chiddush logo

סוד קיומו הנצחי של עם ישראל (חנוכה, הרב גורן)

נכתב על ידי יניב, 18/3/2016

 

סוד קיומו הנצחי של עם ישראל

דברים מאת
הרב הראשי לצה"ל
אל"מ הרב שלמה גורן


חיילי ישראל היקרים באשר הנכם

ה' ﬠמכם גבורי החיל,

מגלויות ישראל בארצות הברית וקנדה, מבין קהילות ישראל נדחות
גדולות כקטנות בהן אני נמצא כעת בשליחות העם והמדינה, בוקﬠ
וﬠולה קול ריננת הגבורה המחודשת של המכבים בדורנו, הם הם חיילי
צבא הגנה לישראל, מגשימי מורשת הגבורה החשמונאית בעם, נושאי
שלהבת הקודש מימי קדם.
חג החנוכה הנו בﬠיקרו חגו של צה"ל, באשר הוא מסמל את גבורת
ישראל הﬠילאית, הטהורה והאידיאלית, ואת רוח ישראל המנצחת
בעולם, מדבירה עמים וצבאות ומשרישה את ערכי הנצח של נביאי ישראל
תורתו ואמונתו.
מהו המיוחד בחג זה? לא רק נסי השמן והמנורה קבﬠו את דמותו
וצביונו של החג, בחג זה צפון סוד קיומו הנצחי של עם ישראל, בו טמון
המאבק התמידי הקיים בﬠולם בין הכח לרוח ובין הכמות לאיכות, בין
הרע לטוב ובין החושך לאור. החשמונאים בכח כושר המזיגה הנפשית
הנפלאה שלהם, להפﬠלת ﬠוצמת הכח הפיסי בשדות הקרב ושילובו
בגבורת הרוח המפﬠמת בקרב הﬠם, השיגו את נצחיונם ההירואי הכלל
ולמי, המסמל את נצחון האורעל החושך והצדק על הרשﬠ.
עוד לא היתה מלחמה בעולם למען אידיאל טהור ונשגב כמלחמת
החשמונאים שנלחמו להצלת תרבות ישראל ותורתו בעולם, נלחמו למען
ההכרה בחופש הﬠמים, תוך נחשולי שנאה רשﬠה ואכזריות של שולטים
עריצים, בתקופה אשר טרם העיז מישהו בﬠולם להרים קול נגד השﬠבוד
הגופני והרוחני של עמים שלימים, כפי שזה קרה בתקופת הבית השני
מצד מלכי יון הרשעה.

בימים בהם טרם חדרה ההכרה בזכות חופש הפרט והכלל בקרב
האנושות קם איש אחד מבין כהני ישראל ושמו מתתיהו בן יוחנן הכהן
ויצא ﬠל פני הזירה הﬠולמית בקריאה הקדושה של תורת ישראל: "מי
לה' אלי“, כמבואר בספר החשמונאים א׳ פרק ב׳: "וירץ אחרי כן בתוך
הﬠיר ויקרא בקול גדול ויאמר מי האיש החרד לתורת אלהיו ומחזיק
בבריתו יבוא אחרי". כל מלחמתם של המכבים היתה נטושה על רקע
אידיאלי נצחי להשגת הזכות האנושית לכלל ולפרט לשמור על יחודנו
הרוחני והתרבותי. ולהשריש את ההכרה בהכרח של גלויי מסירות נפש
למﬠן השגת המטרות הקדושות של תורתנו, כמשפטו הנצחי של מתתיהו
כהן גדול לשרי מלכות אנטיוכוס: “וישא מתתיהו את קולו ויאמר: אם
אמנם יסורו כל ﬠבדי המלך גוי גוי מאלהיו וישמעו לקולו להמיר את
חוקות אבותיהם, לא כן אנכי ומשפחתי, כי לא נסור ימין ושמאל מאחרי
חוקות אבותינו, חלילה לנו לשוב ממצות ה' אלהינו ולהפר בריתו אתנו,
לכן את דתי המלך לא נﬠשה ואת חוקותינו לא נמיר בחוקות המלך”

חיילי ישראל היקרים! עובר אני כעת יבשות עמים ותפוצות, באתי
במגﬠ הדוק וגם צבאות זרים אדירים, ושמח ומאושר אני לציין את
ההערכה העצומה שכל העולם רוכש לכם והאמונה האיתנה בצדקת
מלחמתכם, מלחמת ישראל ﬠל קיומו, בנינו והתפתחותו. כולם רואים
בכם את ההתגשמות המﬠשית של הגבורה התנכית המתﬠוררת לתחיה
בארץ הקדושה, ומכירים בכם, ובצדק, כיורשים הנאמנים של המכבים
הראשונים, ההולכים ומגשימים את חזון ישראל בדורנו.

מלחמות הגבורה רבות הפאר והזוהר, ﬠצמת הכח והרוח שהתגבשה
בכם בצאתכם לזירת הקרב ובעומדכם יום יום על משמר ארצנו נגד כוחות
עצומים וגדולים מכם, האירו את מחשבי הלבבות בגלויות לדעת ולהכיר
את גבורת ישראל המתחדשת. הפחתם רוח חדשה בקרב היהודים
בתפוצות, הרמתם את קומתם והגברתם את כבודם ואת כבוד העם
בﬠולם כולו.

אבל אחי היקרים, אל לנו לשכוח ﬠיקר גדול, הﬠולם רוצה לראות
בנו יורשים נאמנים של צבאות ישראל מימי קדם לא רק מבחינה צבאית
ופיסית, אלא גם מבחינה רוחנית להיות יורשי המסורת המקודשת של
ישראל ומגשימי חזונה ויﬠודיה בחיים.

עמנו וצבאנו בארץ חייבים להיות גם כובשי השממה הרוחנית,
השוררת כעת בעולם, ולשמש דוגמה ונס לכל עמי תבל ברמה הרוחנית
הגבוהה שלנו המתבטאת כלפי העולם בהשתתת ובהשרשת חוקי חיינו
על ערכי ומסורת הנביאים.

אין בידי, לצערי הרב חיילים יקרים, לחוג עמכם בצוותא השנה את
חג האורים, חג הגבורה והנס, כפי שהורגלתי לﬠשות מימים ימימה, לא
אוכל להתבסס השנה מאורכם, אורו של צה"ל המזהיר, הוטלה עלי
שליחות קדושה להביא את בשורת הגאולה של ישראל בפני אחינו כתפוצות.
יכול אני להבטיחכם נאמנה, כי היהדות כולה עומדת לימינכם
לכל עת מצוא והנה בת הברית החשובה והנאמנה ביותר לעם השוכן
בציון - בזה מתבטא יחודו של עם ישראל במסירותם ובדביקותם בכם
ובמדינה ועל כך גאוותנו. היו נא שליחים מסורים לעם כולו. הגבירו את
אש הגבורה וקדושת המעשה של החשמונאים, עד אשר נזכה להגשים את
חזון הגאולה השלימה של נביאי ישראל, ולחזות באורות הישﬠ והפדות
המתנוססים לתפארה על הררי ישראל המקודשים, המשוחררים על ידינו.

"
קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה׳ ﬠליך זרח".
אורי בידכם ואורכם בידי קומי ונלכה לאורו של ציון.

שלמה גורן, אל"מ
הרב הראשי לצה"ל

-
דברי מרן הגאון הגדול הרה"ג שלמה גורן זצוק"ל זיע"א פורסם ב"מחניים" עו (תשכ"ג).


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע