chiddush logo

למה חשוב ליעקב לפגוש את עשו? (5 תגובות לחידוש זה)

2/12/2014

 למה יעקב אבינו מתאמץ כל כך לפגוש את אחיו?

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (5)
יעקבח1 (11/12/2014)
הרמב"ן עולה על השאלה : בעבור היות נגב א"י על יד אדום, ואביו יושב בארץ הנגב, יש לו לעבור דרך אדום או קרוב משם , ע"כ פחד אולי ישמע עשו והקדים לשלוח אליו מלאכים לארצו. וכבר תפסוהו החכמים על זה ואמרו בב"ר מחזיק באזני כלב וכו'
zeev148 (7/12/2014)
ברוח הדברים של dvir45, הפחד הנורא ביותר של יעקב היה מפני עשיו. וע"מ להתמודד עמו ולמגר אותו נדרש להסתכל לו (לפחד) בגובה העיניים, בלי חשש, בלי בהלה (בשם אשתי). ועי"ז פינה את המקום שתפס הפחד בלב לביטחון.
ולי נראה שמה שכתב בק"ש לעניין אלהים אחרים הכוונה (בעיקר) לפחד. כי כאשר פועל מתוך פחד נמשכים עליו צרות צרורות ל"ע לעא"א. אך כאשר שם מבטחו בקב"ה, מידה טובה מרובה פי אלפים.
מעוז (6/12/2014)
לדעתי, מכיוון שיעקב היה צדיק- היה קשה לו לחיות עם העוול (אם אפשר לקרוא לזה כך) של "גנבת" הברכות לאחיו, מצפונו הציק לו, והוא רצה להתפייס עם אחיו.
dvir45 (5/12/2014)
לדעתי יעקב ידע שכדי שיוכל להתיישב ולחיות בביטחון וללא חשש בארץ כנען עליו לפגוש את עשו - ליישר את ההדורים או להילחם בו..
בחו"ל הוא יכל להסתתר ו"להעלים" את האיום מעשו אולם בארץ אין לו מנוס ממפגש. עשו היה גר בארץ ובכל רגע היה עשוי להפתיע אותו, יעקב העדיף "לגמור את הסיפור" ולא לחיות בפחד שמא יום אחד עשו יבוא לקראתו למלחמה..
zeev148 (4/12/2014)
נראה לי מצד "מעשי-אבות סימן לבנים" ע"מ ללמדנו לא לדחות למחר מה שאפשר לתקן היום. שהרי יעקב גרם עגמת-נפש לעשיו, ובכל רגע-שעה-יום-שבוע וכולי שעברו עצמת הכעס ורגשות הפגיעה עשויים היו להתעצם ולהצטבר (כפי שקורה כשלא-עלינו כשבעל פוגע באשתו) לכן - כפי שיעקב שלח מנחות רבות לפניו, כן עלינו לעשות "שמניות באוויר" ובלבד שנצלח ב"ה לפייס את אלו שפגענו בהם, או בהכללה לתקן את אשר עיוותנו. וכן הוא במצוות שבין אדם למקום. כי כל עוד ולא שב והתוודה על חטאיו עדין חקוקים העוונות על עצמותיו (ליקוטי מוהר"ן סימן ו')