chiddush logo

בלעם - חמורו של משיח

נכתב על ידי משה אהרון, 2/7/2023

 בס"ד.


בלעם - חמורו של משיח.
------------------------------------.
 אין חמור אלא משל לבלעם  .
שקטן אפילו מהאתון והוא אך בבחינת :"עיר בן אתונות".
 שמשיח לכשיבוא "ירכב" על נבואתו כלפי כל העולם 
 בבחינת : "דרך כוכב מיעקב".
 הנה כי כן ,לא בכדי העצימה התורה את אתונו של בלעם להיותה
 בעלת פתחון פה  ,
 "אתון" - את און. און של "מללא"
 והוא כחמור אונו היחיד נבואתו לעתיד על הולדת משיח .
 ושמשיח כאמור ירכב על נבואתו כרוכב על חמור.
 להיותו גם מקובל על כלל העולם.
  ושגם משיח העני יעדיף כצדיק ונושע 
לרכב על הצנוע : "חמור" שקט של שלום 
ולא על סוס פרא של מלחמה.

 בס"ד.

מה בין "ארה" ל - "קבה".
---------------------------------
 בפרשת בלק "משחקים לכאורה בערבוביא 
שני פעלים הדומים זה לזה 
 מחד : "ארה" מלשון :"ארור" .
 ומאידך : "קבה".
פעלים אלו אינם זהים ואפילו לא דומים .
 הם משקפים דינאמיקה של נסיגה.
 בלק שאף תחילה  לגדולות : לקלל את ישראל קללה נמרצת.
 בבחינת "ארה" מלשון : "ארור"
 והנה משסורב בפעם הראשונה ,לקראת הפעם השנייה הוא מיתן דרישתו  בלשון "קבה".
 שמשמעותו שונה  - אך להחליש כלומר לשחוק מחוזקתו מידה של : "קב".
שתאפשר אך לגרש אותו . ["קבה" - מלשון מדתיות]
 וכך מאותו השלב ביקש בלק להיות "צנוע" בצפייתו.....
 זנח את היומרה ל"ארה" ונאחז אך ב"קבה". 

 
פינת : "ואם לא הגיד ונשא עוונו"
-----------------------------------------.
  חילותיו העכשויים של הקב"ה הם דווקא אותם הנחילים של אנשי המחאה.......

משה אהרון 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע