chiddush logo

מה עם ההבטחות של יום כיפור?

נכתב על ידי מנדל, 20/9/2010

 

נכנסים אנו עכשיו לאחרון שב'חגי תשרי', אל חג סוכות הבא לאחר ימי הדין והימים הנוראים. במהלך ימים אלו וביום כיפור בפרט התוודינו לפני ה', פרטנו את חטאינו וקבלנו קבלות לעתיד וכעת אנו צריכים אכן לעמוד בהבטחותינו אל מול הקב"ה. בכדי שישמע ה' את תפילנו אמרנו שלא נחטא שוב כפי שעשינו וניסינו לקבל על עצמנו לתקן ולשפר. ברור שמאחורי כל מילה שהוצאנו מפינו עמדה כוונה טהורה ואמיתית לעלות במעלות הקדושה והטהרה ולשנות את מעשינו.

משל לאדם אחד שחייו היו דחוקים ופרנסתו לא הייתה מצויה, ולכן בימי הדין והרחמים השתדל מאוד להגיע לכל התפילות ולשפר את מעשיו. הוא קרע את שערי השמים בבקשה אחר פרנסה מצויה ובשפע שמשך כל תקופת הימים הנוראים עד לשיא השיאים ביום הכיפורים. אכן בשמים יצא הדין מאת הקב"ה למנות מלאך שידאג לפרנסתו של אותו אדם וירד המלאך לבצע את שליחותו. אך לא עמד המלאך במשימתו כיוון שלא מצא את אותו אדם. הוא לא מצא את אותו אדם שנחתם בספר פרנסה וכלכלה. ומדוע? מכיוון שאותו אדם כבר לא נהג לאחר יום כיפורים בדקדוק אחר מצוות ה' ובין אדם לחברו וכאילו כבר לא היה זה אותו אדם.

 בדרך זו אכן ה' מכפר ומטהר אותנו ביום הכיפורים, כאשר אנחנו מתבטלים לה' יתברך ואיננו שותים ואוכלים ובכך מראים אנו שאכן איננו שווים דבר וכך דן אותנו ה' מצד נשמתנו הטהורה ולא מצד גופנו החוטא, וכך אנו עומדם לפני ה' ואנחנו לא עוד אותו אדם שחטא אלא 'בריה חדשה' וכך מכפר לנו הקב"ה ומטהר אותנו. אך חס ושלום יכול להיות הדבר גם להיפך כאשר אנחנו עולים בקדושה בימי הדין והרחמים ומשתדלים לתקן ולהקפיד על המצוות אך יום אחד לאחר מכן כבר חוזרים לאותו גוף ישן וחוטא בו היינו קודם לכן. בוודאי שלא זו הייתה כוונתנו ואף אחד לא ניסה 'לרמות' את בוחן כליות ולב, אלא אכן קיבלנו על עצמנו בלב שלם להקפיד עוד קצת בקיום המצוות ולהוסיף עוד קצת זמן של לימוד תורה, יותר הקדה על בין אדם לחברו. אך כאשר חוזרים לשגרה לעיתים המציאות טופחת על פנינו ואנחנו מוצאים את עצמנו במקום בו היינו לפני חודש אלול.

בשיחות של פתיחת שנה עם תלמידים רואים שבאמת כל אחד שאיפתו בשנה זו לכבוש את כל היעדים ולהגיע לפסגות חדשות, אף התלמידים החלשים רוצים להצליח ומקבלים על עצמם קבלות והבטחות- 'השנה לא תהיה כמו שנה שעברה', כמובן שהכול בא מתוך אמת וכוונה צרופה וטהורה. אך כשנכנסים לשגרה, לא במעט מקרים כל אחד שוכח את מה שהטיח לעצמו ולא ממש את מה שהוא מסוגל אליו, והרי שהוא חוטא לעצמו.

קבלות גדולות לשנות בכל התחומים בדרך כלל מתפוצצות מהר יותר. ננסה לקבל על עצמנו לשנות בשתי נקודות קטנות אך משמעותיות ולא נשכח גם במהלך מרוצת החיים לממש את הקבלות שקבלנו על עצמנו בתחומים אלו, ואותה נקודת אור תתפשט ותשפיע על כל מציאותנו בבחינת מצווה גוררת מצווה.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה