ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתב עליו ליהודה ולבני ישראל חברו ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חברו וקרב אתם אחד אל אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים בידך" שאלתם את עצמכם באיזה סוג של עצים מדובר?  המדרש מסביר," כל עץ מכיל את שם השבט (ואולי גם כל נספחיו וחבריו: שמעון, לוי ובנימין על עץ יהודה, ושאר השבטים על עץ אפרים, הוא עץ יוסף. חיבור העצים הוא ע"י הדבקה או הרכבה (כמו בפאזל) והרי הם כעת "כאילו עץ אחד". הדימוי שנראה מתאים הוא החושן על לבו של אהרון שהכיל במסגרת ובבגד כהונה אחד, שנים עשר אבנים טובות שכל אחת נשאה שם שבט." 
למעשה סוג העץ לא משנה כלל , מה שמשנה הוא עניין האחדות , על אבני החושן  המקרא כותב" וְעָשִׂיתָ חֹשֶׁן מִשְׁפָּט מַעֲשֵׂה חֹשֵׁב כְּמַעֲשֵׂה אֵפֹד תַּעֲשֶׂנּוּ זָהָב תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מָשְׁזָר תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ. רָבוּעַ יִהְיֶה כָּפוּל זֶרֶת אָרְכּוֹ וְזֶרֶת רָחְבּוֹ. וּמִלֵּאתָ בוֹ מִלֻּאַת אֶבֶן אַרְבָּעָה טוּרִים אָבֶן טוּר אֹדֶם פִּטְדָה וּבָרֶקֶת הַטּוּר הָאֶחָד. וְהַטּוּר הַשֵּׁנִי נֹפֶךְ סַפִּיר וְיָהֲלֹם. וְהַטּוּר הַשְּׁלִישִׁי לֶשֶׁם שְׁבוֹ וְאַחְלָמָה. וְהַטּוּר הָרְבִיעִי תַּרְשִׁישׁ וְשֹׁהַם וְיָשְׁפֵה מְשֻׁבָּצִים זָהָב יִהְיוּ בְּמִלּוּאֹתָם. וְהָאֲבָנִים תִּהְיֶיןָ עַל שְׁמֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה עַל שְׁמֹתָם פִּתּוּחֵי חוֹתָם אִישׁ עַל שְׁמוֹ תִּהְיֶיןָ לִשְׁנֵי עָשָׂר שָׁבֶט... וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּחֹשֶׁן הַמִּשְׁפָּט עַל לִבּוֹ בְּבֹאוֹ אֶל הַקֹּדֶשׁ לְזִכָּרֹן לִפְנֵי ה' תָּמִיד. וְנָתַתָּ אֶל חֹשֶׁן הַמִּשְׁפָּט אֶת הָאוּרִים וְאֶת הַתֻּמִּים וְהָיוּ עַל לֵב אַהֲרֹן בְּבֹאוֹ לִפְנֵי ה' וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת מִשְׁפַּט בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַל לִבּוֹ לִפְנֵי ה' תָּמִיד.".
אבני החושן היו על ליבו של הכהן הגדול  תדיר בואו אל המקדש , כל שבט כלל אבן חושן אחרת  ,המדרש מסביר" שתי דעות בדבר החשן והאורים ותומים שהיו במקדש. לדעת רש"י החושן הוא תכשיט כנגד הלב, שבו קבועים שנים-עשר אבנים יקרות, שבהם מפותחים שמות השבטים. ענין החשן כמו שכתוב בתורה: "ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו בבאו אל הקדש לזכרן לפני ה' תמיד".
מלבד החשן היו גם האורים ותומים - "הוא כתב שם המפורש שהיה נותנו בתוך כפלי החשן, שעל ידו הוא מאיר דבריו ומתמם את דבריו. ועל שם אותו הכתב הוא קרוי משפט".
כל זה הוא לשיטת רש"י, אבל לדעת הרמב"ם - אבני החשן הם עצמם האורים ותומים, והכהן הנשאל - מלבד היותו כהן המשרת לפני ה', היה גם בעל רוח הקודש ונבואה (במדה מסויימת), והיה רואה במראה הנבואה בלבד את אותיות התשובה שבאבני החשן. ובשעה שהיה נשאל - היה מפנה פניו כלפי שכינה - היינו, כלפי ארון הברית.
אבל בבית שני, אף על פי שנשא הכהן את החשן הוא האורים ותומים - לשיטתו - לפי שהוא משמונה הבגדים, אבל לא היו נשאלין בהם.",  הדבר דומה לארבעת המינים , כולם סוג של צומח , רק כאשר כולם מאוחדים יחדיו אפשר לברך עליהם , הרדק מפרש " רד"ק יחזקאל פרק לז פסוק יז – לחוד וביחד
לך לעץ אחד – אחר שתקח שני עצים ותכתוב בכל אחד שם בפני עצמו שהוא סימן למלכות ישראל שנחלקה, אחר כך תקרב אותם אחד אל אחד והיו בידך שניהם יחד כאילו הם עץ אחד.
ויהיו לאחדים בידך – שני האחדים יהיו בידך לאחד סימן למלכות ישראל שתהיה אחת. ואדוני אבי ז"ל פירש אמר לו שיקרב שני העצים ויתחברו יחד ויעשו עץ אחד במעשה נס. ויונתן תרגם כל עץ שבפרשה זו עד: "דַּבֵּר אֲלֵהֶם" – לוחא. וכן "והיו העצים" תירגם: "לוחיא". ושבפסוק: "דַּבֵּר אֲלֵהֶם", תירגם "את עץ יוסף אשר ביד אפרים" – ית שבטא דיוסף דהוא שבטא דאפרים. "את עץ יהודה" – ית שבטא דיהודה. "ועשיתים לעץ אחד" – לעמא חדא".
עניים העצים דוקא מסמל צמיחה , כל אחד לבד לא יכול להתקדם ולצמוח  אלא רק כאשר הוא נעזר בחברו , כמו שלימוד בחברותא צריך שניים ,ענין העצים מקשר אותנו למטה  משה שהיה עץ , המדרש מסביר" רבי לוי אומר, המטה שנברא בין השמשות נמסר לאדם הראשון בגן עדן, ואדם מסרו לחנוך וחנוך מסרו לנח, ונח מסרו לשם, ושם מסרו לאברהם, ואברהם מסרו ליצחק, ויצחק מסרו ליעקב, ויעקב הורידו למצרים, ומסרו ליוסף בנו, וכשמת יוסף נלקח כל ביתו ונתן בפלטרין של פרעה, והיה יתרו אחד מחרטומי מצרים, וראה את המטה ואת האותות אשר עליו, וחמד אותם בלבו ולקחו והביאו ונטעו בתוך גן ביתו של יתרו... ולא היה אדם יכול לקרוב עליו עוד, וכשבא משה לביתו נכנס לגן ביתו של יתרו וראה את המטה וקרא את האותות אשר עליו ושלח ידו ולקחו, וראה יתרו את משה, ואמר זה עתיד לגאול את ישראל ממצרים, לפיכך נתן לו את צפורה בתו לאשה."
המכילתא דרבי ישמעאל בשלח – מסכתא דויסע פרשה ו מסביר 
אמרו:המטה הזה של סנפירינון הוא, של פורענות הוא, הביא עשר מכות על המצריים במצרים ועשר על הים, לפיכך ידעו שהוא של נסים, שנאמר: "ומטך אשר הכית בו את היאור" – מפני התרעומת. הנני עומד לפניך שם, אמר לו הקב"ה: כל מקום שאתה מוצא רושם רגלי אדם, שם אני לפניך סנפיריון או סמפיריון, היינו עשוי מאבן ספיר. אבן קשה. היא האבן שממנה נעשו הלוחות, היא האבן שמסמלת את השכינה ב"לבנת הספיר", ראה דברינו לבנת הספיר בפרשת משפטים. כאן אנו מקבלים הצצה לאגדות על המטה כדבר מופלא ושמימי שנברא בין השמשות"   ,רבנו בחיי על פרשת תצווה מסביר  " יששכר על ספיר, והיא מראה תכלת, לפי שהיו גדולים בחכמת התורה, שנאמר: ומבני יששכר יודעי בינה לעתים, ולוחות התורה על סנפירינון היו, וכן מצינו במתן תורה ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. וידוע שנפש בעלי התורה צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד שכתוב בו כמראה אבן ספיר דמות כסא. והתכלת צבע של ענוה ושפלות לא גאוה אדמימות וירקות. וסגולתה להאיר העיניים ולכן מעבירים אותה על העינים, וכן התורה מאירת עינים, והאבן הזו תועיל לכל כאב ונפיחה בכל מקום שתהיה בגוף וכן התורה מרפא לכל הגוף וכדברי רז"ל חש בראשו יעסוק בתורה."
העצים שאוחדו בהפטרת השבת והיו לעץ אחד דומים למטה משה מחד שהיה כאמור מאותו חומר שהיו עשרת הדברות , וגם למטה אהרון שפרח במחלוקת קרח וסימן את בחירת ה" , העצים מסמלים את ה"פ"ס,  "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר"  המלבים מפרש," עץ חיים היא למחזיקים בה", יש צדיק ויש כובש, הצדיק הוא מי שטבע לבו נוטה אל החכמה ואין יצרו מסיתו לעבור על חקיה, והכובש הוא מי שטבעו נוטה לרע רק הוא כובש את יצרו, עפ"ז אומר שהיא "עץ חיים למחזיקים בה", דהיינו להכובש, שהוא המחזיק בה בעל כרחה, כאלו החכמה תרצה להפרד ממנו כי טבעו מתנגד לה, רק הוא מחזיק בה בכל עז ואינו מניחה לצאת כי הוא כובש את יצרו, "ותומכיה מאושר" היינו מי שהוא שטבע לבו בלתי מתנגד אל החכמה, שזה א"צ להחזיק בה בעל כרחה רק לתמוך אותה, הוא מאושר, ואמר בכל אחד רבותא, כי זאת שהכובש הוא מאושר באושר הנפש א"צ להודיענו, שזאת ידענו מעצמנו שלפי גודל צערו לכבוש את היצר יגדל אשרו ושכרו, כי לפום צערא אגרא, רק שהיינו מדמים שמלחמה הפנימית הזאת שלוחם עם יצרו לכבשו מקצרת את חייו, עז"א שהיא לו עץ חיים, שמארכת חייו כאילו אכל מעץ החיים שחי לעולם, ואצל התומך שהוא מי שהחכמה תשכון אצלו בטבע ואין לו מלחמה פנימית, היה עולה על דעתנו שאין לו שכר כ"כ, הודיענו שגם תומכיה מאושר:" מה שמתחבר עם הפ"ס" כי האדם עץ השדה" 
 ילקוט שמעוני על התורה תתקכ״ג:ט״ואומר
"מאי דכתיב: "כי האדם עץ השדה"? וכי האדם עץ השדה הוא?
אלא: [משום דכתיב כי ממנו תאכל ואותו לא תכרת וכתיב אותו תשחית וכרת, הא כיצד]
אם תלמיד חכם הגון הוא - ממנו תאכל ואותו לא תכרות,
ואם לאו - אותו תשחית וכרת.
ולמה נמשלו דברי תורה לעץ?
לומר לך - מה עץ קטן מדליק את הגדול,
אף תלמידי חכמים קטנים מחדדין את הגדולים,
והיינו דאמר רבי [חנינא]: הרבה תורה למדתי מרבותי ומחברי יותר מהם ומתלמידי יותר מכלם, כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים שנאמר: 'עץ חיים היא למחזיקים בה'.,"
רוצים לראות את מטה משה? " קרבו איש אל רעהו  , הפיצו את תורת ה" המחברת איש לרעהו לדרף ה"  ואזי תראו ניסים ונפלאות בדרכי ה"  כמטה משה שנעזר בו להוצאת ישראל ממצרים כך נעזר אנחנו בו למילוי כל משאותינו לטובה במהרה ובשמחה , כאלה שלצערנו נספו בשואה ולא זכו להמשך שמם וזרעם שנגדע, אך למרות הכל הם שמרו אמונים לתורת ה" כמה שיכלו ,שיהיו מליצי יושר עבורנו , נדע להעריך את ארץ ישראל ומה שזכינו בו  , ונבורך שמטה זה יוליך אותנו לחצרות המקדש השלישי  ותחית המתים בקרוב בקלות אמן 


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע