chiddush logo

"דלתיך דפקנו"

8/4/2022

 


"דלתיך דפקנו"
סיפר הגאון רבי מאיר שפירא זצוק״ל ראש ישיבת חכמי לובלין, מנהג היה לו לאחד מרבני העיירות שבכל עת שהיו העניים מתדפקים על דלתי ביתו לבקש מטבע לצדקה הייתה הרבנית מעניקה מטבע של ׳גראש׳ לכל אחד, אכן, בראותה כי עני ׳בן טובים׳ עומד לפניה הייתה מכנסת אותו אל הרב בעצמו והוא היה מעניק לו מטבע של ׳זלאטע׳ אשר היה שווה מאה ׳גראש׳. אחד העניים שהיה רגיל לבוא
בכל ערב לבקש נדבה מאת הרבנית, הצליח פעם להיכנס אל הרב בעצמו אשר נתן לו כהרגלו ׳זלאטע׳, החל העני להתחנן ולהפציר שיעניק לו הרב עוד מנדבת לבו.
שאלו הרב, הנה הרבנית נותנת לך בכל יום גראש אחד ומעולם לא בקשת עוד, ואילו ממני שנתתי לך זלאטע שלם הנך מבקש שוב, ולכאורה היה מן הראוי שתסתפק בנדבה גדולה זו ולא תעז לבקש עוד.
השיב לו העני, הנה אף אם אתחנן לפני הרבנית הרי לא תתן לי אלא עוד גראש, ואין שווה בעיני להתחנן בשביל נדבה מועטת כזו, לעומת זאת הרב מחלק מטבע גדולה, על כן ׳שווה׳ לי להפיל תחינתי בשביל לזכות בעוד מתנה גדולה כזו. ולענייננו יאמר שבימים האלו מעניקים מן השמים זלאטעס שלמים בלי די, והצעקה מתקבלת מיד, והחכם עיניו בראשו לבקש בעד הנפש חנינה אולי יחוס ואולי ירחם. (באר הפרשה)  תמלול
"

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה