chiddush logo

שור ושה ד' וה' (2 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי mose67, 13/5/2010

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"ב''ה מתכון לבן גאון (או לישיבה שמייצרת גאונים) בעקבות המצב שאנו רואים הרבה נושרים מישיבות ומהיהדות לדעתי צריך לעשות שינוי רציני (מי שפוחד משינויים יעשה זאת לפחות עבור הנושרים) הישיבה תחלק את 8 שעות הלימוד כך: עיונא, גירסא, משניות ותויו''ט, מדרשים, טור וב''י, שו''ע ונ''כ, חומש ומפרשי מקראות גדולות, נ''ך ומפרשי המקראות גדולות. בנוסף לכך: כל יום א' יהיה שעה עם מומחה לציצית (איך קושרים, מנהגים, מה פוסל וכו') תפילין, שעטנז, שופר, סימני עופות טהורים וכו' כל שבוע מצוה אחרת. כל יום ג' מומחה ליהדות פולין או טוניס או ברסלב או תימנים מי היו תולדותיהם רבותיהם ספריהם וכו'. כל יום ה' מומחה לניגוני חסידים ובקשות ופיוטי עדות כל שבוע עדה אחרת. בטוחני שכל הלומד בישיבה זו אהבתו לתורה וידיעותיו ישמרוהו נטוע חזק ביהדות וגם אם ינשור חלילה אז היהדות תהיה נזכרת במוחו כחוויה נפלאה."
mose67 (‏יום שני ‏01 ‏ינואר ‏2018)

 ב''ה

                 שור ושה.ארבעה וחמישה,

בפרשת משפטים (כ''א ל''ז) אומר הפסוק ה' בקר תחת השור וד' צאן תחת השה,וברש''י,אמר ריב''ז...שה משלם ד' הואיל ונתבזה בו...אמר רבי מאיר

שור שבטלו ממלאכתו ה' ע''כ ומהמעט שהעמקתי מצאתי בס''ד מעט רמזים 1)יוחנן

מורכב מאותיות חון ין (גמטריא חון הגנב) 2)יוחנן מלשון רחמים (חנון ורחום)

זכאי שמזכים אותו תשלום א'  3)זכאי ר''ת זלזול כבוד יוריד אחד (או יוסיף אחד (דהיינו שהכבוד אם נתבזה או לא משנה את התשלום),4)מאיר ר''ת רווח מלאכה

יוסיף אחד (או יוריד אחד) דהיינו שרווח מלאכה אם יש או לא משנה התשלום,

5)יוחנן גמט' לא בוזה בו הגנב (ישלם) 5,

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (2)
mose67 (13/5/2010)
אני מודה ל-dl2000 על ההתענינות בדברי.תודה,
DL2000 (13/5/2010)
יפה